Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř řasové biotechnologie 

Výzkum

Selekce a charakterizace kmenů mikrořas

Cílem této aktivity je výběr vhodných kmenů mikrořas ze skupin ChlorophyceaeEustigmatophyceae, Cyanophyceae a dalších pro fototrofní kultivace z hlediska produkce biomasy se zvýšeným obsahem cenných látek (karotenoidy, lipidy a polysacharidy, biostimulanty, biopesticidy). Zaměřujeme se i na fyziologickou a fotochemickou charakteristiku kmenů v laboratorním i pilotním měřítku.

  

Design a konstrukce kultivačních systémů

Konstrukce laboratorních a venkovních kultivačních systémů s řízením a regulací růstu, které jsou vhodné pro kultivaci sladkovodních mikrořas. Venkovní nerezová tentkovrstevná kaskáda (TLC) o ploše 90 m2 byla postavena jako plně provozní DEMO zařízení. Disponujeme rovněž pilotním kultivačním systémem TLC a Raceway s plochou 5 m2 ve skleníčcích.  Pro laboratorní práci využíváme celou řadu fotobioreaktorů v objemech od litrů do stovek litrů.

             

Monitorování fotosyntézy mikrořas pro optimalizaci růstu a produktivity

Techniky pro minitorování fotosyntézy (fluorescence chlorofylu, měření REDOX) jsou využívány pro optimalizaci klutivačních režimů vybraných mikrořas v různých kultivačních sytémech. Pro řasové biotechnology vypracováváme praktické postupy, jak využít tyto moniktorovací techniky ke kontrole a optimalizaci růstu mikrořas (nastavení osvětlení, teploty, hustoty  a podobně). Použitím těchto metod je rovněž možné stanovit předpokládanou rychlost růstu a produktivitu.

         

Kultivace vybraných kmenů sladkovodních mikrořas pro produkci biomasy a izolaci cenných látek 

Kultivace vybraných kmenů sladkovodních mikrořas pro cílenou produkci biomasy obohacené požadovanými cennými látkami (karotenoidy, lipidy, nenasycené mastné kyseliny, některé organicky vázané stopové prvky jako selen, chrom, jód, biopesticidy, biostimulanty).

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout