Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Zveme Vás na přednášku

Vědecké čtvrtky aneb VĚDA PRO VEŘEJNOST

V roce 2014 se v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky – Centru Algatech v Třeboni zrodil nápad uspořádat popularizační vědeckou přednášku pro širokou veřejnost. Světlo světa tak spatřil měsíční cyklus popularizačních přednášek „Vědecké čtvrtky“. Přednášky, které se uskutečňovaly v konferenční místnosti třeboňského MBÚ AV ČR, měly za úkol představit a přiblížit výsledky vědecké práce široké veřejnosti a zvýšit tak úroveň obecné vzdělanosti. V neposlední řadě bylo jejich cílem podnítit zájem studentů různých oborů o představované vědní disciplíny. V roce 2016 nabyla návštěvnost přednášek takové míry, že bylo třeba začít řešit prostory, kde by se přednášky dále uskutečňovaly. Kapacita konferenční místnosti ústavu na Opatovickém mlýně již nestačila. Byla proto sjednána dohoda o poskytnutí prostor s Gymnáziem Třeboň a od té chvíle popularizační přednášky úspěšně probíhají v jeho aule. 

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU

Tentokrát přijal naše pozvání do cyklu Věda pro veřejnost ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Brně Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.. Tématem jeho přednášky budou Římané a římská armáda, která v určité chvíli doslova zaplavila jihomoravské, západoslovenské a dolnorakouské území v období Markomanských válek v letech 172 až 180 našeho letopočtu. „Doba Římanů je první moderní doba. Tato civilizace je organicky přítomná v evropské kultuře. Je to také něco, co nás může poučit o tom, jak bránit hranice velkého civilizačního celku, jak přijímat nově příchozí a adaptovat jejich kulturu na naši vlastní.“ říká dr. Komoróczy.

Přednáška, kterou organizuje Mikrobiologický ústav ve spolupráci s Gymnáziem Třeboň, se koná 26. dubna 2023 od 17:00 v aule gymnázia. Kapacita sálu je 135 osob, vstup zdarma, místa se nerezervují.

Kontakt: Marie Pokorná, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum Algatech, +420 602 590 339

 

 

 

 

Uskutečněné přednášky 2023

 

Uskutečněné přednášky 2022

 

2021


2020


 

2019
 

 

  

2018


 

 

HISTORIE

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout