Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Aplikační laboratoř řasových technologií 

Aplikační laboratoř ALGATECH zajišťuje smluvní a aplikovaný výzkum v těchto oblastech:

 • Vývoj nových technologických postupů vedoucích ke zvýšení produktivity mikrořas ve fototrofním i heterotrofním režimu.
 • Vývoj nových metod izolace bioaktivních látek.
 • Inovace downstream procesů v produkci řasové biomasy.
 • Výzkum metabolismu mikrořas.
 • Vývoj nových metod a přístrojů určených pro výzkum i aplikaci v zemědělství, monitoringu životního prostředí a vodním hospodářství.
 • Výzkum fototrofních mikroorganismů jako potenciálního zdroje biopaliv, především vodíku.
 • Vývoj postupů bioremediace a recyklace kovů s využitím mikrořas.
 • Analýza pigmentů.
 • Radioaktivní značení a detekce.
 • Zakázková kultivace a zpracování mikrořas.
 • Organizování odborných seminářů, workshopů, konferencí.
 • Poradenství.

Aplikační laboratoř má k dispozici kultivační zařízení od laboratorního měřítka po pilotní autotrofní a heterotrofní jednotky s objemem až 1500 litrů a plochou až 1000 m2. Biotechnologická hala umožňuje poloprovozní sušení suspenze mikrořas. Analytické přístroje v Centru ALGATECH umožňují provádět detailní analýzu biomasy i měřit fotosyntetické a růstové parametry.