Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. 

PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME PŘEDNÁŠKU

INFORMACE A DEZINFORMACE

„Ať už nabídnete lidem jakkoli bizarní teorii, naplní se tím jejich přirozená lidská potřeba jistoty. Člověk se trochu zklidní, a proto se konspirace snadno uchytí. Jakmile se zapíše do synaptických spojů v našem mozku, přijmeme ji jako novou platnou reprezentaci světa a je velmi obtížné se jí zbavit. A to je jenom třetina příběhu“.

Přijďte si poslechnout přednášku na velmi aktuální téma v podání  prof. Jiřího Horáčka, který se mimo jiné zabývá funkčním zobrazením mozku, neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek. Ve středu 18. října 2023 v 17:00 se na Vás budeme těšit v aule třeboňského gymnázia.

Kapacita sálu je 130 osob. Přednáška je bezplatná. Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum Algatech, +420 602 590 339.

 

 

 

 

 

 

 

Uskutečněné přednášky 2023

 

Uskutečněné přednášky 2022

 

2021


2020


 

2019
 

 

  

2018


 

 

HISTORIE

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout