Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Patenty

Film elektrooxidovaného Nostotrebinu 6 s permselektivními vlastnostmi pro nízkomolekulární biologicky aktivní látky, elektrochemický senzor a způsob stanovení těchto látek

 


 

Použití Nostotrebinu 6 pro léčbu bakteriálních infekcí

 


 

Zařízení pro fototrofní kultivaci mikrořas

 


 

Izolovaný sinicový kmen Nostoc sp. a izolovaný sinicový kmen Nodularia, sinicový metabolit, způsob přípravy sinicového metabolitu a použití sinicového metabolitu jako léčiva

 


 

Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganismů, způsob jeho přípravy a použití

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout