Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy 

Skupina Josefa Komendy

Biosyntéza a oprava fotosystému II

Skupina Ondřeje Prášila

Mikrobiální fotosyntéza

Skupina Romana Sobotky

Fotosyntetické pigmenty

Skupina Radka Kani

Dynamika membránových komplexů

Skupina Jana Janouškovce

Evoluce a ekologie řas

TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
 

Základní výzkum

• Řízení dráhy biosyntézy chlorofylu a mechanismy její koordinace s biosyntézou proteinů během biogeneze pigment-proteinových komplexů.

• Sestavení fotosystému z jednotlivých složek a lokalizace jednotlivých kroků.

• Kontrola kvality fotosyntetických membránových proteinů a jejich komplexů, role proteáz FtsH v buněčných procesech.

• Molekulární mechanismy řídící mikrobiální fotosyntézu u nově objevených a ekologicky důležitých fotosyntetických mikroorganismů za proměnlivých světelných i nutričních podmínek.

• Mechanismy regulace fotosyntézy a fixace dusíku u diazotrofních sinic, vliv zvýšené koncentrace CO2 na fixaci dusíku.

• Regulace a molekulární mechanismus fotoprotekce  pigmentových proteinů řas a sinic.

• Stanovení mobility a dynamiky fotosyntetických membránových komplexů a role membránových mikrodomén ve fotosyntéze.

• Jak získaly různé skupiny řas schopnost fotosyntézy, jak jsou si vzájemně příbuzné a jak jejich činnost ovlivňuje prostředí kolem nás.

 

Aplikovaný výzkum

• Nový design a vylepšení nástrojů pro výzkum fotosyntézy včetně kultivačních zařízení, mikroskopických technik a spektroskopických zařízení.

• Identifikace kmenů mikrořas a sinic vhodných pro produkci biomasy a cenných látek.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout