Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

VÝZKUMNÁ TÉMATA

Laboratoř řasové biotechnologie se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti autotrofní  a heterotrofní kultivace mikrořas, vyhledáváním biologicky aktivních a cenných obsahových látek mikrořas a dále pak komplexním zpracováním řasové biomasy. Získané teoretické znalosti se využívají pro vývoj kultivačních zařízení pro produkci biomasy ve velkých objemech a jejího následného využití v oblasti potravních doplňků, krmiv, akvakultur, farmacie a medicíny.

Výzkumné aktivity

  • Design, konstrukce a provoz různých kultivačních jednotek založených na přírodním a umělém zdroji světla (koryta, kaskády, panelové a sloupcové fotobioreaktory).
     
  • Monitorování fotosyntetické aktivity za účelem charakterizace, optimalizace kultivačních režimů a konstrukce fotobioreaktorů.

  • Vývoj kompletního procesu od vyhledávání po získání bioaktivních látek zahrnuje kultivaci, extrakci, screening, purifikaci, testování biologické aktivity a určení chemické struktury.

  • Heterotrofní kultivace mikrořas s cílem získat biomasu obsahující bioaktivní sloučeniny vhodnou jako potravinový a krmný doplněk.