Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř buněčných cyklů řas 

Historie

Vilém Zachleder se svým oblíbeným organismemLaboratoř buněčných cyklů řas se již více než 50 let věnuje studiu regulace buněčného cyklu u řas, které se dělí tzv. násobným dělením. Historie laboratoře je neodmyslitelně spjata s osobou svého zakladatele a dlouholetého „šéfa“, dr. Viléma Zachledera. Pokud se chcete dozvědět více o jeho strhující osobnosti klikněte zde nebo zde.

Po desetiletí používáme synchronizované kultury, v nichž jsou všechny buňky stejně „staré“, pro různé účely, včetně studia vlivu intenzity světla a osvětlovacích režimů (Šetlík et al. 1972Šetlík et al. 1975Šetlík a Zachleder 1984Tukaj et al. 1996;), barvy světla (Oldenhof et al. 2004aOldenhof et al. 2004bOldenhof et al. 2006), vlivu nedostatku živin (Ballin et al. 1988Šetlík et al. 1988Zachleder et al. 1988), vlivu teploty (Šetlík et al. 1975), vlivu specifických inhibitorů buněčného cyklu (Zachleder 1994Zachleder 1995), těžkých kovů (Bišová et al. 2003Pribyl et al. 2006Pribyl et al. 2008Cepák et al. 2014), látek znečišťujících životní prostředí (Zachleder a Tukaj 1993) nebo karcinogenů (Zachleder et al. 1983Abarzua et al. 1986).

 

 

Hlavním cílem těchto studií bylo objasnit načasování událostí v překryvných reprodukčních sekvencích typických pro násobné dělení a jejich vzájemné interakce (Zachleder a Šetlík 1988Zachleder a Šetlík 1990Bišová a Zachleder 2014Zachleder et al. 2016) včetně úlohy a složení cytoskeletu (Hendrychová et al. 2002). Studovali jsme také kontrolu kompetence k pohlavnímu rozmnožování (Zachleder et al. 1991Zachleder et al. 2002b) a reakci na poškození DNA (Slaninová et al. 2003Hlavová et al. 2011Čížková et al. 2019). Již od 80. let dvacátého století se zajímáme a studium chloroplastů a jejich dělení (Šetlík a Zachleder 1984Zachleder a Cepák 1987aZachleder a Cepák 1987bZachleder a Cepák 1987cCepák a Zachleder 1988Zachleder et al. 19891990Los et al. 1990Cepák et al. 2007Vítová et al. 2008). Později tento výzkum probíhal ve spolupráci s výzkumným týmem profesora T. Kuroiwy (University of Tokyo) a profesora S. Kawana (University of Tokyo) (Zachleder et al. 1995Zachleder et al. 1996Zachleder et al. 2004).

 

Parachlorella kessleri nadprodukující neutralní lipidyV posledních 20 letech jsme se zajímali o vliv selenu (Umysová et al. 2009Doucha et al. 2009Brányiková et al. 2010Vítová et al. 2011Vítová et al. 2015) a prvků vzácných zemin (Goecke et al. 2015Goecke et al. 2015Řezanka et al. 2016Goecke et al. 2017) na zelené řasy. Dále jsme využili naše znalosti o fyziologii řas (Vítová et al. 2015) k produkci řas bohatých na škrob (Brányiková et al. 2008Brányiková et al. 2009Maršálková et al. 2010Brányiková et al. 2011Zachleder a Brányiková 2013), neutrální lipidy (Přibyl et al. 2012aPřibyl et al. 2012bLi et al. 2013Přibyl et al. 2013Ota et al. 2016aOta et al. 2016b či jejich kombinaci (Mizuno et al. 2012Fernandes et al. 2013Procházková et al. 2013Takeshita et al. 2014). Kromě toho jsme ověřili schopnost řas zužitkovat různé formy odpadního CO2 (Brányiková et al. 2010Kaštánek et al. 2010) a produkovat škroby a lipidy ve venkovních podmínkách (Schreiber et al. 2017Takeshita et al. 2018). Některá témata, jako je vliv světla (Vítová et al. 2011a) a teploty (Vítová et al. 2011b) na růst a dělení řas, jsou naším dlouhodobým a trvalým zájmem. K dalším tématům, jako je koordinace chloroplastů a buněčných cyklů, se vracíme, abychom se jim znovu věnovali s nově dostupnou metodikou.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout