Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Zveme Vás na přednášku

VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. 

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU
!!UPOZORŇUJEME, ŽE OD DUBNA SE NAŠE POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY JIŽ NEBUDOU ODEHRÁVAT VE ČTVRTEK, ALE NOVĚ VE STŘEDU!!

PhDr. Ivan Rynda je český sociální a kulturní ekolog, vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se zejména tématu udržitelného rozvoje, je členem řady poradních orgánů a grémií v oblasti životního prostředí a působil mimo jiné jako poradce ministra zemědělství. V roce 2002 získal Cenu Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

Přednáška, kterou organizuje Mikrobiologický ústav ve spolupráci s Gymnáziem Třeboň, se koná 31. května 2023 od 17:00 v aule gymnázia. Kapacita sálu je 135 osob, vstup zdarma, místa se nerezervují.

Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum Algatech, +420 602 590 339

 

 

 

 

 

Uskutečněné přednášky 2023

 

Uskutečněné přednášky 2022

 

2021


2020


 

2019
 

 

  

2018


 

 

HISTORIE

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout