Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Pro studenty

Témata

  • Korelace mezi fyziologií, fotosyntetickou aktivitou a růstem mikrořas
  • Monitoring a optimalizace kultury mikrořas v různých fototrofních kultivačních systémech. Změny fotosyntetické aktivity během kultivace.

V případě zájmu kontaktujte: masojidek(at)alga.cz (prof. Jiří Masojídek)

 

Výuka

Vedení studentů a výuka (Úvod do biochemie, Základy vědecké komunikace, Biotechnologie a Enzymologie) Teaching courses (Introduction to Biochemistry, Basics of Scientific Communication, Biotechnology and Enzymology) probíhají na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.