Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ
 

Základní výzkum

• Molekulární mechanizmy regulace buněčného cyklu; zastavení buněčného cyklu pro odpověď na poškození DNA.

• Koordinace růstu a buněčného cyklu; vztahy mezi růstem, kritickou velikostí buňky a průchodem buněčným cyklem.

• Tvorba a spotřeba energetických rezerv v buněčném cyklu; koordinace mezi růstem, průchodem buněčným cyklem a tvorbou/spotřebou škrobu, olejů, polyfosfátů.

• Vliv vnějších podmínek (světlo, teplota) a kovů (např. kovy vzácných zemin (REE), selen a kadmium) na průchod buněčným cyklem, poškození DNA a fyziologii jednobuněčných řas.

• Interakce kovů s výživovými prvky; příjem buňkami; mechanizmy účinku.
 

Aplikovaný výzkum

• Testování kmenů řas; vývoj podmínek pro produkci řasové biomasy obohacené o škrob nebo lipidy.

• Tvorba a testování kmenů řas schopných akumulovat kovy (selen, REE) pro remediaci a/nebo recyklaci.

• Testování řas obohacených o kovy jako výživové doplňky.