Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

O Centru ALGATECH

Mikrobiologický ústav AV ČR - Centrum ALGATECH v Třeboni to jsou především pracovníci - vědci, laboranti, studenti, administrativa a technické zázemí. V roce 2021 zaměstnává centrum 124 českých a zahraničních pracovníků.

Spolupracujeme s mnoha zahraničními laboratořemi a jsme známí pro náš excelentní výzkum v oblasti fotosyntézy a buněčných cyklů řas. Organizujeme vědecká setkání, konference, sympózia, semináře a workshopy na národní i mezinárodní úrovni. Pořádáme měsíční cyklus popularizačních přednášek   "Věda pro veřejnost", které představují vědu široké veřejnosti. Provádíme smluvní výzkum, zejména v oblasti biotechnologie řas a nabízíme využití infrastruktury centra pro komerční a nekomerční účely. Vědečtí pracovníci centra jsou zapojeni do výuky a výchovy magisterských a doktorandských studentů a to především na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout