Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř řasové biotechnologie

Laboratoř řasové biotechnologie se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti autotrofní (fototrofní) a heterotrofní kultivace mikrořas, vyhledáváním biologicky aktivních a cenných obsahových látek mikrořas a dále pak komplexním zpracováním řasové biomasy.

 

Sekundární metabolity sinic - Pavel Hrouzek

Hlavním výzkumným směrem naší laboratoře je studium působení sinicových metabolitů na lidské buňky z hlediska toxikologického a farmakologického. Naše skupina se zabývá vyhledáváním nových biologicky aktivních látek.

Biotechnologie mikrořas - BIORAFINERIE - Jiří Kopecký

Výzkum této skupiny je zaměřen na vývoj komplexních postupů zpracování řasové biomasy.

Fototrofní kultivace mikrořas - Jiří Masojídek

Skupina je zaměřena na studium fototrofního režimu pěstování mikrořas z hlediska vztahu mezi fotosyntetickou aktivitou, růstem a produktivitou.