Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř řasové biotechnologie 

Fototrofní kultivace mikrořas

Kmeny mikrořas produkují spektrum biologicky aktivních sloučenin, jako jsou rostlinné hormony (zodpovědné za biostimulační aktivitu) a antimikrobiální sloučeniny (podporující biopesticidní aktivitu). Biomasu a její extrakty lze tedy použít jako alternativu nahrazující chemické pesticidy a umělá hnojiva, jejichž zbytky mohou způsobovat znečištění životního prostředí. Vzhledem k tomu, že pěstování mikrořas vyžaduje určité množství živin, jako je dusík, fosfor a uhlík, komunální odpadní vody obsahující vysoké množství dusíku (hlavně ve formě amoniaku),  fosforu a uhlíku (ve formě organické hmoty) mohou nahradit drahá minerální hnojiva používaná pro pěstování mikrořas (hlavní cíl projektu SABANA). Zaměřujeme se také na průzkum mikrořas se specifickým profilem mastných kyselin, protože některé polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) produkované mikrořasami jsou v akvakultuře klíčové pro vývoj mladých ryb. PUFA mohou být zařazena do potravního řetězce v sekvenci mikrořasy-vířníci-plůdek (hlavní cíl projektu Interreg Algae4Fish). V poslední době se zaměřujeme také na výzkum chladnomilným kmenů mikrořas, které díky adaptaci na extrémní prostředí mohou být vhodné pro biotechnologické aplikace (produkce mastných kyselin, pigmentů atd.).

Naše výzkumná skupina se dále zaměřuje na fotoautotrofní kultivaci mikrořas a studium vztahu mezi fotosyntetickou aktivitou, rychlostí růstu a produktivitou biomasy. Máme k dispozici řadu kultivačních zařízení pro pěstování mikrořas v laboratorním až pilotním měřítku (deskové a válcové fotobioreaktory, tenkovrstvé kaskády a oběžné náhony), včetně velkoplošných jednotek o rozloze 750 m2. Vybrané kmeny mikrořas studujeme při různých kultivačních podmínkách.

Obecně se naše skupina zaměřuje na:

  • Výběr a charakterizace kmenů mikrořas
  • Design a konstrukce kultivačních systémů
  • Monitorování fotosyntézy mikrořas pro optimalizaci růstu a produktivity
  • Kultivace vybraných kmenů sladkovodních mikrořas pro produkci biomasy a izolaci cenných látek

Pokud máte zájem o bližší informace k těmto tématům, kontaktujte: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (masojidekj@seznam.cz, +420 384 340 460) nebo Ing. Karolína Ranglová, Ph.D. (ranglova@alga.cz, +420 384 340 463).

Sbírka kmenů                      

Fotografie zleva: Sbírka kmenů; laboratorní kultivace; venkovní kultivační jednotky.

Skupina fototrofní kultivace mikrořas se podílí na řešení prestižních evropských projektů:

EU Horizon 2020 - SABANA - Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture and Aquaculture

INTERREG V-A Austria - Czech Republic ALGENETICS and ALGAE4FISH (20172022)

EU Horizon 2020 - BBI JU (Bio Based Industry Joint Undertaking)

EU Horizon 2020 - ALGAE4IBD

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout