Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Aplikační laboratoř řasových technologií 

Aplikační laboratoř řasových biotechnologií

Centrum ALGATECH patří mezi přední pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií. Jeho výzkumné laboratoře se zabývají studiem fotosyntézy, metabolismu, molekulární genetiky, buněčnými cykly a možnostmi jejího ovlivnění, fototrofními bakteriemi, technologií kultivací, sklizně a získávání cenných látek. Kultivace mikrořas a jejich zpracování mají zavedený systém HACCP.

Aplikační laboratoř Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR má především koordinační úlohu, část smluvně-výzkumných aktivit provádí sama, část provádí prostřednictvím týmů ostatních laboratoří Centra ALGATECH MBÚ. Aplikační laboratoř tak především propojuje výzkumné aktivity jednotlivých laboratoří centra s komerční sférou v České Republice a v zahraničí. Aplikační laboratoř se rovněž zabývá patentovou ochranou vědeckých výsledků v oblasti mikrořas.

Aplikační laboratoř Centra ALGATECH – MBÚ zajišťuje

  • smluvní výzkum pro partnery z výzkumných a vzdělávacích institucí i z komerčních podniků,

  • odborné poradenství zájemcům o kultivaci a zpracování mikrořas,

  • vytváření sítě spolupracujících subjektů,

  • prezentování úspěchů výzkumu mikrořas,

  • patentovou ochranu vědeckých výsledků Centra ALGATECH.

 

Aplikační laboratoř vznikla v rámci programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 v roce 2018. Laboratoř provozuje Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.