Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Festival vědy 2019

Věda v profesích“ – bylo motto letošního, již sedmého ročníku Festivalu vědy, který se konal na travnatých plochách před ČVUT u Vítězného náměstí v Praze 6. Festival, který je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, měl tentokrát ukázat, že věda má rozmanité podoby i využití v každodenním životě.

Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH v Třeboni se této propagační akce účastnilo poprvé. Jeho expozice prezentovala činnost centra jako celku. Tedy hlavní náplň výzkumné činnosti všech čtyř laboratoří (fotosyntézy, buněčných cyklů řas, anoxygenních fototrofů a řasové biotechnologie). Zástupci centra prezentovali i různé způsoby pěstování mikroskopických řas. Jak ve světelných kultivačních válcích, které mohli návštěvníci vidět přímo na místě, tak na velkoobjemovém venkovním zařízení, tzv. tenkovrstevných kaskádách, které jsou v provozu v areálu Centra Algatech v Třeboni. Velký zájem návštěvníků festivalu se soustředil i na edukativní model fotosyntézy, na kterém byl zájemcům krok za krokem detailně popsán průběh fotosystému II. Mnoho dotazů směřovalo k otázkám typu - k čemu jsou mikroskopické řasy dobré, jestli mohou být využívány jako biopalivo, jaké cenné látky přesně obsahují, v jakých oblastech lidské činnosti nacházejí své uplatnění i k tomu, zda jednou mohou jako potravina nahradit standardní zemědělské plodiny. Úspěch slavila i ochutnávka mořských řas, které se používají při přípravě Sushi nebo sušenky se zelenou polevou, ve které byla zapracována mikrořasa Chlorella vypěstovaná právě v Třeboni.

Letošní ročník Festivalu vědy, který každoročně organizuje Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Akademie věd ČR, VŠCHT Praha a ČVUT zaznamenal prozatím nejvyšší účast mezi ostatními léty – navštívilo jej 18 000 návštěvníků všech věkových kategorií. Akce byla zároveň silně medializována především Českou televizí, takže její konečný dopad včetně sledujících televizních diváků byl mnohonásobně vyšší.

 

 

Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého 2019

Letošní ročník této popularizační akce pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci zval ná-vštěvníky do fascinujícího světa vědy. Akce se konala v pátek 7. a v sobotu 8. června. Prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení návštěvníci poznávali rozličné aspekty každodenního využití vědy, vyzkoušet si je přišlo více než 3000 návštěvníků. Naše Centrum ALGATECH Mikrobiologického ústavu v Třeboni, zaujalo svou expozicí návštěvníky všech věkových kategorií. Prezentován byl způsob kultivace mikroskopických řas a sinic pomocí kultivátoru se sedmi válci s různými druhy řas a sinic, které také měly různé zbarvení. Návštěvníci tak mohli na první pohled pozorovat, jak vekou diverzitou skupina řas a sinic disponuje. Tisková zpráva zde

 

Veletrh vědy Akademie věd ČR 2019.

Poprvé se Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum Algatech zúčastnil veletrhu vědy v pražských Letňanech v roce 2016. Tehdy se návštěvnost této akce odhadovala na 8 000 návštěvníků. Po třech letech této reprezentativní akce většiny ústavů Akademie věd se návštěvnost vyšplhala na rekordních 30 000 návštěvníků. Na ploše 8 000 metrů tentokrát od 6. do 8. června vystavovalo více než 100 ústavů AV ČR, univerzit z celé republiky a firem zabývajících se inovacemi. Centrum Algatech ve své expozici prezentovalo svou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu mikroskopických řas a sinic. Tisková zpráva zde

We would like to invite you

to a lecture by Prof. Carl Johnson, Ph.D., Stevenson Professor of Biological Sciences at Vanderbilt University in Nashville, TN https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_H._Johnson
entitled "As Time Glows By: Circadian Clocks and Biotech in Cyanobacteria". The lecture will take place on Friday 21.6. at 10am in the conference room of Centre Algatech, Novohradská 237 – Opatovický mlýn, second floor. The lecture is free, everyone is welcome. Invitation


Kvantové tečky a řasy Chlamydomonas Reinhardtii v ekosystému.
Kredit: Elzorkany et al. (2019).

Jak si zelené řasy Chlamydomonas poradí s kvantovými tečkami?

Kvantové tečky jsou polovodičové nanokrystaly o rozměrech jednotek až několik desítek nanometrů. Jejich velikost přímo ovlivňuje optické a elektronické vlastnosti, díky nimž jsou dnes velmi populární v nanotechnologiích a objevují se v celé řadě výzkumných projektů i praktických aplikací. Často se využívají v medicíně, průmyslu i v dalších odvětvích. Vzhledem k jejich intenzivnímu uplatnění a také nepatrné velikosti se docela dobře může stát, že se dostanou do vody a následně i do potravinového řetězce vodních organismů. Pokud chceme používat kvantové tečky v každodenních technologiích, tak bychom nejprve měli obstojně znát jejich vliv na životní prostředí, včetně organismů, které tam žijí. Radek Kaňa z Centra Algatech v Třeboni a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a jeho kolegové v mezinárodním výzkumném týmu, zhodnotili vliv kvantových teček na zelenou sladkovodní řasu Chlamydomonas reinhardtii. Tento jednobuněčný fotosyntetický bičíkovec o velikosti asi 10 mikrometrů je oblíbeným modelovým organismem, protože dokáže růst autotrofně na světle i heterotrofně na acetátu jako zdroji uhlíku. Vědci tuto řasu proto hojně používají k výzkumu celé řady problémů buněčné i molekulární biologie fototrofních mikroorganismů a hlavně pro studium fotosyntézy, procesu vytvářejícího bohaté organické sloučeniny (např. cukry) za využití světla. Protože fotosyntetické řasy náležejí k hlavním primárním producentům ve vodním prostředí, představují tím pádem klíčovou složku potravního řetězce ve sladkovodních a v mořských ekosystémech. Během experimentů badatelé sladkovodní řasu rodu Chlamydomonas (česky pláštěnka) vystavili několikadennímu působení nově vytvořených dvouvrstvých kvantových teček CdSe/ZnS (core/shell quantum dots), jejichž ZnS obal byl ještě potažený křemíkem. Takové kvantové tečky jsou přitom již dnes využívané a také slibné pro budoucí aplikace. Mají kulovitý tvar a velikost cca 25 nanometrů. Výsledky experimentů a měření ukazují, že tyto kvantové tečky mají na řasu Chlamydomonas menší toxický vliv, než se předpokládalo a mohou zpočátku spíše urychlovat jejich životní cyklus. Do koncentrace 25 nanogramů na mililitr jsou nanotečky biokompatibilní a buňka si s nimi poradí. Autoři studie navíc pomocí konfokální mikroskopie potvrdili, že zmíněné kvantové tečky jsou řasami aktivně přijímány a vstupují tak do jejich buněk. Vzhledem k tomu se kvantové tečky takto mohou dostat do potravinového řetězce vodních ekosystémů, představují tím pádem hrozbu pro životní prostřední. Výsledky výzkumu ale také ukázaly, že právě zelené řasy (například Chlamydomonas reinhardtii) by se mohly stát základem pro vývoj nových postupů pro bioremediaci kvantových teček, čili jejich odstraňování z prostředí pomocí živých organismů. (Elzorkany, H. E., Farghali, M. A., Hassan, M. A., El-sayed, K., Canonico, M., Konert, G., Farroh, K., Elshoky, H. A., Kaňa, R. 2019. Ecotoxicology impact of silica-coated CdSe/ZnS quantum dots internalized in Chlamydomonas reinhardtii algal cells. Science of The Total Environment 666: 480–489). Text: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých budějovicích.  

Kontakt: Mgr. Radek Kaňa, Ph.D. (kana at alga.cz)

Řasoví biotechnologové se potkali pod Alpami

Každoroční setkání řasových biotechnologů Rakouska, Německa a Švýcarska, „Netzwerk Algen“ hostil v tomto roce Innsbruck. Konference je každý rok zaměřená na jiné téma, loňskou problematiku kontaminace velkoobjemové produkce mikrořas vystřídaly nyní cenné látky a izolace nových kmenů mikrořas. Celý článek zde


TEXT: Richard Lhotský
FOTO: Řasa Haematococcus pluvialis v „červeném“ stádiu. Eckhard Völcker (Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Zveme Vás na seminář

Kumar Saurav, Ph.D.: Potential role of microbial metabolites towards the development of disease Alveld.  Seminář se uskuteční v pátek 15. 2. 2019 ve 13:00 v konferenční místnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni. Seminář je financovaný z Operečního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci programu Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků  - MSCA-IF II Reg. č. CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 18_070 / 0010493. Pozvánka

 

Nabízíme pronájem fotobioreaktoru pro pěstování mikrořas s vnitřním LED osvětlením

Ověřovací fotobioreaktor o objemu cca 1000 litrů s vnitřním osvětlením pomocí LED panelů s intenzitou světla 100 W/m2 do 7 cm, s regulací teploty, vzdušnění a s měřením základních veličin potřebných pro růst mikrořas.Možnost nastavení teploty od 15 - 60oC. Kultivační tank z nerezové oceli. Pro více informací pište na lhotsky@alga.cz.

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR jednalo o spolupráci s Ománem

Když byl v létě 2017 na měsíční „zkušené“ v Třeboni student Hafid z ománské Sultan Qaboos University, mluvilo se i o možné spolupráci mezi jeho domovskou univerzitou a třeboňským Centrem Algatech v oblasti řasových biotechnologií. Po roce tak třeboňské pracoviště navštívili profesoři Saif Nasser Al-Bahry a Yahya M. Al-Wahaibi s nabídkou konkrétních obrysů vzájemného partnerství. Ománská univerzita bere řasové biotechnologie velmi vážně, založila Výzkumné centrum mořské biotechnologie, smlouvu o spolupráci již podepsala se švédskou společností Swedish Algae Factory na kultivaci místních mořských rozsivek pro produkci látek pro kosmetický průmysl. Swedish Algae Factory vznikla jako spin-off firma göteborgské univerzity. Obdobnou spolupráci navázal Omán s Islandem, společným tématem je využití mořských řas v petrochemickém průmyslu a přínos místním komunitám rybářů v obou zemích. Sklizeň mořských řas je vhodnou ekonomickou alternativou ke klesajícím možnostem rybolovu jak na Islandu, tak v Ománu. Během jednání v Třeboni se obě strany shodly na dvou oblastech spolupráce – na dodání technologie testování autotrofních i heterotrofních mikrořas přímo do Ománu a naopak, testování obsahu cenných látek v mikrořasách z Ománu, ať již sladkovodních, mořských nebo půdních (pouštních). Dá se totiž předpokládat, že mikrořasy rostoucí v extrémních podmínkách budou obsahovat zajímavé látky. V Třeboni by tak proběhly chemické analýzy, testování případných bioaktivních látek na tkáňových kulturách a stanovení růstových parametrů. Foto a text: Richard Lhotský

Český vědec pomohl odhalit, jak vzniká jed v mořských řasách

Od osmdesátých let minulého století se objevovaly případy těžkých otrav lidí i mořských savců způsobených přemnožením mořských řas obsahujících nebezpečný neurotoxin. Vědci se téměř třicet let snažili zjistit, jak tento jed v řasách vzniká. Práce mezinárodního vědeckého týmu nyní vyvrcholila objevem publikovaným v prestižním časopise Science, na němž se podílel i český biolog: Miroslav Oborník z Biologického centra AV ČR a Jihočeské univerzity.

Celý článek zde http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cesky-vedec-pomohl-odhalit-jak-vznika-jed-v-morskych-rasach/

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR na základě tiskové zprávy Biologického centra AV ČR 
Ilustrační foto: Biologické centrum AV ČR

Akademie otevřela první Aplikační laboratoř pro využití mikrořas

Nové léky, kosmetické přípravky nebo také využití v neurologii může přinést výzkum mikrořas v třeboňském pracovišti Mikrobiologického ústavu AV ČR. Centrum ALGATECH za tímto účelem 25. září 2018 otevřelo Aplikační laboratoř pro využití mikrořas. První pracoviště svého druhu v České republice chce rychleji přenášet nejnovější poznatky do praxe.

Celý článek zde

Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

V Třeboni otevřeli první aplikační laboratoř pro využití mikrořas v České republice

Jak využít mikrořasy v neurologii, při výrobě nových léků nebo v kosmetice pomáhá zjišťovat nová aplikační laboratoř v Třeboni. Je první v České republice a Mikrobiologický ústav Akademie věd chce díky ní rychleji přenášet do praxe nejnovější vědecké poznatky v oboru.
https://budejovice.rozhlas.cz/v-treboni-otevreli-prvni-aplikacni-laborator-pro-vyuziti-mikroras-v-ceske-7625341

Foto: Mária Pfeiferová,Český rozhlas

Řasové biotechnologie v Třeboni

V Třeboni se otevřela Aplikační laboratoř řasových biotechnologií. Je to první pracoviště svého druhu v Česku. Po mikroskopických řasách totiž roste poptávka a vědci tak hledají způsob jejich využití pro komerční sféru. Reportáž ČT-Události v regionech,

26. září 2018, ZDE

Aplikační laboratoř řasových biotechnologií v Třeboni - první pracoviště svého druhu v České republice

V Třeboňském Centru ALGATECH byla dnes, 25. září 2018 v 15. hodin, slavnostně otevřena Aplikační laboratoř řasových biotechnologií. První pracoviště svého druhu v republice umožní rychleji přenášet do praxe nejnovější vědecké poznatky ve studiu mikroskopických řas (mikrořas).

Tisková zpráva zde

Objev pro včelaře

Regiony ČT24, 8. 9. 2018

zde (sledujte od 28:56 minuty)

Český rozhlas PLUS: Vědci nepřestávají žasnout nad mimořádnými vlastnostmi řasy Chlorelly

Řasa Chlorella má mimořádné vlastnosti. Měla se stát zdrojem potravy pro hladovějící, dnes se s ní setkáte v podobně potravinových doplňků a v budoucnu  by mohla sloužit jako přirozené antibiotikum proti bakteriím.  

Rozhlasová reportáž z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR

zde (poslouchejte od 25. minuty).

Předsedkyně Akademie věd ČR si prohlédla největší české pracoviště pro výzkum mikrořas

Celý článek zde

Napsali o nás

Týdeník Květy , 16. 8. 2018

Celý článek zde

Napsali o nás

Ohrožené včely může zachránit řasa. Působí na ně jako životabudič (Zdroj: Česká televize/Věda)

Celý článek zde