Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř řasové biotechnologie 

Heterotrofní kultivace mikrořas

Řasy jsou obecně považovány za autotrofní organismy, tedy takové, které jako zdroj energie ke svému růstu využívají světelné záření. Existují ovšem kmeny mikroskopických řas, které se obejdou bez světelné energie, pokud mají k dispozici jiný zdroj snadno dostupné energie, například cukry. Růstu mikrořas ve tmě s jednoduchými organickými látkami jako zdrojem energie se říká HETEROTROFNÍ růst.

Heterotrofní kultivace má několik zásadních výhod, které ovšem vyžadují pečlivost kultivaci a neustálou kontrolu sterilních podmínek.

  • Kultivace není závislá na počasí, klimatu nebo zdroji světla.
  • V mírných klimatických oblastech se dá používat celoročně.
  • Mikrořasy rostou v přísně kontrolovaných podmínkách bez jakékoliv kontaminace.
  • Hustota kultury může být vysoká, čímž se následně snižují náklady na sklizeň.

MBÚ – Centrum Algatech se heterotrofním kultivacím věnuje již několik desítek let a to jak v měřítku laboratorním, tak i v ověřovacích poloprovozních podmínkách. V současnosti se naše centrum v aplikovaném výzkumu heterotrofních kultivací zabývá:

  • selekcí kmenů vhodných ke kultivaci,
  • šlechtěním kmenů mikrořas s požadovanými vlastnostmi,
  • laboratorní kultivace a příprava inokula do objemu cca 10 litrů,
  • stanovováním optimálních podmínek kultivace,
  • pilotní a poloprovozní kultivací v objemech 75 – 100 litrů.

Heterotrofní kultivační hala dále využívá různé separační odstředivky, desintegraci řasových buněk a sprejovou sušárnu s výkonem až 30 litrů/hodinu.
 

    
From left: Lab fermentors from BioStream company (NL), 10 L fermentor from Gryf (CZ) and 1500 L fermentors in the technology hall.

 

Vedle aplikovaného výzkumu se tým heterotrofní kultivace zabývá i smluvním výzkumem a spoluprací s aplikační sférou formou zakázkových kultivací a zpracováním biomasy. Více zde, případně kontaktujte: Richard Lhotský, Ph.D. (lhotsky@alga.cz, +420 384 340 413) nebo Ivan Ivanov, Ph.D. (ivanov@alga.cz, +420 384 340 471). 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout