Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Strategie AV21 - výzkumný program Potraviny pro budoucnost  

www.potravinyav21.cz


Pro roky

Název projektu Popis projektu

2015-2019
2020-2025

Strategie AV21 

Potraviny pro budoucnost

řešitel projektu: Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.
Laboratoř řasové biotechnologie

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce. Využívá multidisciplinární přístupy a nejmodernější technologie, které mohou přispět nejen k vyšší efektivitě šlechtění, k lepšímu využití cenných látek či mikrořas, ale v konečném důsledku i k prevenci některých nemocí trávicího traktu, či k omezení plýtvání potravinami. Programu se účastní špičková výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky pomohou například šlechtitelům a využijí je i podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných potravin, státní správa, či neziskové organizace.

Více o projektu. ZDE


 

Jak se dělí buňky

V další publikaci z třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Centra Algatech vysvětluje Kateřina Bišová z Laboratoře buněčných cyklů řas, co se děje při dělení buněk, jaké procesy ho ovlivňují, co je buněčná smrt ale i proč je důležitá pro hojení ran rostlin i živočichů. Samostatnou kapitolou je pohled na dělení buněk při rakovině. A protože se Centrum Algatech zabývá mikroskopickými řasami, patří jedna část publikace i mikroskopickým řasám jako modelovému organismu pro studium dělení buněk. Vydalo nakladatelství Academia v edici "Věda kolem nás".

Aktivní látky mikrořas ve výživě

Publikace autorů Jiřího Kopeckého, Richarda Lhotského a Jindřišky Paichlové z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR vyšla v edici Věda kolem nás Nakladatelství Academia. Mikroskopické řasy a sinice nacházejí stále větší uplatnění ve výživě, ale i v krmivářství. Autoři přinášejí ucelený přehled o účinných látkách mikrořas i o působení řasové biomasy jako celku a věnují se jednotlivým skupinám aktivních látek: proteinům, aminokyselinám, lipidům, vitamínům, sacharidům, jejich charakteristice i fyziologickým účinkům v organismu. Druhá část publikace spojednává o využití řasové biomasy ve výživě člověka i jako doplňku krmných směsí pro hospodářská a domácí zvířata. Nová brožura navazuje na dřívěji vydanou publikaci Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce.

 

Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce

Budoucnost patří řasám! Nebuďte pozadu a přečtěte si zajímavou publikaci "Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce", kterou vydali odborníci z třeboňského Centra řasových biotechnologií Algatech. Dočtete se v ní vše důležité o řasových biotechnologiích, tzn. o řízeném pěstováním mikrořas v „algakulturách“ a o jejich využití. Naleznete zde také obecný přehled druhů a kmenů mikrořas a základní postupy a zařízení pro jejich pěstování.