Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

VĚDECKÉ ČTVRTKY aneb VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. V roce 2018 získal náš měsíční cyklus přednášek, teď již s novým názvem „Věda pro veřejnost“, dotaci na prezentaci vědy a výzkumu AV ČR, kterou mu poskytla Akademie věd České republiky, za což jí velmi děkujeme. V průběhu posledních čtyř let prezentovali v Třeboni svou vědeckou práci cca 2 500 posluchačům popularizátoři vědy známých jmen, jakými jsou například prof. Helena Illnerová, dr. Jiří Grygar, prof. Cyril Höschl, prof. Jiří Drahoš, prof. Bohumír Janský a mnozí další. 

 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:


RNDr. Evžen Kůs absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor zoologie obratlovců. Po absolutoriu nastoupil do zoologické zahrady v Praze, kde pracoval až do října 1980. V r. 1980 obhájil rigorózní práci a zároveň nastoupil na roční studijní pobyt na katedře botaniky vyšších rostlin UK. V září 1981 se vrátil do pražské zoologické zahrady, kde pracuje dodnes ve funkci vedoucího oddělení dokumentace a odborné knihovny. Vede mezinárodní plemennou knihu koně Převalského a je editorem tematického sborníku Zoo Praha Gazella. V rámci odborné činnosti se aktivně podílí na realizaci návratu koně Převalského do původních biotopů v mongolské části Gobi a je členem odborné poradní komise pro chov koňovitých při Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Je zástupcem českých zoologických zahrad v pracovní skupině pro biodiverzitu při MŽP ČR. (© 2019 Časopis ŽIVA – Rozhled v oboru veškeré přírody)

Přednáška se uskuteční 21. listopadu 2019 v 17 hodin v aule Gymnázia Třeboň, Na Sadech 308.

Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum Algatech Třeboň, +420 602 590 339.

 

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE OMEZENA NA 135 OSOB. PŘI NAPLNĚNÍ SÁLU BOHUŽEL NENÍ V NAŠICH SILÁCH VYHOVĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Přednáška je bezplatná.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uskutečněné přednášky v roce 2019


 


 

 

 


 

 
 

Uskutečněné přednášky v roce 2018


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Uskutečněné přednášky v roce 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné přednášky v roce 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné přednášky v letech 2014 a 2015