Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 

"K silným zemětřesením dochází na Zemi prakticky denně. Problém je v tom, že nevíme, kdy a kde k nim dojde, a jak přesně budou silná. Přednáška objasní příčiny našich nejistot – popíše vlastní proces zemětřesení a naše možnosti jej z povrchu Země sledovat. Seznámí posluchače s ničivými jevy, které po zemětřesení někdy následují, a představí metody, s jejichž pomocí se seismologie snaží vznik zemětřesení předvídat. Ukáže, že zemětřesení mají i pozitivní důsledky – právě díky nim se podařilo poznat vnitřní stavbu zemského tělesa. V neposlední řadě přednáška přinese náš pohled na příčiny zemětřesení v nejaktivnější oblasti České republiky – na Chebsku".

Na téma "Zemětřesení a jejich (ne)předpovídání" bude přednášet RNDr. Aleš Špičák, CSc.. Dr. Špičák (*1955) působí jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR. Absolvoval studium užité geofyziky na Přírodovědecké fakultě UK v r. 1979, doktorát obhájil na Geofyzikálním ústavu ČSAV v r. 1987. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou souvislosti mezi charakterem seismické aktivity a tektonickou stavbou litosféry. V uplynulých dvaceti letech spolupracoval s průkopníky výzkumu deskové tektoniky u nás, geologem V. Hanušem a seismologem J. Vaňkem, na interpretaci příčin a prostorové proměnlivosti seismické aktivity na konvergentních okrajích litosférických desek, zejména v andské části Jižní Ameriky a v jihovýchodní Asii. Bývá hostem sdělovacích prostředků při komentování významných světových zemětřesení a sopečných erupcí a vysvětlování jejich příčin. V areálu Akademie věd v Praze 4 – Spořilově inicioval výstavbu Geoparku Spořilov a založil tradici dubnového Dne Země s Akademií věd. Problematiku zemětřesení a sopečné činnosti veřejnosti přibližuje na přednáškách v rámci projektů Science Café, Týden vědy a techniky aj.

Přednáška se uskuteční 28. března 2019 v 17 hodin v aule Gymnázia Třeboň, Na Sadech 308.

 

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE OMEZENA NA 135 OSOB. PŘI NAPLNĚNÍ SÁLU BOHUŽEL NENÍ V NAŠICH SILÁCH VYHOVĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Přednáška je bezplatná.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uskutečněné přednášky v roce 2019

 

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2018

   

     

     

     

     


Uskutečněné přednášky v roce 2017

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V LETECH 2014 a 2015