Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

LHC-like proteiny a ochrana fotosyntetického aparátu rostlin

Pro rostliny je světelné záření jediným zdrojem energie pro veškeré jejich životní funkce. Přeměnu světelného záření na formy energie využitelné rostlinou buňkou zajišťuje fotosyntéza, což je komplexní biochemický proces, který probíhá na složitých proteinových strukturách (fotosystémech) uvnitř rostlinných organel, chloroplastů.  Fotosystémy potřebují nepřetržitý přísun světelné energie a jsou proto obklopené tzv. světlosběrnými komplexy, které pohlcují světlo a absorbovanou energii předávají fotosystémům ke zpracování. Světlosběrné komplexy, známé pod zkratkou LHC (Light Harvesting Complexes), tedy plní roli jakýchsi mikroskopických solárních panelů, které ovšem disponují řadou unikátních vlastností. V případě, že je absorbované energie příliš a hrozí tak poškození fotosystémů, LHC dokáží velkou část absorbované energie přeměnit na teplo, a tak se jí bezpečně zbavit. LHC proteiny jsou v zelených částech rostlin velmi hojné a lze je bez velkých obtíží izolovat. V mnohem nižším množství jsou v rostlinách přítomné proteiny příbuzné k LHC (takzvané LHC-like proteiny). Funkce těchto proteinů je téměř neznámá; nicméně je zjevné, že se neúčastní světlosběrných procesů, ale nějakým způsobem ochraňují fotosyntetický aparát před poškozením nadměrnou ozářeností.  

Vědecké týmy doc. Romana Sobotky z Centra Algatech v Třeboni a prof. Tomáše Polívky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity publikují v těchto dnech článek v prestižním vědeckém časopise Nature Communications, popisující detailní analýzu rostlinných LHC-like proteinů. Celý abstrakt k článku zde    Článek v časopise Nature Communications

Cenné látky z mikrořas

Nové video o tom, jak se z řas a sinic získávají cenné látky Vám objasní kolegové z Laboratoře řasové biotechnologie zde

Řasy na EXPO 2020 v Dubaji

Prvního října se pro veřejnost otevřely brány světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji. Mikrobiologický ústav AV ČR a Centrum ALGATECH  v Třeboni se v rámci Českého pavilonu na výstavě prezentují exponátem Alga Oasis (www.algaoasis.cz), abstraktním skleněným bioreaktorem, který tvarem připomíná palmu. Symbolizuje možnosti mikrobiálních, zejména řasových biotechnologií. Navrhl a zhotovil jí výtvarník Michal Kohút. Téměř čtyři metry vysoký exponát ze skleněných trubek se rozsvěcí se setměním. Na kruhovém prstencovém panelu je symbolicky, pomocí podsvícených piktogramů znázorněna fotosyntéza a její význam pro život a možné využití řasových biotechnologií. Více informací o naší účasti si můžete přečíst zde

 

 

 

62. konference České algologické společnosti

V září se v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH v Třeboni uskutečnila 62. konference České algologické společnosti pod pracovním názvem ALGOSPOL. Od pondělí 13. do středy 15. září se u osmi přednáškových panelů zaměřených na fyziologii, ekologii a taxonomii řas a sinic, dále na aplikovanou algologii a bioaktivní látky z řas a sinic sešlo celkem 52. vědeckých pracovníků a studentů z České republiky. Více informací o akci najdete zde

 

 

Noc vědců 2021 v Třeboni skončila

Noc vědců 2021 Třeboň v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH v Třeboni skončila v pátek 24. 9. v noci, úderem třiadvacáté hodiny. Naši vědeckou show a komentované prohlídky interiérů centra navštívilo celkem 148 návštěvníků všech věkových kategorií. Nesmírně nás potěšilo nejen to, ale i nadšené ohlasy návštěvníků! Děkujeme všem, kteří jste se na akci podíleli i Vám všem, kteří jste k nám zavítali! heart Zde můžete shlédnout i krátké video o tom, jak Noc vědců v našem centru probíhala.

 

 

 

Heterotrofie

Nový video dokument o heterotrofním pěstování řas "Řasy bez Slunce" z Laboratoře řasové biotechnologie. Ke shlédnutí zde

Noc vědců v Třeboni 2021

Zveme Vás všechny, děti i dospělé, na Noc vědců, kterou pořádá Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH v Třeboni. Naše centrum otevře své brány a laboratoře široké veřejnosti v pátek 24. září v 19:00. Tato celorepubliková vědecko-popularizační akce, do které jsme se v letošním roce zapojili poprvé, má tentokrát za téma „ČAS“. Připravili jsme si pro Vás pestrý program, který se bude odehrávat na prostranství před hlavní budovou Opatovického mlýna. Představíme Vám hlavní směry našeho výzkumu, naše dosavadní úspěchy, uvidíte různé druhy mikroskopických řas v kultivačních válcích či se budete moci na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá buněčné dělení v mikrořasách. Děti si vyzkouší, jak se pracuje s Petriho miskami, které si odnesou s sebou domů. Dále pro Vás máme připravenou výstavu „Jak šel čas“ o historii Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, která mapuje vývoj ústavu od jeho počátků v roce 1960 až do současné doby. Od sedmi do desíti hodin budou probíhat i komentované prohlídky centra. Tyto prohlídky bude nutné si zarezervovat na našich FB nebo webových stránkách. Pro děti budeme promítat animovaný film o tom, co to je fotosyntéza a pro ty, co vydrží, po desáté hodině promítneme film Sluneční laboratoř z roku 1959. Bližší program Noci vědců 2021 v Centru ALGATECH najdete na stránkách https://nocvedcu.cz/. Přijďte k nám zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto večera. Vstup na tuto akci je zdarma. Pro více informací sledujte https://www.facebook.com/MikrobiologickyUstavAvCrTrebon nebo stránky Centra ALGATECH www.alga.cz , kde je pro Vás k dispozici rezervační formulář na komentované prohlídky našeho centra, které budou v rámci tohoto večera probíhat. Anebo si čas rezervovat nemusíte a můžete se pouze zúčastnit vědecké show, která bude celý večer probíhat na prostranství před budovou Opatovického mlýna. V případě dalších dotazů a nejaností se prosím obraťte na Markétu Stefanovou na telefonu 778 719 610. 

! Aktuálně: Na komentované prohlídky Centra ALGATECH v rámci propagační akce Noc vědců Třeboň 2021 se můžete zaregistrovat přímo na tomto odkazu https://www.alga.cz/p-prohlidkaform.html
Vstup na komentované prohlídky centra je možný pouze v respirátoru třídy FFP2.

Unikátní model fotobioreaktoru Mikrobiologického ústavu AV ČR je na cestě do Dubaje

Zahájení odložené světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji se blíží.  Její brány se návštěvníkům otevřou 1. října 2021. Technologickým jádrem Českého pavilonu bude systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur, který vyvíjejí vědci AV ČR a ČVUT. V rámci národní expozice se představí i náš ústav - unikátním modelem umělecky pojatého fotobioreaktoru. Prvotní myšlenka účasti na výstavě EXPO 2020 přišla z Třeboně od prof. Ondřeje Prášila, vedoucího Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH, který se věnuje převážně výzkumu v oblasti mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií. Protože pomocí řas může být řešeno mnoho současných problémů, jako je třeba nedostatek kvalitních potravin, vznikl tak nápad představit tento proces veřejnosti v umělecky ztvárněné podobě. Více si můžete přečíst v článku ČTK zde

Vědci se podíleli na tvorbě výstavy o vodě

V písecké galerii Sladovna se v pátek 21. května uskutečnila vernisáž výstavy „Voda mne napadá“. Na tvorbě expozice, která se věnuje životadárnému živlu vody, se podílela Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a třeboňské Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR. Více se dočtete zde

Pocta Vilémovi Zachlederovi

 • Před několika málo dny vyšel v Journal of Experimental Botany článek autorek Kateřiny Bišové a Ireny Brányikové o celoživotní vědecké cestě dr. Viléma Zachledera. 
  Zde se můžete začíst do jeho řádek:
  Abstrakt
  Článek (free access)

   

 

 • Vilém Zachleder – vědec, judista, velký mistr
  Článek v českém jazyce si můžete přečíst zde

Velikonoční pomlázky pro zdravotníky

Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH Třeboň v úterý darovalo zdravotníkům z Nemocnice Jindřichův Hradec čtyři sta šest velikonočních pomlázek. Pomlázky během posledních tří měsíců upletl jeden z dlouholetých zaměstnanců našeho ústavu, který si díky své skromnosti přál zůstat v anonymitě. Věříme, že tento dar udělá alespoň na chvíli radost našim obětavým zdravotníkům, kterým jsme touto cestou chtěli vyjádřit svou úctu a obdiv za nelehkou službu v těchto časech. A samozřejmě a především jejich dětem smiley

 

 

Odhalení příčiny smrtelné nemoci orlů bělohlavých

K odhalení příčiny smrtelné nemoci orlů na jihovýchodě USA výrazně přispěl tým jihočeských vědců z Biologického centra AV ČR, Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který potvrdil, že ptáky zabíjí nově objevený toxin ze sinic. Výsledky dlouholetého úsilí mezinárodního týmu byly ve čtvrtek 25. března publikovány v prestižním časopise Science. 

Reportáž České televize můžete shlédnout zde

Čeští vědci pomohli objasnit záhadná úmrtí orlů v USA

Více než 25 let trápily americkou veřejnost na jihovýchodě USA záhadné úhyny orlů bělohlavých, kteří umírali na neurologickou nemoc nejasného původu. K odhalení příčiny této smrtelné nemoci výrazně přispěl tým jihočeských vědců z Biologického centra AV ČR, Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který potvrdil, že ptáky zabíjí nově objevený toxin ze sinic. Výsledky dlouholetého úsilí mezinárodního týmu byly ve čtvrtek 25. března publikovány v prestižním časopise Science. Tisková zpráva zde

Foto: Orel bělohlavý (Petr Znachor, HBÚ, BC AV ČR)

Akademie věd má nové širší vedení

Do Vědecké rady Akademie věd ČR pro období 2021–2025 byl včera zvolen prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., vedoucí Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni.

Čtěte více
 

Přednáška pro Učenou společnost České republiky

Prof. Ondřej Prášil, vedoucí Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni přednášel 16. března pro Učenou společnost České republiky. Tématem bylo pěstování a využití řas a sinic. Na celou přednášku se můžete podívat zde

Nový článek v mSystems

Nový článek Laboratoře anoxygenních fototrofů MBÚ AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni o sladkovodním kmenu Gemmatimonadota. Tato práce by nevznikla bez našich výborných kolegů z Hydrobiologického ústavu v Českých Budějovicích. Více informací zde

Nová publikace v PNAS

V prestižním vědeckém časopise PNAS právě vyšla nová publikace, která vznikla ve spolupráci odborníků z University of Sheffield, Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni a několika dalších institucí. Její autoři objevili a popsali důležitý krok ve sledu reakcí, kterými si rostliny, řasy a sinice vytvářejí zelené barvivo chlorofyl. Více informací zde

Dva nové třeboňské patenty týkající se řas

Po více než ročním řízení obdrželo počátkem roku 2021 Centrum Algatech MBÚ AV ČR dva patenty týkajících se řas. Prvním je patent Kmen mikrořasy Parachlorella kessleri HY1 pro produkci luteinu a použití tohoto kmene pro průmyslovou produkci luteinu. Jde o vyšlechtěnou řasu z původních sběrů v Bulharsku a Řecku. Po šlechtění chybí vyšlechtěnému kmeni chlorofyl, v přírodě by tedy řasa nepřežila. Jediným barvivem je žlutý lutein, což je pigment důležitý pro zdraví očí, především oddaluje věkem podmíněnou makulární degeneraci, což je závažné onemocnění sítnice a v pokročilém věku může způsobit i vážné postižení očí. Kmen HY1 se pěstuje bez přístupu světla, ve fermentorech, a v přísně kontrolovaných sterilních podmínkách. Produkty s touto řasou by spadaly do potravinářského segmentu tzv. funkčních potravin. O „žlutou třeboňskou chlorellu“ je již nyní zájem z firem v Holandsku a Dánsku. Druhý patent je označen jako "Způsob získání fytokomplexu na bázi astaxantinu z biomasy mikrořas". Astaxantin je karotenoidní barvivo temně oranžovo-červené a většina lidí jej zná jako barvu lososího masa. V přírodě se vyskytuje v krunýřích korýšů (ano, to je to barvivo raků, humrů a langust po uvaření). V českých obchodech se objevuje pstruh duhový krmený astaxantinem, který je nabízený pod obchodním označením pstruh lososový. Astaxantin patří mezi vůbec nejsilnější antioxidanty. Na molekulu tohoto barviva se někdy jako ocásek naváže mastná kyselina, čímž je jeho účinek ještě silnější. Surový astaxantin (oleoresin) je vlastně směsí astaxantinů s ocáskem. V Třeboni se podařilo vyvinout postup, jak jednotlivé molekuly rozdělit a využívat je jednotlivě s vyšší účinností. Metoda je založena na využití tzv. protiproudé vytřepávací chromatografie. Nyní již Algatech jedná s česko -italským konsorciem o dalším testování, což by mohlo vést až k licencování technologie.

Foto: Žlutá Parachlorella

O řasách v regionálním vysílání Českého rozhlasu

Českobudějovické studio Českého rozhlasu si před časem pozvalo do pořadu Dopolední host dr. Richarda Lhotského, jednoho z řešitelů našeho projektu Potraviny pro budoucnost. Dr. Lhotský pracuje v Mikrobiologickém ústavu, Centru Algatech v Třeboni a zabývá se technologickým transferem, tedy přenosem nových vědeckých poznatků do praktického využití nebo k veřejnosti. Během své kariéry poznal prostředí komerční biotechnologické společnosti, privátní akreditované laboratoře a nakonec i aplikovaný výzkum na akademickém pracovišti v Třeboni. Během živého vysílání ve studiu v Českých Budějovicích přiblížil zajímavosti z využití mikrořas a nakonec zmínil i své externí působení v rádiích. 

Odkaz na rozhovor zde►

Třeboňské řasy se podílejí na lepším odchovu candátů

Využití řas bohatých na nenasycené mastné kyseliny, které jsou důležité pro rozvoj mozku obratlovců, zkoumá česko – rakouský projekt Interreg  Algae4Fish, který byl zahájen v roce 2020. Předmětem výzkumu je komplexní přístup při odchovu  plůdku candáta obecného, který je velmi cennou tržní rybou. Projekt je postaven na vylepšení klasického potravního řetězce fytoplankton – zooplankton – candátí plůdek tím způsobem, že jako primární stupeň se používají  řasy bohaté na nenasycené mastné kyseliny. Pro další stupeň je využíván vířník, který samotný je pro candáty velice „chutný“. U candátů bychom tedy rádi zjistili, zda se mastné kyseliny (především EPA a DHA) dostanou až do těla rybek a zajistí lepší vývoj mozku, a tím i rychlejší učení lovu nebo útěk před predátorem. Zatím je zřejmé, že procento přeživšího plůdku se významně zvýšilo. Řasy samozřejmě potřebují zdroj živin, především dusík a fosfor. Ten by měl být získáván z odpadních vod intenzivního cirkulárního odchovu ryb. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích připravila krátké video o projektu Algae4Fish. Dr. Carlos Yanes Roca vysvětluje principy projektu.Partnery projektu jsou kromě Mikrobiologického ústavu AVĆR – Centra Algatech také Fakulta rybářství a ochrany vod JČU, rakouská firma BEST a Rakouské spolkové ministerstvo pro vodní hospodářství, které samo zajišťuje odchov násady candáta v alpských jezerech.

Video, které projekt přibližuje můžete zhlédnout ZDE►