Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Knihovna Mikrobiologického ústavu AV ČR - Třeboň

Naše knihovna vznikla v roce 1972 rozdělením knihovního fondu algologických pracovišť ČSAV v Třeboni mezi Botanický ústav a Mikrobiologický ústav. Je registrována v Národní knihovně v Praze a její lokační značka je JHB501. Ministerstvo kultury České republiky vydalo „Osvědčení o zápisu do evidence knihoven“ a přidělilo evidenční číslo 5816/2004.

Podle knihovního zákona 257/2001 Sb. je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem. Ten obsahuje vědecké a odborné publikace z domova a ze zahraničí z oborů: biochemie, biofyzika, biologie, fotosyntéza, fyziologie a biotechnologie řas.

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, které jsou v zákoně uvedeny, např. bezplatné zpřístupnění knihovních dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby – MVS.

Kontakt

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum ALGATECH
knihovna Opatovický mlýn
379 01 Třeboň
email: kubeckova(at)alga.cz

Databáze

Katalogy

Knihovny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout