Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Aplikační laboratoř řasových technologií 

Formy spolupráce v aplikovaném výzkumu

Centrum ALGATECH je otevřené spolupráci s komerční sférou při výzkumu a vývoji v oblasti biotechnologie mikrořas.Existuje několik forem spoulpráce a zde je stručná charakteristika hlavních z nich:

Výzkumné služby
Rozbory, analýzy, měření jejichž výstupem je protokol s naměřenými výsledky, případně komentář k výsledkům. Cena odráží plné náklady instituce.
Jednotlivé kroky - poptávka, nabídka, objednávka, protokol, fakturace. K financování může podnik využít vhodný dotační nástroj, například podnikatelský voucher.

Smluvní výzkum
Výzkumná činnost prováděná Centrem Algatech na objednávku. Cena odráží plné náklady, ale i způsob využití výsledků, nakládání se vzniklým duševním vlastnictvím, možnost využití výsledků při výuce studentů. Cena se vždy řeší individuálně. K financování může podnik využít vhodný dotační nástroj, například podnikatelský voucher.

Kolaborativní výzkum (Výzkum ve spolupráci)
Výzkumná činnost prováděná Centrem Algatech ve spolupráci s partnery. MBÚ se na kolaborativním výzkumu podílí finančně i duševním vlastnictvím. Pro kolaborativní výzkum lze využít i dotační nástroje, například TAČR, NAZV, Interreg, H2020 a podobně.

Licencování
Využití duševního vlastnictví MBÚ (patentu, know-how) za licenční poplatek.

Spin Off
Založení podnikatelského subjektu, který využívá know-how MBÚ.

Součástí jednání je samozřejmě podpis Dohody o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací.

Pro více informací nás kontaktujte zde.

Informace o Aplikační laboratoři naleznete rovněž na PORTÁLU TRANSFERU AV ČR.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout