Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.
Jméno:Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.
Laboratoř řasové biotechnologie
Telefon:+420 384 340 413
E-mail:lhotsky(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Odborný pracovník VaV
Místnost402

Hlavní oblasti zájmu

V Centru ALGATECH MBÚ AV ČR mám na starosti uplatnění výsledků výzkumu mikrořas v praxi, spolupráci s komerční sférou a využívání duševního vlastnictví Centra ALGATECH. Vystudoval jsem Fyziologii živočichů a člověka na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorát obhájil v oboru Krajinná ekologie a hydrologie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během své kariéry jsem vedl komerční ekotoxikologickou laboratoř s českou a německou akreditací a později jsem vedl řadu národních a mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu.

Odborná kariéra

 • 2015 – dosud Manažer transferu technologií a komercializace řasové Biotechnologie, Mikrobiologický ústav Akademie věd České Republiky (Centrum Algatech)

 • 2002 – 2015 Výzkum a vývoj, projektový vedoucí, ENKI, o.p.s.

 • 1993 – 2010 Vedoucí akreditované laboratoře ekotoxicity, MikroChem LKT, s.r.o.

 • 1991 – 2011 Novinář na volné noze, Český rozhlas

 • 1992 – odborná stáž – Institute of Terrestrial Ecology, UK

 • 1990 - 1992 Technický pracovník, Ústav ekologie krajiny ČSAV

Vzdělání

 • 2012 Ph.D. se specializací Krajinná ekologie a hydrologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, školitel: Doc. Dr. Jan Pokorný, CSc.

 • 1990 Mgr. v oboru Fyziologie živočichů a člověka, Masarykova univerzita Brno školitel: Doc. Viktor Janda

Nejvýznamnější odborné projekty

 • 2015 – dosud Potraviny pro budoucnost AV21, AV ČR – odborný pracovník

 • 2016–2017 Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví, MMR ČR – spoluautor libreta, odborný konzultant řešitele (město Třeboň)

 • 2011 – 2014 Třeboňské inovační centrum (TIC) -provoz, MPO ČR  OP PI – koordinátor

 • 2006 – 2008 Síť environmentálních a informačních center pro péči o mokřady a vodu v krajině, MŽP ČR OP RLZ – koordinátor, odborný řešitel

 • 2006 – 2011 Nepotravinářské využití biomasy v energetice, MŠMT – odborný pracovník

 • 2005 – 2007 Chlorella Hellas, S.A., příprava investičního projektu na masovou kultivaci řas, Pelopones, Řecko. Koordinátor projektu

Další aktivity

Cestování, fotografování

 

CV

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout