Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy 

Ekofyziologie řas

Analyzujeme a porovnáváme molekulární mechanismy regulující fotosyntetické procesy jako je disipace zachycené energie, diazotrofie nebo alokace energie do metabolických procesů u ekologicky významných, ale evolučně odlišných fotosyntetických mikroorganismů v přirozených podmínkách, za proměnného světelného prostředí a za různých úrovní limitace živinami. Sleduje regulaci fotosyntézy na úrovni jednotlivých buněk i celých populací.
Ecophysiology group photo, spring 2021
 

Projekty realizované v současné době:

Regulace fotosyntézy u řasy Chromera velia

Fixace dusíku v diazotrofních sinicích

Vliv zvýšené koncentrace CO2 na fixaci dusíku

Ekofyziologie mořských řas

Mechanismus nefotochemického zhášení a stavových přechodů

Dynamika fotosyntetických proteinů

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout