Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

VĚDECKÉ ČTVRTKY aneb VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. V roce 2018 získal náš měsíční cyklus přednášek, teď již s novým názvem „Věda pro veřejnost“, dotaci na prezentaci vědy a výzkumu AV ČR, kterou mu poskytla Akademie věd České republiky, za což jí velmi děkujeme. V průběhu posledních čtyř let prezentovali v Třeboni svou vědeckou práci cca 2 500 posluchačům popularizátoři vědy známých jmen, jakými jsou například prof. Helena Illnerová, dr. Jiří Grygar, prof. Cyril Höschl, prof. Jiří Drahoš, prof. Bohumír Janský a mnozí další.

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

Profesor Jaroslav Petr se věnuje popularizaci vědy od počátku 90. let. Spolupracuje například s Českým rozhlasem a publikuje periodikách, jakými jsou Lidové noviny či magazín 21. století, Vesmír, Respekt a Psychologie dnes. Je autorem či spoluautorem populárně naučných publikací, jako je "Nemoc šílených krav hrozí?!", "Geneticky modifikované organismy v zemědělství", "Klonování. Hrozba, nebo naděje? "nebo "Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje". Profesor Petr působí na Katedře veterinárních disciplín Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Od roku 1983 pracuje také ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze 10 – Uhříněvsi. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří biotechnologie a reprodukce hospodářských zvířat.
Jste srdečně zváni!

Přednáška se uskuteční 6. června 2019 v 17 hodin v aule Gymnázia Třeboň, Na Sadech 308.

Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum Algatech, +420 602 590 339.

 

 

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE OMEZENA NA 135 OSOB. PŘI NAPLNĚNÍ SÁLU BOHUŽEL NENÍ V NAŠICH SILÁCH VYHOVĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Přednáška je bezplatná.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uskutečněné přednášky v roce 2019

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Uskutečněné přednášky v roce 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uskutečněné přednášky v roce 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné přednášky v roce 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné přednášky v letech 2014 a 2015