Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Exkurze z Gymnázia Třeboň

Dnešní přednáška "Trichodesmium, an enigmatic cyanobacterial genus" od Anxhela Hania, Ph.D. studentky z Laboratoře fotosyntézy a exkurze pro 37 studentů třeboňského gymnázia. Děkujeme všem zúčastněným!

 

 

Závěrečná konference k projektu PlastoCyan

V úterý 6. prosince 2022 proběhlo v Třeboni závěrečné setkání k projektu Plastocyan (ATCZ260) podpořeného programem spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Na přátelském setkání představili projektoví partneři – Mikrobiologický ústav AV ČR - Centrum Algatech Třeboň, Univerzita Aplikovaných věd v Horním Rakousku (AT) a Technická Univerzita ve Vídni (AT) svou dosavadní práci. Projekt zabývající se produkcí bioplastu – polyhydroxybutyrátu (PHB) pomocí sinic pěstovaných v odpadní vodě přinesl velmi slibné výsledky. Mezi ně patří vývoj technologie pěstování sinic v komunální i mlékárenské odpadní vodě, ii) optimalizace extrakce PHB pomocí „zelených“ iontových kapalin iii) aplikace metod genového inženýrství pro zvýšenou produkci PHB a růst na mléčném substrátu z odpadů mlékárenské produkce.

Bakterie, která mění svůj metabolismus podle ročního období

Bakterie v alpském jezeře Gossenköllesee má unikátní vlastnost. Dokáže přepínat podle intenzity světla a ročního období svůj metabolismus na složitější, nebo jednodušší režim a získávat energii ze slunce. Přišli na to naši vědečtí kolegové z Laboratoře anoxygenních fototrofů. Nedávno objevená bakterie Sphingomonas glacialis je schopná získávat energii ze světla hned dvěma způsoby, jak popsal tým českých vědců z Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra Algatech v Třeboni a jejich rakouští kolegové z Univerzity v Innsbrucku. Čtěte více

ALGAE4FISH

V pátek 21. října 2022 proběhlo závěrečné setkání k projektu INTERREG AT CZ ALGAE4FISH. Bylo skvělé vidět všechny české a rakouské partnery opět osobně. Díky Southbohemian University (CZ), BEST GmbH (AT), BAW (AT) a Mikrobiologickému ústavu (CZ) za výzkum na téma - jak mohou mikrořasy a vířníci zlepšit míru přežití a zdraví larev candátů v prvních týdnech jejich života. Jsou schopny přeměnit alfa-linolenovou mastnou kyselinu (FA) z našeho kmene Chlorella na DHA (FA) důležitou pro správný vývoj tkání a prevenci vrozených vývojových vad. Míra přežití se zvýšila a přináší větší zisk chovatelům ryb. Využití odpadních živin z odpadních vod nebo digestátu (odpad z bioplynové stanice) je ekologickým bonusem! Technologie je nyní k dispozici i pro larvy mořských ryb.

Mikrořasy atakovaly lidské smysly během Noci vědců

Noc vědců se v roce 2022 zaměřila na lidské smysly – zrak, sluch, čich a chuť. Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Centrum Algatech, nabídlo výsledky svého výzkumu všem smyslům, nejvíce však zraku a chuti. Mikrořasy produkující různá barviva, byly k vidění v kultivačních nádobách v barvě zelené, zelenomodré, fialové, růžové, žluté, oranžové nebo červené. K vidění byly i kmeny mikrořas vyšlechtěné přímo v Třeboni například žlutá chlorella s vysokým obsahem luteinu. V malých experimentech, které prováděly děti návštěvníků, se dařilo rozdělovat směs barviček na jednotlivé barvy, třídit barevná semínka nebo kouzlit se zeleným chlorofylem, který se pod UV světlem “zázračně” proměnil v červenou barvu. Velký zájem vzbudily i kultivační skleníky osvícené zeleným světlem. Zatímco člověk stále vidí, pro řasy je tma a fotosyntéza neprobíhá. Všemi barvami hrály i čokoládičky s obsahem různých mikrořas, které dodávaly malým tabulkám nejenom barvu, ale i chuť. Stánek s ochutnávkou nenabízel pouze čokoládu, ale i chléb s chlorellou a celou řadu mořských makrořas, z nichž nejznámější je řasa nori, používaná při přípravě některých sushi. Vítězem degustace, soudě podle prázdné mísy, se stal salát z “mořského dubu”, arame, chaluhy Eisenia bicyclis, která roste v Japonsku. Potraviny, krmiva nebo doplňky stravy z řas jsou tématem několika výzkumných projektů Centra Algatech, například projektů Potraviny pro budoucnost, Alge4Fish přeshraničního programu Interreg AT-CZ nebo evropského projektu MultiStream. Výstupem posledně jmenovaného je i “medová chlorella”, kterou na trh uvádí holandská společnost Phycom. Návštěvníci ji mohli ochutnat v čokoládě nebo samotnou. Kdo zná tradiční trávovou chuť chlorely jen povytáhl obočí a řekl jediné: “to je ale dobrý…”

Noc vědců Třeboň 2022

Rok se s rokem sešel a my Vás zveme na další Noc vědců, kterou bude pořádat Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH v Třeboni. Naše centrum otevře své brány a laboratoře široké veřejnosti v pátek 30. září v 18:00. Tato celorepubliková vědecko-popularizační akce, do které jsme se opět zapojili, má tentokrát téma „VŠEMI SMYSLY“. Připravujeme pro Vás pestrý program, který se bude odehrávat na prostranství před hlavní budovou Opatovického mlýna i uvnitř něj. Představíme Vám hlavní směry našeho výzkumu, naše dosavadní úspěchy, uvidíte různé druhy mikroskopických a tentokrát i makroskopických řas, či si budete moci vyzkoušet práci s některými laboratorními pomůckami. Protože se téma týká všech lidských smyslů, budete moci řasy nejenom vidět, ale budete mít možnost si je i osahat a ochutnat je. Od šesti do devíti hodin budou probíhat komentované prohlídky centra. Tyto prohlídky bude nutné si zarezervovat prostřednictvím našich webových stránek na adrese ►, kde pro Vás bude k dispozici rezervační formulář i program celé noci. Přijďte k nám zažít neopakovatelnou atmosféru naší vědecké show, která bude celý večer probíhat na prostranství před budovou Opatovického mlýna. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na Markétu Stefanovou na telefonu 778 719 610. Vstup na tuto akci je zdarma.

Byli jsme u toho!

200. výročí narození Gregora Mendela

K oslavám dvoustého výročí narození G. J. Mendela (zakladatele genetiky) byla 20. července 2022 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a v zahradě Augustiniánského opatství v Brně zahájena mezinárodní konference Mendel Genetics Conference. Během konference bylo možné vyslechnout skvělé přednášky excelentních vědců, včetně držitelů Nobelovy ceny: Ada E. Yonath - izraelská odbornice na krystalografii, studuje strukturu ribozomu, Tomas R. Cech - americký biochemik českého původu, oceněn za objev katalytické aktivity RNA a Sir Paul Nurse - anglický genetik, který studuje buněčný cyklus a buněčné dělení u kvasinek S. pombe; objevil gen cdc2 s klíčovou úlohou v regulaci buněčného cyklu a dlouholetý spolupracovník a přítel dr. Viléma Zachledera z Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni. Brno navštívil poprvé v r. 1981 a kromě letošní konference naposled v lednu 2020, kdy převzal čestný doktorát Mendelovy univerzity). Měli jsme možnost s ním chvilku pohovořit a předat mu pozdravy od členů Laboratoře buněčných cyklů řas v Třeboni. Součástí welcome party byla i komentovaná prohlídka Mendelova muzea, návštěva knihovny a pokoje G. J. Mendela. K vidění byly originální předměty, které patřily „otci genetiky“; jeho vysvědčení ze studií, knihy nebo pomůcky k výuce. Zlatým hřebem prohlídky je rukopis Mendelovy stěžejní práce „Versuche über Pflanzenhybriden“ (Pokusy s rostlinnými hybridy). Mendelovo muzeum je možné shlédnout i virtuálně https://mendelmuseum.muni.cz/

Ve volném čase jsme putovali za dalšími symboly genetiky – za lavičkami ve tvaru šroubovice DNA v Kampusu Mendelovy univerzity M. - Mendel Point. Zajímavostí je, že vítězný návrh designu sezení vzešel z mezinárodního workshopu organizovaného ve spolupráci se Salzburg University of Applied Sciences a firmou Santal z Třeboně. (M. Čížková, M. Stefanová, MBÚ Třeboň)

 

 

Zvláštní vydání časopisu PHOTOSYNTHETICA

Na počest Prof. George C. Papageorgiou († 21. 11. 2020), průkopníka biofyzikálního výzkumu fotosyntézy v Řecku. Prof. Papageorgiou byl světově uznávaným vědcem, který zasvětil celý svůj život výzkumu fotosyntézy, její regulaci a použití fluorescence chlorofylu a jako neinvazivního nástroje k měření různých fotosyntetických reakcí. Spolupracoval i s naším pracovištěm, které několikrát navštívil. Zároveň byl vynikajícím učitelem mnoha studentů, kterým předal své dlouholeté zkušenosti. Ondřej Prášil a Radek Kaňa z MBÚ AV ČR – Centra ALGATECH zorganizovali vydání tohoto zvláštního čísla. Obsahuje 13 článků od 57 autorů ze 14 zemí světa, které popisují Georgeovy výzkumné zájmy. https://ps.ueb.cas.cz/artkey/phs-202201-0001_editorial.php 

Foto: ÚEB AV ČR @UEBavcr

Nový článek

Článek o Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v novém čísle časopisu ECHO. Čemu se Centrum věnuje při studiu mikořas, jaké evropské projekty se zde řeší a jak se daří převádět výsledky výzkumu do praxe. Čtěte od stránky 28 ZDE

Věda Fest 2022

Zábavná vědecko-technická laboratoř pod širým nebem na pražském Vítězném náměstí, je za námi. A jsme přesvědčení, že velmi úspěšně! Davy vědy chtivých návštěvníků nebraly konce a zájem o naší řasovou expozici, naší vědeckou práci a praxi u mikroskopů nás víc než potěšil. Děkujeme za návštěvu!

Poster Session ´22

Čtvrtek, 22. května 2022. Právě probíhá první Poster session postdoktorandů a studentů centra ALGATECH. Vystaveno je dvacet dva posterů, které se týkají výzkumu mikrořas. Toto setkání prezentuje to nejlepší z algologické komunity z celého světa působící v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH v Třeboni.

 

 

Napsali o nás

Neviditelná potravina - o mikrořasách a cenných látkách v nich v Mladé frontě DNES

 

 

O mikrořasách se studenty SŠVR

Střední škola rybářská a vodohospodářká patří mezi nejlepší školy svého druhu v České republice. Připravuje jak rybářské praktiky, tak budoucí vodohospodáře. Součástí výuky jsou i základy akvakultury, akvaponie a biotechnologie. Je již dobrou tradicí, že budoucí specialisté na chov ryb a vodní hospodářství se seznamují s mikrořasami, které v přírodě fungují jako primární producenti a mají uplatnění rovněž v biotechnologii cenných látek. A právě dnes navštívili Centrum ALGATECH, aby se seznámili s mikrořasami a jejich využitím, například v projektu Interreg_AT_CZ #Algae4Fish

 

Aplikační laboratoř Centra ALGATECH

Naše Aplikační laboratoř řasových biotechnologií nabízí své služby a spolupráci také prostřednictvím Databáze technologii AV ČR
https://techtransfer.cas.cz/database/products/174?lang=CS

Studenti českobudějovického gymnázia se seznámili s mikrořasami

Doba přijímacích zkoušek znamená pro ostatní studenty středních škol výlety a exkurze. Třeboňský Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH se stalo cílem studentů bilingvního česko-španělského studia českobudějovického Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna. Během exkurze ke svému překvapení zjistili, že makroskopické mořské i mikroskopické řasy je v životě obklopují každý den. Látky z řas jsou totiž součástí potravin, kosmetických produktů, barevných papírů i otiskovacích hmot na zuby, jsou zodpovědné za barvu lososů i akvarijních ryb a nori suši je do tenkých řasových plátků zabalené.

S historií využívání řas člověkem, s cennými látkami a s konečnými produkty obsahujícími „něco z řas“ je seznámil dr. Lhotský v přednášce „Řasy na vidličce“. Součástí řasového povídání bylo i představení aplikovaných projektů AV21 Potraviny pro budoucnost, MultiStream Horizon 2020 nebo česko-rakouského Interregu v podobě projektu Algae4Fish. Exkurze na pracoviště Akademie věd se velmi líbila i profesorovi španělštiny, fyziky a chemie, Nabilu El Jaber Vazdekisovi. Sám totiž několik let v Centru Algatech MBÚ pracoval a vrátil se tak na místo svých vědeckých činů.

Interreg AT-CZ ALGAE4FISH

Video k projektu bylo právě zveřejněno na kanálu YouTube! Specifické mikrořasy se používají v potravním řetězci candáta ke zlepšení vývoje mozku plůdků těchto ryb.

Více ke shlédnutí zde

Mikrořasy v interiérovém designu

Natáčení filmu v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH v Třeboni jako součást velmi zajímavé spolupráce architektů, designérů, biologů a algologů. Projekt s názvem "Biotopia" se snaží implementovat kultivaci mikrořas do interiérového designu. Závěsná reliéfní konstrukce včetně baněk s mikrořasou Chlorellou bude představena ve Wallenrodu v Bratislavě na Slovensku.


 

O řasách a jejich přínosu pro moderní technologie

O současném stavu a potenciálu přínosu řas pro energetiku i moderní technologie mluvil v podcastu Energie bez emisí Antonín Střížek z Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni.

Více k poslechu zde
 

MBÚ AV ČR Třeboň plně stojí za Ukrajinou

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR - Centrum ALGATECH v Třeboni plně stojí za Ukrajinou. Podporuje její boj za svobodu, demokracii a dodržování lidských práv. Odsuzuje akt agrese a invazi Ruské federace vůči mírumilovné zemi, jakou Ukrajina bezesporu je. Děkujeme všem našim kolegům, kteří se rozhodli v tomto bezprecedentním válečném konfliktu osobně angažovat a  pomoci finančně, materiálně nebo nabídli ubytování ukrajinským ženám a jejich dětem. Věříme pevně, že Ukrajina svou svobodu a nezávislost uhájí.

Lidé v Evropské unii mohou konzumovat nové druhy mikrořas zásluhou českých vědců

Ministerstvo zemědělství ČR po několikaměsíčním řízení se všemi členskými zeměmi EU rozhodlo, že další vybrané druhy mikrořasy Chlorella je možné konzumovat bez zdlouhavé registrace. Toto rozhodnutí platí pro celé území Evropské unie. Ministerstvo vycházelo z výsledků mnohaletých výzkumů Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Více v tiskové zprávě

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout