Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

ALGATECH – Centrum řasových biotechnologií vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, založené v roce 1960 v Třeboni. Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR se zaměřuje na výzkum mikroskopických řas a jejich využití v průmyslu a v medicíně. V současnosti patří Centrum ALGATECH mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně vývoje řasových biotechnologií. Je největším pracovištěm zabývajícím se výzkumem mikroskopických řas v České republice. Centrum ALGATECH sídlí v historické budově Opatovického mlýna z 18. století, která byla v nedávné době rekonstruována. Provozuje unikátní tenkovrstevnou kultivační jednotku pro autotrofní kultivace a biotechnologickou halu pro heterotrofní kultivace mikroskopických řas, včetně vybavení pro zpracování řasové biomasy.Centrum je známé pro svůj excelentní výzkum v oblasti fotosyntézy a buněčných cyklů řas.

Nová publikace

Z Laboratoře buněčných cyklů řas

The book “Microalgae - From Physiology to Application” being published by IntechOpen publisher (2020) and edited by Milada Vítová tries to summarize the current reviews and original articles on microalgae. Except the variety of applications, the book aims to address at least some aspects of microalgae physiology. Our chapter: Čížková, M., Zachleder, V. and Vítová, M.: „Red microalga Galdieria as a promising organism for biotechnology applications“. The link to the book► 
https://www.intechopen.com/books/microalgae-from-physiology-to-application

Z Laboratoře buněčných cyklů řas

Special Issue "Cell Cycle Regulation of Algae" Guest Edited by Dr. Kateřina Bišová. Read more►

Z Laboratoře fotosyntézy

Chlorophyll f synthesis by a super-rogue photosystem II complex

Joko P. Trinugroho, Martina Bečková, Shengxi Shao, Jianfeng Yu, Ziyu Zhao, James W. Murray, Roman Sobotka, Josef Komenda & Peter J. Nixon 

Nature Plants volume 6, pages238–244(2020)

 Čtěte více

Z Laboratoře fotosyntézy

Cyanobacterial sigma factors: Current and future applications for biotechnological advances

Amit Srivastava, Michael L. Summers, Roman Sobotka

Biotechnology Advances, Volume 40, May–June 2020, 107517

 Čtěte více

Média

Ekologická recyklace pomocí řas

Reportáž Českého rozhlasu z Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni ZDE►
Foto: Zdroj ALGAEbase.org

Testování vzorků na přítomnost koronaviru spuštěno

Včerejší reportáž České televize z MBÚ AV ČR - Centra Algatech v Třeboni o zahájení testování vzorků z Nemocnice Jindřichův Hradec na přítomnost koronaviru, sledujte zde https://www.ceskatelevize.cz/…/759488-stat-chce-zvysit-poce… (Foto: zdroj Česká televize)

Úspěchy

Prof. Komenda získal grant ve výši 2,5 mil. eur

Jak účinněji využívat sluneční energii a zvýšit pohlcování oxidu uhličitého na Zemi? S unikátním projektem PhotoRedesign přišel prof. Komenda z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. V prestižní soutěži o granty ERC Synergy získal pro své pracoviště jednu z nejštědřejších podpor, které kdy český vědec získal: 2 500 000 eur. Čtěte více►

Nový projekt Interreg CZ-AT

Laboratoř biotechnologie získala nový projekt aplikovaného výzkumu a vývoje v partnerství s Jihočeskou univerzitou (FROV), rakouským ministerstvem vodního hospodářství a firmou BEST GmbH. Projekt Algae4Fish je zaměřen na využití mikrořas při odchovů plůdku candáta obecného.

HORIZON 2020 - BBI Projekt

Laboratoř řasové biotechnologie a Laboratoř buněčných cyklů získaly prestižní H2020 Bio Based Industry projekt na využití mikrořas v potravinářství, krmivářství a kosmetice. Řešitelský tým se bude věnovat především heterotrofní kultivaci, mutagenezi, ale i autotrofní kultivaci a využití protiproudé chromatografie k získání cenných látek. Projektu se účastní nadnárodní společnosti jako ForFarmers, Upfield nebo I.F.F.

Čeští a rakouští vědci slaví úspěch

Projekt „REEgain - Udržitelná biologická recyklace ekologicky problematických látek (prvků vzácných zemin) z elektronického odpadu a vody (ATCZ172)“ programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byl vybrán dolnorakouskou vládou jako ukázkový projekt! Při té příležitosti bylo k projektu natočeno nové propagační video - shlédnout můžete na této adrese: https://youtu.be/dcOHqJH0Bu8. Čeští a rakouští vědci dokážou ekologicky recyklovat prvky vzácných zemnin z elektronického odpadu! Tisková zpráva zde►

 

 

Významné akce

Propojení mikrobiologie a architektury

9. července proběhla vernisáž výtvarně – architektonického projektu Photosynthetic landscape. Tento projekt se pokouší propojit městský prostor s živými organismy prostřednictvím fotobioeaktoru – technologického zařízení, které je určené k pěstování mikrořas s využitím slunečního či umělého světla. V očích umělců a architektů ale dostává biotechnologické zařízení nový rozměr, stává se technologizovanou zelení v městském prostoru, součástí architektury. Expozice Photosynthetic Landscape, Fotosyntetická krajina, je součástí multidisciplinární platformy Hacking the Nature, která propojuje architekturu, vědu a prostorové umění, technologické a estetické prvky. Studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze strávili několik dní v třeboňském Centru ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR, kde se v průběhu workshopu vedeném MgA. Veronikou Miškovičovou seznámili s kultivačními systémy pro pěstování mikrořas a výtvarný záměr tak mohl získat i technologickou funkčnost. Mikroskopické řasy jsou přece jen živé organismy, které potřebují živiny, vodu, pohyb a celá expozice potřebuje technologické zázemí. Odborně se studentům UMPRUM věnoval prof. Jiří Masojídek se svým týmem z Laboratoře řasové biotechnologie MBÚ AV ČR.

Instalace „Photosynthetic landscape“ je k vidění v Galerii Nevan Contempo Prague až do 31.8.2020. Více informací na hackingthenature.com a www.alga.cz (Text: Richard Lhotský, Ph.D., Foto: Photosynthetic landscape).

 

Akademie věd České republikyMikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.euOperační program
Výzkum a vývoj pro inovaceLogo OP VKInterreg Rakousko - Česká republikaBavorsko

Adresa

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum ALGATECH
Novohradská 237 – Opatovický mlýn
379 01  Třeboň, Česká republika

Sekretariát:

Telefon: +420 384 340 412
E-mail: info@alga.cz

Kde nás najdete

Zobrazit na mapě 

Napište nám