Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy 

Výzkumné projekty

Provázaná biogeneze fotosystémů I a II: společně zrozeni ke společné práci (GA ČR EXPRO, 2019-2023) ​- Intertwined Biogenesis of Photosystems I and II: Born Together to Work Together.

PhotoRedesign - Cesta k přebudování fotosyntetických světelných reakcí (ERC Synergy, 2020-2025) - PhotoRedesign - Redesigning the Photosynthetic Light Reactions.

Úloha FtsH proteáz v biogenezi tylakoidní membrány a fotosyntetických komplexů u sinic (GA ČR Junior, 2019-2021) - The Role of FtsH Proteases in Biogenesis of Thylakoid Membranes and Photosynthetic Complexes in Cyanobacteria.

Biosyntéza a degradace fosfonátů – nová mitochondriální dráha podílející se na globálním koloběhu fosforu? (GA ČR Junior Star, 2021-2025) - ​Phosphonate Biosynthesis and Degradation – A Novel Mitochondrial Pathway Involved in Global Phosphorus Turnover?​

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout