Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Jméno:prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Jiřího Masojídka
Telefon:+420 384 340 460
E-mail:masojidek(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Vědecký pracovník

Prof. RNDr. Jiří MASOJÍDEK, CSc. je vedoucím vědeckým pracovníkem laboratoře a profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (přednáší enzymologii, biochemii, základy vědecké komunikace, a biotechnologii). Vysokoškolské vzdělání získal v oboru biochemie na Univerzitě Karlove v Praze, doktorát obhájil v roce 1984 v oboru mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu AVČR v Praze, profesuru získal v oboru buněčná a molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě ihočeské univerzity. V Mikrobiologickém ústavu AVČR od r. 1977, v letech 2005-2011 byl vedoucím Laboratoře řasové biotechnologie, v letech 2000-2011 byl také vedoucím Odděleni biotechnologie v Ústavu fyzikální biologie JčU v Nových Hradech. Je členem International Society for Applied Phycology, členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n. Labem a členem oborových rad Biofyzika a Buněčná a molekulární biologie a genetika na Přf JčU.

CV