Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Hledáme motivované kandidáty

Nabízíme dvě volné postdoktorandské pozice v oblasti
experimentální a výpočetní mikrobiologie v Laboratoři fotosyntézy

Více zde►