Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Hledáme motivované kandidáty

Ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na (budoucí) kmenové pracovníky pro detašované pracoviště MBÚ v Třeboni - Centrum Algatech na níže uvedené pozice

Součástí přihlášky do konkurzu musí být doložení požadovaných podmínek a znalostí, odborné CV s publikační aktivitou uchazeče a představa dalšího vědeckého zaměření a rozvoje. Přihlášky se zasílají k rukám vedoucího Centra Algatech MBÚ AV ČR, Novohradská 237, Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň nejpozději do 30. 1. 2020 do 12 hodin. Předpokládaný termín nástupu: od 1. 2. 2020.

Tenure track position pro Laboratoř fotosyntézy (laboratoř 131) Zaměření: Vědecký pracovník v oblasti regulace fotosyntézy řas a sinic Podmínky: min 5 let v oboru po získání PhD, publikační aktivita v oboru, mezinárodní zkušenosti Požadované znalosti: Pokročilé biofyzikální a biochemických metody studia primárních pochodů fotosyntézy. Zkušenosti s přípravou a analýzou umělých membrán. Schopnost vést malý vědecký tým.

Tenure track position pro Laboratoř řasových biotechnologií (laboratoř 132) Zaměření: Vědecký pracovník v oblasti biorafinací řasové biomasy Podmínky: min 5 let v oboru po získání PhD, publikační aktivita v oboru Požadované znalosti: Znalosti extrakčních a separačních technik se zaměřením na přírodní látky, nejméně tříletá praktická zkušenost s technikou protiproudé vytřepávací chromatografie. Praktické zkušenosti se zpracováním řasové biomasy. Schopnost vést malý vědecký tým.

Tenure track position pro Laboratoř řasových biotechnologií (laboratoř 132) Zaměření: Vědecký pracovník v oblasti přírodních bioaktivních látek s antimikrobiální aktivitou Podmínky: min 5 let v oboru po získání PhD, publikační aktivita v oboru Požadované znalosti: Znalosti extrakčních a separačních a purifikačních technik se zaměřením na přírodní látky. Nejméně tříletá praktická zkušenost vysokoúčinnou kapalinovou chromatrografií a s jejím propojením na hmotnostní spektrometrii. Znalosti kultivace mikroorganismů a klasických i pokročilých metod testování antimikrobiální aktivity. Schopnost vést malý vědecký tým.

Tenure track position pro Laboratoř anoxygenních fototrofů (laboratoř 135) Zaměření: Vědecký pracovník v oblasti ekofyziologie fototrofních mikroorganismů Podmínky: min 3 roky praxe v oboru po získání PhD, publikační aktivita v oboru (HI mininálně 5), mezinárodní zkušenosti Požadované znalosti: zkušenost s terénní prací v mikrobiologii vody, práce s environmentální DNA, mikroskopie.

Hodnotící parametry tenure track zde►

Tenure track evaluation parameters►

 

 

    Laboratoř buněčných cyklů řas (Skupina Milady Vítové) hledá talentovaného kandidáta na pozici postdoktoranda

    Více informací zde►

 

 

 

 

   Laboratoř fotosyntézy (Skupina Romana Sobotky) hledá talentovaného kandidáta na pozici Ph.D. 

    Více informací zde►

 

 

 

 

     na pozici Ph.D. v projektu "Cyanobacterial chemical warfare or co-operation? Co-existence of quorum sensing and quorum sensing inhibition". 

     Více informací zde►