Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Aplikační laboratoř řasových technologií 

Aplikovaný výzkum

Oblasti aplikovaného výzkumu Centra Algatech:

 • Bioprospekce a selekce nových, technologicky využitelných druhů mikrořas.
 • Výzkum mikrořas produkujících cenné látky pro využití v potravinářství, krmivářství, farmacii, medicíně, kosmetice, ochraně rostlin.
 • Optimalizace kultivačních postupů vedoucích ke zvýšení produktivity mikrořas ve fototrofním, mixotrofním i heterotrofním režimu.
 • Vývoj nových metod izolace bioaktivních látek.
 • Vývoj postupů bioremediace a recyklace kovů s využitím mikrořas.
 • Inovace downstream procesů v produkci řasové biomasy.
 • Analýza řasové biomasy.
 • Radioaktivní značení a detekce.
 • Zakázková kultivace a zpracování mikrořas.
 • Organizování odborných seminářů, workshopů, konferencí.
 • Konzultace a poradenství.

Příklady aplikovaného výzkumu Centra Algatech MBÚ

Projekt H2020 – SABANA
Evropské konsorcium řešitelů se zabývá biorafinačním principem v pěstování mikrořas, kdy přednost získávají cenné produkty (biostimulační a biopesticidní látky) z mikrořas a zbytek po zpracování se využívá v akvakultuře nebo při výrobě kapalných hnojiv. Při kultivaci jsou využívány odpadní zdroje – odpadní voda ze zemědělství, CO2 ze spalování bioplynu. Pilotní zařízení do velikosti 5 ha v jižním Španělsku.
Více zde

Projekt H2020 BBI JU – MULTISTREAM
Výzkumně inovační projekt reflektuje poptávku potravinářského, krmivářského a kosmetického průmyslu po konkrétních látkách, k jejichž produkci lze použít mikrořasy. Úkolem Centra Algatech je vyhledávání vhodných druhů mikrořas, stanovení optimálních podmínek pro jejich průmyslový růst. Zabývá se rovněž šlechtěním mikrořas k získání většího množství požadovaných látek.
Více zde

Projekt TAČR NCK – BIOCIRTECH
Český projekt, jeho částí je i výzkumné téma Kultivace řasových kmenů a screening obsahových látek. Výzkumná pracoviště spolu s komerčními společnostmi optimalizují podmínky kultivace nových kmenů mikrořas. Cílovými produkty jsou antioxidační látky a nenasycené mastné kyseliny.
Více zde:

Projekt H2020 – Algae4IBD
Hledání mikrořas a produkce funkčních doplňků pro posílení léčby a v prevenci proti nespecifickým zánětům střev (např. Crohnova nemoc). Na aplikovaném projektu se podílí 21 evropských zemí a Izrael. Centrum Algatech se zabývá identifikací a izolací účinných látek.

Interreg V-A Rakousko-Česká republika – REEgain
Využití mikroorganismů k zachytávání prvků vzácných zemin z odpadních zdrojů. Prvky vzácných zemin jsou dnes strategické suroviny pro výrobu elektroniky a baterií. Centrum Algatech testuje vhodné mikrořasy k akumulaci těchto kovů, partner v Rakousku se zabývá využitím dalších mikroorganismů.
Více zde

Interreg V-A Rakousko-Česká republika – Algae4Fish
Využití mikrořas bohatých na mastné kyseliny pro odchov plůdku candáta prostřednictvím inovovaného potravního řetězce. Centrum Algatech se zabývá vývojem kontinuální kultivační jednotky pro produkci mikrořas bohatých na alfa-linolenovou a další mastné kyseliny. Systém je následně propojen s chovem živých vířníků jako potravy pro mladý plůdek candáta.
Více zde

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout