Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř řasové biotechnologie 

Skupina Pavla Hrouzka

Biologicky aktivní látky

Skupina Jiřího Masojídka

Fototrofní kultivace mikrořas

Skupina Jiřího Kopeckého

Biorafinace a downstream processing

Skupina Kumara Saurava

Přírodní produkty Biosyntéza a regulace

Laboratoř řasové Biotechnologie

Díky své schopnosti efektivně transformovat sluneční záření a jednoduché živiny na organické látky mohou být řasy a sinice využity v celé řadě biotechnologických aplikací. Řada látek produkovaných těmito organismy má unikátní chemickou strukturu, která jim propůjčuje vlastnosti využitelné ve farmakologii. Na druhou stranu tyto látky mohou působit jako environmentální toxiny.

Naše laboratoř je zaměřena na využití řas v biotechnologických aplikacích, zejména na vyhledávání a zisk cenných látek s potenciálním využitím ve farmacii.

V laboratoři jsou rozvíjeny především následující výzkumné směry:

Nové bioaktivní metabolity a jejich biosyntéza

Hlavním cílem v této oblasti je nalézt nové bioaktivní metabolity s potenciálním využitím ve farmakologii, zejména při léčbě mikrobiálních a nádorových onemocnění. Zabýváme se též charakterizací možných negativních vlivů metabolitů na okolní organismy včetně člověka. U nově nalezených chemických struktur probíhá studium jejich biosyntetického aparátu, a to nejen za účelem vyhledávání analogických látek v ostatních mikroorganismech, ale také kvůli usnadnění tvorby modifikovaných látek.

Fyziologie řasových kultur a optimalizace produkce cílových látek

V této oblasti je naším hlavním cílem nalezení optimálních kultivačních parametrů za účelem maximalizace produkce cenných řasových produktů.  Zabýváme se též využitím řasových kultur pro různé biotechnologické aplikace (zejména využití v akvakulturách a výživě ryb nebo např. pro čištění odpadních vod).

Biorafinace a downstream processing řasové biomasy 

Vyvíjíme metody pro efektivní izolaci cenných karotenoidů a polynenasycených mastných kyselin v řasové biomase. Naším dlouhodobým cílem je vývoj komplexních biorafinačních postupů pro kompletní využití řasové biomasy získané během autotrofního i heterotrofního způsobu kultivace.