Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

FOTOTROFNÍ KULTIVACE MIKROŘAS

Náš tým je zaměřen na studium fototrofního režimu kultivace mikrořas (se světlem jako zdrojem energie). Zabýváme se vztahy mezi fotosyntetickou aktivitou, rychlostí růstu a produktivitou biomasy.

  • Výběr a charakterizace kmenů mikrořas
  • Design a konstrukce kultivačních systémů
  • Monitorování fotosyntézy mikrořas pro optimalizaci růstu a produktivity
  • Kultivace vybraných kmenů sladkovodních mikrořas pro produkci biomasy a izolaci cenných látek
     

                       

Vybavení laboratoří, dostupná kultivačních zařízení a zařízení biotechnologické haly umožňuje komplexní propracování fototrofního procesu zahrnující všechny technologické kroky, tzn. vlastní kultivaci, analýzu a kompletní zpracování biomasy (separace – dezintegrace – sušení), frakcionaci a finální zpracování konečného produktu včetně metod analýzy a identifikace vybraných cenných látek v řasové biomase (karotenoidy, lipidy, polynenasycené mastné kyseliny, polysacharidy) s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie a plynové chromatografie v přímém napojení na hmotnostní spektrometrii (HPLC-MS, GC-MS). Zpracování biomasy v biotechnologické hale je společné pro kultivace mikrořas ve fototrofním i heterotrofním režimu. Laboratoř má k dispozici velkoplošná venkovní kultivační zařízení i menší laboratorní fotobioreaktory pro kultivaci mikrořas.

Skupina fototrofní kultivace mikrořas se podílí na řešení prestižních evropských projektů:

Horizon 2020 - SABANA - Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture and Aquaculture

Interreg V - AT-CZ - Recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby

Interreg V - AT-CZ - Společné česko-rakouské centrum řasových biotechnologií

Interreg V - CZ-BY - Společný výzkum přírodních látek ze sinic jako model rozvoje přeshraničního vědeckého partnerství