Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy 

                                                                                                                            ČLENOVÉ SKUPINY
                                                                                                       Jan Janouškovec, Eva Horáková, Lucie Fraitová, Jan Michálek, Daniela Hávová, Ayca Fulya Üstüntanir Dede, Chetan Paliwal, Martin Lukeš, rok 2022

EVOLUCE A EKOLOGIE ŘAS

Naše skupina používá metody experimentální a výpočetní biologie ke studiu tří vzájemně se prolínajících témat:

Evoluce fotosyntézy

  • studujeme jak se vyvinula fotosyntéza u řas a rostlin, jaké geny a proteiny se na ní podílí, a jak funguje symbióza mezi různými buňkami.

Metabolismus v plastidech a mitochondriích

  • studujeme jak funguje látková výměna v chloroplastech a mitochondrích, například při výrobě chlorofylů a koloběhu fosforu v buňkách.                                                                                               

Diverzita a ekologie prvoků              

  • studujeme druhovou pestrost jednobuněčných řas, bičíkovců a parazitů a jejich význam v přírodních společenstvech i pro člověka.                                                                                                                                                               

Více podrobností zjistíte na anglické stránce laboratoře nebo přímým kontaktem: janouskovec(at)alga.cZ                    

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout