Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME PŘEDNÁŠKU

 

Jak se testuje COVID-19? K čemu je nám Světová zdravotnická organizace (WHO)? K čemu očkování? Byl COVID-19 poslední pandemií? A pokud ne, jak se připravit na ty další?

Přednášet nám bude RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D., molekulární a buněčná bioložka, vedoucí Laboratoře buněčných cyklů Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni, Centra Algatech, se věnuje studiu buněčného cyklu u zelených řas a vyšších rostlin. Absolvovala dva několikaleté postdoktorální pobyty na prestižních pracovištích (na Tokijské univerzitě, v Salkově ústavu), kde získala rozsáhlé zkušenosti v biochemii, molekulární biologii a genetice. Je řešitelkou řady grantových projektů včetně dvou mezinárodních. Publikuje v prestižních vědeckých časopisech (Plant Cell, Plant Journal, Plant Physiology, Science). V době pandemie covidu prováděla v Mikrobiologickém ústavu v Třeboni analýzy viru SARS-CoV-2.

Budeme se ba Vás těšit 13. března 2024 v 17:00 v aule třeboňského gymnázia. Kapacita sálu je 130 osob. Přednáška je bezplatná. Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum Algatech, +420 602 590 339.

 

 

 

Uskutečněné přednášky 2023

 

Uskutečněné přednášky 2022

 

2021


2020


 

2019
 

 

  

2018


 

 

HISTORIE

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout