Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř buněčných cyklů řas

Laboratoř buněčných cyklů řas se více než 40 let zabývá základním i aplikovaným výzkumem. Základní výzkum je zaměřen na studium násobného buněčného dělení u zelených řas. Aplikovaný výzkum využívá know-how, které jsme získali v základním výzkumu, pro řízené manipulace buněčného cyklu a tedy buněčné fyziologie. Jako modelové organismy používáme zelené řasy Chlamydomonas reinhardtiiScenedesmus quadricauda, Chlorella sp. a mech Physcomitrella patens. Regulaci buněčného cyklu u řas (a mechů) studujeme pomocí metod buněčné biologie, fyziologie, genetiky a molekulární biologie. V rámci výzkumu řešíme poměrně rozsáhlou skupinu vzájemně se překrývajících témat. V současné době zkoumáme především koordinaci růstu a buněčného dělení, akumulaci prvků vzácných zemin řasami a jejich vliv na růst řas a manipulace buněčného cyklu za účelem produkce energetických rezerv. 

Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu - Kateřina Bišová

Regulace buněčného cyklu vnějším prostředím a různými látkami - Milada Vítová

Buněčná biologie a fyziologie regulace buněčného cyklu - Vilém Zachleder