Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Patenty

Název výstupu Příjmení Jméno Titul před/za jménem Odkaz

 

Film elektrooxidovaného Nostotrebinu 6 s permselektivními vlastnostmi pro nízkomolekulární biologicky aktivní látky, elektrochemický senzor a způsob stanovení těchto látek

Kopecký Jiří Ing. / CSc. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1800788&lan=cs  
Použití Nostotrebinu 6 pro léčbu bakteriálních infekcí. Kopecký  Jiří Ing. / CSc.

 

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304337.pdf

Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas Masojídek Jiří doc.RNDr./CSc.

 

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304988.pdf

Izolovaný sinicový kmen Nostoc sp. a izolovaný sinicový kmen Nodularia, sinicový metabolit, způsob přípravy sinicového metabolitu a použití sinicového metabolitu jako léčiva Hrouzek  Pavel RNDr./Ph.D.

 

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10108787&lan=cs&s_majs=Mikrobiologick%C3%BD%20%C3%BAstav&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganismů, způsob jeho přípravy a použití Vítová Milada RNDr./Ph.D.

 

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10053511&lan=cs&s_majs=Mikrobiologick%C3%BD%20%C3%BAstav&s_puvo=&s_naze=&s_anot=