Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Projekty našeho centra

Účelová podpora tvoří významnou součást spolufinancování Centra Algatech. Za uzavřené účetní období, tj. za rok 2020, tvořilo příjem z národních grantů téměř 50% celkových příjmů a z mezinárodních grantů téměř 10% celkového rozpočtu.

V absolutních číslech to odpovídá sumě téměř 57 mil. Kč za rok 2020. V současné době (r. 2021) realizujeme 23 projektů. Z tuzemských se jedná zejména o typy GAČR, prestižní GAČR  EXPRO, TAČR, OP VVV, či přímé dotace od Akademie věd České republiky. Z mezinárodních projektů jsme řešiteli třech projektů H2020 a jednoho vysoce prestižního H2020 – ERC.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout