Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Hledáme motivované kandidáty

   Laboratoř fotosyntézy (Skupina Ondřeje Prášila) hledá talentovaného kandidáta na pozici postdoktoranda v projektu 
   "Single-cell characterization of photosynthesis and N2 fixation in the filamentous cyanobacterium Trichodesmium"
   Více informací zde ►

   Laboratoř fotosyntézy (Skupina Ondřeje Prášila) hledá talentovaného kandidáta na pozici Ph.D.  v projektu
   "Energy costs of C and N metabolisms in unicellular cyanobacteria"
   Více informací zde►

                                                                Laboratoř fotosyntézy (Skupina Ondřeje Prášila) hledá talentovaného kandidáta na pozici Ph.D. v projektu
                                                                "Single-cell characterization of photosynthesis and N2 fixation in the filamentous cyanobacterium Trichodesmium"
                                                               Více informací zde►

                                                                Laboratoř fotosyntézy (Skupina Ondřeje Prášila) hledá talentovaného kandidáta na pozici postdoktoranda v projektu
                                                                "Metabolic heterogeneity among unicellular diazotrophic cyanobacteria"
                                                                Více informací zde►

 

 

    Laboratoř buněčných cyklů řas (Skupina Milady Vítové) hledá talentovaného kandidáta na pozici postdoktoranda

    Více informací zde►

 

 

 

 

   Laboratoř fotosyntézy (Skupina Romana Sobotky) hledá talentovaného kandidáta na pozici Ph.D. 

    Více informací zde►

 

 

 

 

     na pozici Ph.D. v projektu "Cyanobacterial chemical warfare or co-operation? Co-existence of quorum sensing and quorum sensing inhibition". 

     Více informací zde►