Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Noc vědců Třeboň 2022

Rok se s rokem sešel a my Vás zveme na další Noc vědců, kterou bude pořádat Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH v Třeboni. Naše centrum otevře své brány a laboratoře široké veřejnosti v pátek 30. září v 18:00. Tato celorepubliková vědecko-popularizační akce, do které jsme se opět zapojili, má tentokrát téma „VŠEMI SMYSLY“. Připravujeme pro Vás pestrý program, který se bude odehrávat na prostranství před hlavní budovou Opatovického mlýna i uvnitř něj. Představíme Vám hlavní směry našeho výzkumu, naše dosavadní úspěchy, uvidíte různé druhy mikroskopických a tentokrát i makroskopických řas, či si budete moci vyzkoušet práci s některými laboratorními pomůckami. Protože se téma týká všech lidských smyslů, budete moci řasy nejenom vidět, ale budete mít možnost si je i osahat a ochutnat je. Od šesti do devíti hodin budou probíhat komentované prohlídky centra. Tyto prohlídky bude nutné si zarezervovat prostřednictvím našich webových stránek na adrese ►, kde pro Vás bude k dispozici rezervační formulář i program celé noci. Přijďte k nám zažít neopakovatelnou atmosféru naší vědecké show, která bude celý večer probíhat na prostranství před budovou Opatovického mlýna. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na Markétu Stefanovou na telefonu 778 719 610. Vstup na tuto akci je zdarma.

Byli jsme u toho!

200. výročí narození Gregora Mendela

K oslavám dvoustého výročí narození G. J. Mendela (zakladatele genetiky) byla 20. července 2022 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a v zahradě Augustiniánského opatství v Brně zahájena mezinárodní konference Mendel Genetics Conference. Během konference bylo možné vyslechnout skvělé přednášky excelentních vědců, včetně držitelů Nobelovy ceny: Ada E. Yonath - izraelská odbornice na krystalografii, studuje strukturu ribozomu, Tomas R. Cech - americký biochemik českého původu, oceněn za objev katalytické aktivity RNA a Sir Paul Nurse - anglický genetik, který studuje buněčný cyklus a buněčné dělení u kvasinek S. pombe; objevil gen cdc2 s klíčovou úlohou v regulaci buněčného cyklu a dlouholetý spolupracovník a přítel dr. Viléma Zachledera z Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni. Brno navštívil poprvé v r. 1981 a kromě letošní konference naposled v lednu 2020, kdy převzal čestný doktorát Mendelovy univerzity). Měli jsme možnost s ním chvilku pohovořit a předat mu pozdravy od členů Laboratoře buněčných cyklů řas v Třeboni. Součástí welcome party byla i komentovaná prohlídka Mendelova muzea, návštěva knihovny a pokoje G. J. Mendela. K vidění byly originální předměty, které patřily „otci genetiky“; jeho vysvědčení ze studií, knihy nebo pomůcky k výuce. Zlatým hřebem prohlídky je rukopis Mendelovy stěžejní práce „Versuche über Pflanzenhybriden“ (Pokusy s rostlinnými hybridy). Mendelovo muzeum je možné shlédnout i virtuálně https://mendelmuseum.muni.cz/

Ve volném čase jsme putovali za dalšími symboly genetiky – za lavičkami ve tvaru šroubovice DNA v Kampusu Mendelovy univerzity M. - Mendel Point. Zajímavostí je, že vítězný návrh designu sezení vzešel z mezinárodního workshopu organizovaného ve spolupráci se Salzburg University of Applied Sciences a firmou Santal z Třeboně. (M. Čížková, M. Stefanová, MBÚ Třeboň)

 

 

Zvláštní vydání časopisu PHOTOSYNTHETICA

Na počest Prof. George C. Papageorgiou († 21. 11. 2020), průkopníka biofyzikálního výzkumu fotosyntézy v Řecku. Prof. Papageorgiou byl světově uznávaným vědcem, který zasvětil celý svůj život výzkumu fotosyntézy, její regulaci a použití fluorescence chlorofylu a jako neinvazivního nástroje k měření různých fotosyntetických reakcí. Spolupracoval i s naším pracovištěm, které několikrát navštívil. Zároveň byl vynikajícím učitelem mnoha studentů, kterým předal své dlouholeté zkušenosti. Ondřej Prášil a Radek Kaňa z MBÚ AV ČR – Centra ALGATECH zorganizovali vydání tohoto zvláštního čísla. Obsahuje 13 článků od 57 autorů ze 14 zemí světa, které popisují Georgeovy výzkumné zájmy. https://ps.ueb.cas.cz/artkey/phs-202201-0001_editorial.php 

Foto: ÚEB AV ČR @UEBavcr

Nový článek

Článek o Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v novém čísle časopisu ECHO. Čemu se Centrum věnuje při studiu mikořas, jaké evropské projekty se zde řeší a jak se daří převádět výsledky výzkumu do praxe. Čtěte od stránky 28 ZDE

Věda Fest 2022

Zábavná vědecko-technická laboratoř pod širým nebem na pražském Vítězném náměstí, je za námi. A jsme přesvědčení, že velmi úspěšně! Davy vědy chtivých návštěvníků nebraly konce a zájem o naší řasovou expozici, naší vědeckou práci a praxi u mikroskopů nás víc než potěšil. Děkujeme za návštěvu!

Poster Session ´22

Čtvrtek, 22. května 2022. Právě probíhá první Poster session postdoktorandů a studentů centra ALGATECH. Vystaveno je dvacet dva posterů, které se týkají výzkumu mikrořas. Toto setkání prezentuje to nejlepší z algologické komunity z celého světa působící v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH v Třeboni.

 

 

Napsali o nás

Neviditelná potravina - o mikrořasách a cenných látkách v nich v Mladé frontě DNES

 

 

O mikrořasách se studenty SŠVR

Střední škola rybářská a vodohospodářká patří mezi nejlepší školy svého druhu v České republice. Připravuje jak rybářské praktiky, tak budoucí vodohospodáře. Součástí výuky jsou i základy akvakultury, akvaponie a biotechnologie. Je již dobrou tradicí, že budoucí specialisté na chov ryb a vodní hospodářství se seznamují s mikrořasami, které v přírodě fungují jako primární producenti a mají uplatnění rovněž v biotechnologii cenných látek. A právě dnes navštívili Centrum ALGATECH, aby se seznámili s mikrořasami a jejich využitím, například v projektu Interreg_AT_CZ #Algae4Fish

 

Aplikační laboratoř Centra ALGATECH

Naše Aplikační laboratoř řasových biotechnologií nabízí své služby a spolupráci také prostřednictvím Databáze technologii AV ČR
https://techtransfer.cas.cz/database/products/174?lang=CS

Studenti českobudějovického gymnázia se seznámili s mikrořasami

Doba přijímacích zkoušek znamená pro ostatní studenty středních škol výlety a exkurze. Třeboňský Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum ALGATECH se stalo cílem studentů bilingvního česko-španělského studia českobudějovického Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna. Během exkurze ke svému překvapení zjistili, že makroskopické mořské i mikroskopické řasy je v životě obklopují každý den. Látky z řas jsou totiž součástí potravin, kosmetických produktů, barevných papírů i otiskovacích hmot na zuby, jsou zodpovědné za barvu lososů i akvarijních ryb a nori suši je do tenkých řasových plátků zabalené.

S historií využívání řas člověkem, s cennými látkami a s konečnými produkty obsahujícími „něco z řas“ je seznámil dr. Lhotský v přednášce „Řasy na vidličce“. Součástí řasového povídání bylo i představení aplikovaných projektů AV21 Potraviny pro budoucnost, MultiStream Horizon 2020 nebo česko-rakouského Interregu v podobě projektu Algae4Fish. Exkurze na pracoviště Akademie věd se velmi líbila i profesorovi španělštiny, fyziky a chemie, Nabilu El Jaber Vazdekisovi. Sám totiž několik let v Centru Algatech MBÚ pracoval a vrátil se tak na místo svých vědeckých činů.

Interreg AT-CZ ALGAE4FISH

Video k projektu bylo právě zveřejněno na kanálu YouTube! Specifické mikrořasy se používají v potravním řetězci candáta ke zlepšení vývoje mozku plůdků těchto ryb.

Více ke shlédnutí zde

Mikrořasy v interiérovém designu

Natáčení filmu v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH v Třeboni jako součást velmi zajímavé spolupráce architektů, designérů, biologů a algologů. Projekt s názvem "Biotopia" se snaží implementovat kultivaci mikrořas do interiérového designu. Závěsná reliéfní konstrukce včetně baněk s mikrořasou Chlorellou bude představena ve Wallenrodu v Bratislavě na Slovensku.


 

O řasách a jejich přínosu pro moderní technologie

O současném stavu a potenciálu přínosu řas pro energetiku i moderní technologie mluvil v podcastu Energie bez emisí Antonín Střížek z Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni.

Více k poslechu zde
 

MBÚ AV ČR Třeboň plně stojí za Ukrajinou

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR - Centrum ALGATECH v Třeboni plně stojí za Ukrajinou. Podporuje její boj za svobodu, demokracii a dodržování lidských práv. Odsuzuje akt agrese a invazi Ruské federace vůči mírumilovné zemi, jakou Ukrajina bezesporu je. Děkujeme všem našim kolegům, kteří se rozhodli v tomto bezprecedentním válečném konfliktu osobně angažovat a  pomoci finančně, materiálně nebo nabídli ubytování ukrajinským ženám a jejich dětem. Věříme pevně, že Ukrajina svou svobodu a nezávislost uhájí.

Lidé v Evropské unii mohou konzumovat nové druhy mikrořas zásluhou českých vědců

Ministerstvo zemědělství ČR po několikaměsíčním řízení se všemi členskými zeměmi EU rozhodlo, že další vybrané druhy mikrořasy Chlorella je možné konzumovat bez zdlouhavé registrace. Toto rozhodnutí platí pro celé území Evropské unie. Ministerstvo vycházelo z výsledků mnohaletých výzkumů Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Více v tiskové zprávě

Nejlepší článek v Science: objev s účastí českých vědců

Mezinárodní tým zahrnující i české výzkumníky z Českých Budějovic a Třeboně získal od Americké asociace pro rozvoj vědy prestižní Cenu Newcomba Clevelanda za nejlepší výzkumný článek nebo zprávu ve vědeckém časopise Science.

Tisková zpráva

Zásadní posun pro využití fotosyntézy

ČEŠTÍ VĚDCI POPSALI, JAK ZÁHADNÉ BAKTERIE Z LABUTÍHO JEZERA ZACHYCUJÍ SLUNEČNÍ ENERGII
Mezinárodnímu týmu v čele s českými mikrobiology se podařilo popsat unikátní aparát, jimiž zvláštní bakterie z jezera v poušti Gobi zachytávají sluneční světlo. Výzkum naznačil, jak se tento
aparát v průběhu miliard let vývoje utvořil. Objev může přinést zásadní posun pro využití fotosyntézy pro mikroorganismy, které sluneční záření neumějí zpracovat.

Tisková zpráva
 

Nový prototyp z Třeboně

Prototyp kultivačního zařízení na mikrořasy byl v rámci projektu Interreg AT-CZ předán k testování rakouským partnerům - Spolkovému úřadu pro vodní hospodářství (BWA) a společnosti BEST GmbH.

Propagační video z předání prototypu můžete shlédnout zde

MBÚ na EXPO 2020

Mikrobiologický ústav reprezentuje Akademi věd České republiky na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji svým stálým exponátem ALGA OASIS, který umělecky ztvárňuje model fotobioreaktoru pro pěstování řas.

Podívejte se na nové video

Zachrání nás jednou řasy?

Nový podcast na CZECHDESIGN na téma rostlin budoucnosti a exponátu na světové výstavě Expo s designérem Michalem Kohútem a biologem Antonínem Střížkem z Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni si můžete poslechnout zde

Foto: Michal Hančovský

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout