Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy 

Bakalářské a magisterské projekty

Nabízíme bakalářské a magisterské projekty podle zájmu a zaměření studenta v rámci aktuálně řešených výzkumných projektů