Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

VĚDECKÉ ČTVRTKY aneb VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. V roce 2018 získal náš měsíční cyklus přednášek, teď již s novým názvem „Věda pro veřejnost“, dotaci na prezentaci vědy a výzkumu AV ČR, kterou mu poskytla Akademie věd České republiky, za což jí velmi děkujeme. V průběhu posledních čtyř let prezentovali v Třeboni svou vědeckou práci cca 2 500 posluchačům popularizátoři vědy známých jmen, jakými jsou například prof. Helena Illnerová, dr. Jiří Grygar, prof. Cyril Höschl, prof. Jiří Drahoš, prof. Bohumír Janský a mnozí další.

 

!!!! JE NÁM LÍTO, ALE CHYSTANOU PŘEDNÁŠKU prof. LUKEŠE JSME NUCENI  Z DŮVODU AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ OHLEDNĚ EPIDEMIE KORONAVIRU ZRUŠIT. O NOVÝCH TERMÍNECH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT !!!!

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME:

Mikrobi v nás

Julius Lukeš studoval parazitologii na Univerzitě Karlově v Praze, kde absolvoval v roce 1986. Vědeckou hodnost CSc. obdržel v roce 1991 v Parazitologickém ústavu ČSAV. V roce 2006 mu byl udělen titul profesora na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích, kde byl v letech 2005 až 2012 vedoucím katedry molekulární biologie. Od roku 1987 pracuje na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, kde založil výzkum molekulární parazitologie. Od roku 2012 je ředitelem tohoto ústavu. Cílem přednášky prof. Lukeše bude seznámit posluchače s tím, jaké bakteriální buňky se nacházejí v našich tělech a jak nás ovlivňují.

Přednáška se uskuteční 22. října 2020 v 17 hodin v aule Gymnázia Třeboň, Na Sadech 308.
Maximální počet účastníků přednášky se bude řídit aktuálním nařízením vlády s ohledem na vývoj situace týkající se epidemie koronaviru.

Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum Algatech Třeboň, +420 602 590 339.

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE OMEZENA NA 135 OSOB. PŘI NAPLNĚNÍ SÁLU BOHUŽEL NENÍ V NAŠICH SILÁCH VYHOVĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Přednáška je bezplatná.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uskutečněné přednášky v roce 2020


 
Uskutečněné přednášky v roce 2019
 
 

 


 

 

 


 

 
 

Uskutečněné přednášky v roce 2018


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Uskutečněné přednášky v roce 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné přednášky v roce 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné přednášky v letech 2014 a 2015