Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Potraviny pro budoucnost

informace o projektu:

  • Název: Strategie AV21 - Potraviny pro budoucnost
  • Poskytovatel grantu: AV ČR
  • Období: 2020 - 2025

Partneři projektu

Řešitel projektu za MBÚ AV ČR

Popis projektu

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce. Využívá multidisciplinární přístupy a nejmodernější technologie, které mohou přispět nejen k vyšší efektivitě šlechtění, k lepšímu využití cenných látek či mikrořas, ale v konečném důsledku i k prevenci některých nemocí trávicího traktu, či k omezení plýtvání potravinami. Programu se účastní špičková výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky pomohou například šlechtitelům a využijí je i podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných potravin, státní správa, či neziskové organizace.

Více o projektu ZDE

logo AV21https://www.potravinyav21.cz/

 

 

Jak se dělí buňky
V další publikaci z třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Centra Algatech vysvětluje Kateřina Bišová z Laboratoře buněčných cyklů řas, co se děje při dělení buněk, jaké procesy ho ovlivňují, co je buněčná smrt ale i proč je důležitá pro hojení ran rostlin i živočichů. Samostatnou kapitolou je pohled na dělení buněk při rakovině. A protože se Centrum Algatech zabývá mikroskopickými řasami, patří jedna část publikace i mikroskopickým řasám jako modelovému organismu pro studium dělení buněk. Vydalo nakladatelství Academia v edici "Věda kolem nás".

Aktivní látky mikrořas ve výživě
Publikace autorů Jiřího Kopeckého, Richarda Lhotského a Jindřišky Paichlové z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR vyšla v edici Věda kolem nás Nakladatelství Academia. Mikroskopické řasy a sinice nacházejí stále větší uplatnění ve výživě, ale i v krmivářství. Autoři přinášejí ucelený přehled o účinných látkách mikrořas i o působení řasové biomasy jako celku a věnují se jednotlivým skupinám aktivních látek: proteinům, aminokyselinám, lipidům, vitamínům, sacharidům, jejich charakteristice i fyziologickým účinkům v organismu. Druhá část publikace spojednává o využití řasové biomasy ve výživě člověka i jako doplňku krmných směsí pro hospodářská a domácí zvířata. Nová brožura navazuje na dřívěji vydanou publikaci Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce.

Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce
Budoucnost patří řasám! Nebuďte pozadu a přečtěte si zajímavou publikaci "Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce", kterou vydali odborníci z třeboňského Centra řasových biotechnologií Algatech. Dočtete se v ní vše důležité o řasových biotechnologiích, tzn. o řízeném pěstováním mikrořas v „algakulturách“ a o jejich využití. Naleznete zde také obecný přehled druhů a kmenů mikrořas a základní postupy a zařízení pro jejich pěstování. 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout