Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

MultiStr3am

Informace o projektu

 • Název: Vývoj udržitelných biorafinačních postupů řasové biomasy využívajících různých kmenů mikrořas a metod, jež integrují vedlejší průmyslové toky k vytváření vysoce hodnotných produktů pro potraviny, krmiva a vůně
 • Registrační číslo: 887227
 • Poskytovatel grantu: EU HORIZON 2020
 • Pro roky: 2020 - 2024
 • Celková dotace (€): 698 400,00

Řešitel projektu

Popis projektu

Projekt MULTI-STR3AM byl iniciován potřebou přejít na udržitelné způsoby výroby potravin, krmiv a surovin. Mikrořasy mají obrovský biosyntetický potenciál a jsou bohatým zdrojem lipidů, bílkovin a vysoce hodnotných sloučenin, jako jsou například pigmenty.

Navzdory těmto výhodám se produkty z mikrořas kvůli technologickým souvislostem nemohou zatím stále rovnat produktů využívajícím palmový olej nebo sójové boby.

MULTI-STR3AM řeší tyto výzvy tím, že se zaměřuje na možnost technologického i biologického zvýšení produkce a zároveň snižuje náklady, čímž poskytuje hodnotné produkty pro velké koncové uživatele v odvětví potravin, krmiv a vonných látek.

Projekt snižuje náklady, zvyšuje kultivační měřítko a udržitelnost prostřednictvím:

 • Zlepšení vhodných kmenů mikrořas pomocí NON GMO technik.
 • Snížení CAPEX a OPEX produkce biomasy prostřednictvím konstrukčního a inženýrského technologického rozvoje pěstování a sklizně.
 • Využití vedlejších produktů během pěstování v duchu cirkulární ekonomiky.
 • Integrace různých technologií v biorafinaci s více kmeny, metodami a více produkty („MULTI-biorafinérie“).
 • Valorizace všech frakcí biomasy mikrořas přístupem zero-waste.

MULTI-STR3AM předvede 7 spotřebitelských produktů, z nichž 6 je nových, včetně:

 • lipidů pro roztíratelné tuky;
 • bílkoviny, sacharidy a lipidy pro přísady do krmiv pro drůbež, prasata a přežvýkavce;
 • proteiny a malé organické sloučeniny jako stavební kameny pro průmysl vonných látek.

Zapojením globálních aktérů z průmyslového, akademického a neziskového sektoru vytváří MULTI-STR3AM plán pro ekonomicky životaschopnou kultivaci mikrořas v průmyslovém měřítku směrem k udržitelné budoucnosti evropských biologických průmyslových odvětví.

 

Zapojení českého partnera

Český partner, Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum Algatech v Třeboni, se v projektu podílí na dvou klíčových vývojových aktivitách. Vzhledem ke své zkušenosti s kultivací mikroskopických řas je jeho úkolem najít nové druhy mikroorganismů, které produkují hledané cenné látky ve větším množství nebo rychleji pomocí optimalizace kultivačního postupu. Zároveň se výzkumníci zabývají šlechtěním vhodných druhů mikrořas tak, aby zlepšili jejich biotechnologické využití, například zvýšením produkce tuků nebo naopak, aby potlačili nevhodné vlastnosti.

Mikrobiologický ústav se věnuje i technologii zpracování a získání cenných látek, například karotenoidních barviv pomocí moderních metod separace. Takto získané látky vykazují vysoký stupeň čistoty, přes 90 % a je možné je používat například pro funkční potraviny.

 

Přínosy projektu

 • Zlepšení produktivity mikrořas o 10-20 % pomocí optimalizace kultivačních podmínek a šlechtění
 • Snížení nákladů prostřednictvím designových a technologických změn v zařízeních na kultivaci a zpracování mikrořas a využitím vedlejších a zbytkových produktů
 • Zvětšení měřítka produkce mikrořas k získání dostatku biomasy pro tři klíčové odběratelské segmenty – potravinářství, krmivářství a kosmetiky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

VIDEO ABOUT OUR HETEROTROPHICAL RESEARCH

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout