Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

PhotoRedesign

Informace o projektu

 • Název: Redesigning the Photosynthetic Light Reactions
 • Registrační číslo: 854126
 • Poskytovatel grantu: EU HORIZON 2020 - ERC Synergy Grant
 • Období: 2020 - 2025
 • Celková dotace (€): 2 498 861,00

Partneři projektu

Řešitel projektu za MBÚ AV ČR Třeboň

Popis projektu

Fotochemické světelné reakce oxygenní fotosyntézy probíhají na dvou velkých proteinových komplexech nazývaných fotosystém I a fotosystém II, které absorbují fotony a využívají jejích energii pro vytvoření protonového gradientu a redukční síly nezbytné pro fixaci CO2. Různé fototrofní organismy vyvinuli odlišné světlosběrné systémy (antény) pro zachycení a přenos energie fotonů do reakčních center fotosystémů. Celková účinnost světelných reakcí (ve smyslu podílu dopadající světelné energie přeměněné na chemickou energii) je asi jen 15 %, a pouze část z toho je zabudována do biomasy během fixace CO2. Zásadní vylepšení není proveditelné konvenčními přístupy, a proto je naléhavě potřeba nových konceptů a metod posílení světlosběrné a fotochemické kapacity fotosyntézy. Obecným cílem projektu je navrhnout a zkonstruovat světelné reakce, které mohou zachycovat a bezpečně konvertovat energii rozšířeného solárního spektra, a to pomocí syntetické biologie, tzv. adaptivní laboratorní evoluce, kombinováním fotosystémů různých organismů a využitím nově navržených antén.
Více k projektu zde►

       https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2019-synergy-grants-examples

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout