Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Výzkum

Anoxygenní fototrofové jsou evolučně velmi starou skupinou prokaryot obsahující fotosyntetická reakční centra tvořená bakteriochlorofylem. V roce 2000 bylo prokázáno, že tyto organismy tvoří významnou část mořských mikrobiálních společenstev. Fotosyntetická reakční centra zde zřejmě slouží jako alternativní zdroj ATP. Tato metabolická strategie je zřejmě výhodná v mořském ekosystému vyznačujícím se omezenými zdroji živin. populací. Fotosyntetické bakterie tvoří 1-10% veškerých bakterií v povrchové vrstvě oceánu, což naznačuje jejich významnou roli v mořském uhlíkovém cyklu.


V Mikrobiologickém ústavu v Třeboni se fotosyntetickými bakteriemi zabýváme od roku 2002 s využitím biofyzikálních, biochemických a molekulárních metod. Z různých oblastí světového oceánu jsme izolovali kolem 30 fototrofních kmenů. Izolát Erythrobacter sp. NAP1 byl navržen k celkové sekvenaci genomu, kterou provedl Venterův Institut metodou shotgun. Přítomnost fotosyntetických bakterií jsme sledovali v různých oblastech světového oceánu pomocí infračervené epifluorescenční mikroskopie a vysocecitlivého fluorometru, který byl podle vlastního návrhu vyvinut ve spolupráci s firmou Photon Systems Instruments s.r.o. Brno.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout