Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 

Náš tým se zaměřuje na anoxygenní fototrofní bakterie. Aplikujeme vysoce výkonné sekvenování DNA a RNA a vysoce citlivou fluorescenční mikroskopii pro studium ekologie anoxygenních fototrofů.

Kromě toho zkoumáme využití světelné energie v laboratorních kulturách fototrofních organismů a zkoumáme architekturu jejich fotosyntetických komplexů.

Více o našem výzkumu najdete v našich nedávných publikacích.
 

Pro další podrobnosti kontaktujte Dr. Koblížek►