Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
Jméno:prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
Laboratoř fotosyntézy
Skupina Ondřeje Prášila
Telefon:+420 384 340 430
E-mail:prasil(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Vedoucí Centra

​Researcher ID: H-2454-2014                                                  
Orcid ID 0000-0002-0012-4359

Vědecko-výzkumná činnost

Ve svém výzkumu se zaměřuji na studium regulace fotosyntézy mikroorganismů s využitím biofyzikálních metod. V pedagogické praxi se věnuji přednáškám v oboru fotosyntézy, bioenergetiky a biofyziky. Jsem školitelem studentů od bakalářské úrovně až po doktorandy.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • MFF UK Praha (1981-1987), biofyzika, Fyzikální ústav MFF UK (1987-1988), RNDr., Diplomová práce: "Differential Raman Scattering of Nucleic Acids", ved. prof. J. Štěpánek
 • MBÚ AVČR a Biologická fakulta JČU, Třeboň (1989-1995), Ph.D. v rostlinné fyziologii a CSc. v mikrobiologii, doktorská práce "Redox changes in Photosystem II during photoinhibition and regulation of photosynthesis", ved. Dr. I. Šetlík
 • Habilitace v oboru biofyzika, PřF Univerzita Palackého v Olomouci, 2005
 • Profesor v oboru biofyzika, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Přehled zaměstnání

 • od r. 1988 - stážista -> doktorand -> vědecký pracovník -> vedoucí vědecký pracovník Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň
 • 1990-1992 - asistent (PhD student), Hebrejská univerzita, Jeruzalém, Izrael (Prof. I. Ohad)
 • 1993,95-97 - nejprve asistent a pak postdok Brookhaven National Laboratory, New York, USA (Prof. P. Falkowski)
 • 1997-2011 - vedoucí Laboratoře fotosyntézy, Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň
 • od r. 2006 - vedoucí Sektoru autotrofních mikroorganismů (od 2011 Centra Algatech) MBÚ AV ČR

Pedagogická činnost

 • Soustavná pedagogická činnost (přednášky, cvičení, semináře) na PřF JČU od roku 2001 do současnosti, příležitostně/občas na UNIS (Špicberky, Norsko), UP Olomouc, MÚ Brno a PřF UK Praha
 • Garant kurzů Fotosyntéza a Bioenergetika na PřF JČU
 • Člen oborových rad doktorského studia „Biologie“ a „Biofyzika“ na PřF JČU a „Biofyzika“ na UPOL
 • Od roku 1998 školitel a konzultant více než deseti studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia a osmi postdoků
 • Přednášel fotosyntézu v Brazílii (Univ Federal se Santa Catalina, Florianopolis), Portugalsku (Univ. Faro) a Španělsku (Univ. Balearic, Palma)

Projekty

 • Od roku 1995 řešitel nebo spoluřešitel více než 30 grantových projektů tuzemských (GAČR, MŠMT, OP VaVpI, OP VK, Interreg) i mezinárodních (7.RP EU, NATO, Norské fondy)
 • V letech 2010-20 hlavní řešitel několika velkých infrastrukturních projektů OP VaVpI a OP VVV – vybudování a provoz Centra Algatech MBÚ AVČR v Třeboni
 • V současnosti řešitel GAČR 20-17627S „Metabolismy C a N u jednobuněčných diazotrofních sinic a důsledky pro jejich ekologický význam“ 2020-22

Akademické stáže v zahraničí

 • Department of Energy, Brookhaven National Laboratory, USA, 1993, 95-1997, 36 měsíců
 • Hebrew University, Jerusalem, Israel, 1990-1992, 15 měsíců
 • NASA Goddard Space Flight Center, USA, 2002-4, celkem 8 měsíců
 • 4x oceánografické plavby Atlantik, Pacifik, celkem 3 měsíců
 • Lab.d’Oceánographie, Villefranche s/M, Francie, stáže 1999-2007, celkem 3 měsíce
 • University of Illinois, Urbana-Champaign, USA, 1992, pobyt stipendium HFSO, 3 měsíce
 • Roscoff Marine Station, Roscoff, Francie, stáže 2007-2010, celkem 2 měsíce

Ohlasy publikací mezinárodní – >4100 dle WoS + 550 kapitola v knize neuvedené ve WoS, H-index – 35, celkem >100 recenzovaných publikací

Seznam publikací za posledních 10 let

 1. Schuback, N., P. D. D. Tortell, I. Berman-Frank, D. A. A. Campbell, A. Ciotti, E. Courtecuisse, Z. K. K. Erickson, T. Fujiki, K. Halsey, A. E. E. Hickman, Y. Huot, M. Y. Y. Gorbunov, D. J. J. Hughes, Z. S. S. Kolber, C. M. Moore, K. Oxborough, O. Prasil, C. M. M. Robinson, T. J. J. Ryan-Keogh, G. Silsbe, S. Simis, D. J. J. Suggett, S. Thomalla and D. R. R. Varkey (2021). "Single-Turnover Variable Chlorophyll Fluorescence as a Tool for Assessing Phytoplankton Photosynthesis and Primary Productivity: Opportunities, Caveats and Recommendations." Frontiers in Marine Science 8.
 2. Rabouille, S., D. A. Campbell, T. Masuda, T. Zavřel, G. Bernát, L. Polerecky, K. Halsey, M. Eichner, E. Kotabová, S. Stephan, M. Lukeš, P. Claquin, J. Bonomi-Barufi, A. T. Lombardi, J. Červený, D. J. Suggett, M. Giordano, J. C. Kromkamp and O. Prášil (2021). "Electron & Biomass Dynamics of Cyanothece Under Interacting Nitrogen & Carbon Limitations." Frontiers in Microbiology 12.
 3. Polerecky, L., T. Masuda, M. Eichner, S. Rabouille, M. Vancova, M. V. M. Kienhuis, G. Bernat, J. Bonomi-Barufi, D. A. Campbell, P. Claquin, J. Cerveny, M. Giordano, E. Kotabova, J. Kromkamp, A. T. Lombardi, M. Lukes, O. Prasil, S. Stephan, D. Suggett, T. Zavrel and K. H. Halsey (2021). "Temporal Patterns and Intra- and Inter-Cellular Variability in Carbon and Nitrogen Assimilation by the Unicellular Cyanobacterium Cyanothece sp. ATCC 51142." Frontiers in Microbiology 12.
 4. Masuda, T., O. Prášil, V. E. Villafañe, M. S. Valiñas, K. Inomura and E. W. Helbling (2021). "Impact of Increased Nutrients and Lowered pH on Photosynthesis and Growth of Three Marine Phytoplankton Communities From the Coastal South West Atlantic (Patagonia, Argentina)." Frontiers in Marine Science 8.
 5. Kotabova, E., R. Malych, J. J. Pierella Karlusich, E. Kazamia, M. Eichner, J. Mach, E. Lesuisse, C. Bowler, O. Prasil and R. Sutak (2021). "Complex Response of the Chlorarachniophyte Bigelowiella natans to Iron Availability." mSystems 6(1).
 6. Hania, A., M. Eichner, A. Norici, O. Prášil and M. Giordano (2021). "Does growth rate affect diatom compositional response to temperature?" Phycologia 1-11.
 7. El-Sheekh, M. M., O. Prášil and E. El-Mohsnawy (2021). "Physiological and spectroscopical changes of the thermophilic cyanobacterium Synechococcus elongatus under iron stress and recovery culture." Acta Physiologiae Plantarum 43(5).
 8. Camargo, E. C., R. A. Rossi, J. C. Silva, A. C. P. Miwa, O. Prášil, M. d. C. Calijuri and A. T. Lombardi (2021). "Comparing pulse amplitude modulated (PAM) fluorometry with radiocarbon technique for determination of inorganic carbon fixation in Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta)." European Journal of Phycology 1-11.
 9. Bernat, G., T. Zavrel, E. Kotabova, L. Kovacs, G. Steinbach, L. Voros, O. Prasil, B. Somogyi and V. R. Toth (2021). "Photomorphogenesis in the Picocyanobacterium Cyanobium gracile Includes Increased Phycobilisome Abundance Under Blue Light, Phycobilisome Decoupling Under Near Far-Red Light, and Wavelength-Specific Photoprotective Strategies." Front Plant Sci 12: 612302.
 10. Santabarbara, S., A. P. Casazza, E. Belgio, R. Kaňa and O. Prášil (2020). Light Harvesting by Long-Wavelength Chlorophyll Forms (Red Forms) in Algae: Focus on their Presence, Distribution and Function. Book chapter in “Photosynthesis in Algae: Biochemical and Physiological Mechanisms”, p. 261-297.
 11. Masuda, T., K. Inomura, N. Takahata, T. Shiozaki, Y. Sano, C. Deutsch, O. Prasil and K. Furuya (2020). "Heterogeneous nitrogen fixation rates confer energetic advantage and expanded ecological niche of unicellular diazotroph populations." Communications Biology 3(1).
 12. Inomura, K., C. L. Follett, T. Masuda, M. Eichner, O. Prasil and C. Deutsch (2020). "Carbon Transfer from the Host Diatom Enables Fast Growth and High Rate of N2 Fixation by Symbiotic Heterocystous Cyanobacteria." Plants (Basel) 9(2).
 13. Inomura, K., C. Deutsch, T. Masuda, O. Prášil and M. J. Follows (2020). "Quantitative models of nitrogen-fixing organisms." Computational and Structural Biotechnology Journal 18: 3905-3924.
 14. Bullerjahn, G. S., R. M. L. McKay, G. Bernát, O. Prášil, L. Vörös, K. Pálffy, N. Tugyi and B. Somogyi (2020). "Community dynamics and function of algae and bacteria during winter in central European great lakes." Journal of Great Lakes Research 46(4): 732-740.
 15. Scheiber, I. F., J. Pilatova, R. Malych, E. Kotabova, M. Krijt, D. Vyoral, J. Mach, T. Leger, J. M. Camadro, O. Prasil, E. Lesuisse and R. Sutak (2019). "Copper and iron metabolism in Ostreococcus tauri - the role of phytotransferrin, plastocyanin and a chloroplast copper-transporting ATPase." Metallomics 11(10): 1657-1666.
 16. Saccon, F., M. Durchan, R. Kana, O. Prasil, A. V. Ruban and T. Polivka (2019). "Spectroscopic Properties of Violaxanthin and Lutein Triplet States in LHCII are Independent of Carotenoid Composition." Journal of Physical Chemistry B 123(44): 9312-9320.
 17. Lukes, M., M. Giordano and O. Prasil (2019). "The effect of light quality and quantity on carbon allocation in Chromera velia." Folia Microbiologica 64(5): 655-662.
 18. Litvin, R., D. Bina, M. Herbstova, M. Pazdernik, E. Kotabova, Z. Gardian, M. Trtilek, O. Prasil and F. Vacha (2019). "Red-shifted light-harvesting system of freshwater eukaryotic alga Trachydiscus minutus (Eustigmatophyta, Stramenopila)." Photosynth Res 142(2): 137-151.
 19. Inomura, K., C. Deutsch, S. T. Wilson, T. Masuda, E. Lawrenz, B. Lenka, R. Sobotka, J. M. Gauglitz, M. A. Saito, O. Prasil and M. J. Follows (2019). "Quantifying Oxygen Management and Temperature and Light Dependencies of Nitrogen Fixation by Crocosphaera watsonii." mSphere 4(6).
 20. Yoshida, K., H. Endo, E. Lawrenz, T. Isada, S. B. Hooker, O. Prášil and K. Suzuki (2018). "Community composition and photophysiology of phytoplankton assemblages in coastal Oyashio waters of the western North Pacific during early spring." Estuarine, Coastal and Shelf Science 212: 80-94.
 21. Venuleo, M., O. Prasil and M. Giordano (2018). "Life at elevated CO2 modifies the cell composition of Chromera velia (Chromerida)." European Journal of Phycology 53(1): 58-66.
 22. Ruan, Z., O. Prasil and M. Giordano (2018). "The phycobilisomes of Synechococcus sp are constructed to minimize nitrogen use in nitrogen-limited cells and to maximize energy capture in energy-limited cells." Environmental and Experimental Botany 150: 152-160.
 23. Prasil, O., Z. S. Kolber and P. G. Falkowski (2018). "Control of the maximal chlorophyll fluorescence yield by the QB binding site." Photosynthetica 56.
 24. Partensky, F., D. Mella-Flores, C. Six, L. Garczarek, M. Czjzek, D. Marie, E. Kotabova, K. Felcmanova and O. Prasil (2018). "Comparison of photosynthetic performances of marine picocyanobacteria with different configurations of the oxygen-evolving complex." Photosynth Res 138(1): 57-71.
 25. Masuda, T., G. Bernat, M. Beckova, E. Kotabova, E. Lawrenz, M. Lukes, J. Komenda and O. Prasil (2018). "Diel regulation of photosynthetic activity in the oceanic unicellular diazotrophic cyanobacterium Crocosphaera watsonii WH8501." Environ Microbiol 20(2): 546-560.
 26. Kvernvik, A. C., C. J. M. Hoppe, E. Lawrenz, O. Prasil, M. Greenacre, J. M. Wiktor and E. Leu (2018). "Fast reactivation of photosynthesis in arctic phytoplankton during the polar night(1)." Journal of Phycology 54(4): 461-470.
 27. Hughes, D. J., D. A. Campbell, M. A. Doblin, J. C. Kromkamp, E. Lawrenz, C. M. Moore, K. Oxborough, O. Prasil, P. J. Ralph, M. F. Alvarez and D. J. Suggett (2018). "Roadmaps and Detours: Active Chlorophyll- a Assessments of Primary Productivity Across Marine and Freshwater Systems." Environ Sci Technol 52(21): 12039-12054.
 28. Bernat, G., G. Steinbach, R. Kana, Govindjee, A. N. Misra and O. Prasil (2018). "On the origin of the slow M-T chlorophyll a fluorescence decline in cyanobacteria: interplay of short-term light-responses." Photosynth Res 136(2): 183-198.
 29. Belgio, E., E. Trskova, E. Kotabova, D. Ewe, O. Prasil and R. Kana (2018). "High light acclimation of Chromera velia points to photoprotective NPQ." Photosynth Res 135(1-3): 263-274.
 30. Tilstone, G., B. Šedivá, G. Tarran, R. Kaňa and O. Prášil (2017). "Effect of CO2 enrichment on phytoplankton photosynthesis in the North Atlantic sub-tropical gyre." Progress in Oceanography 158: 76-89.
 31. Lukeš, M., M. Giordano and O. Prášil (2017). "The effect of environmental factors on fatty acid composition of Chromera velia (Chromeridae)." Journal of Applied Phycology 29(4): 1791-1799.
 32. Felcmanova, K., M. Lukes, E. Kotabova, E. Lawrenz, K. H. Halsey and O. Prasil (2017). "Carbon use efficiencies and allocation strategies in Prochlorococcus marinus strain PCC 9511 during nitrogen-limited growth." Photosynth Res 134(1): 71-82.
 33. Belgio, E., S. Santabarbara, D. Bina, E. Trskova, M. Herbstova, R. Kana, G. Zucchelli and O. Prasil (2017). "High photochemical trapping efficiency in Photosystem I from the red clade algae Chromera velia and Phaeodactylum tricornutum." Biochim Biophys Acta 1858(1): 56-63.
 34. Silsbe, G. M., K. Oxborough, D. J. Suggett, R. M. Forster, S. Ihnken, O. Komárek, E. Lawrenz, O. Prášil, R. Röttgers, M. Šicner, S. G. H. Simis, M. A. Van Dijk and J. C. Kromkamp (2015). "Toward autonomous measurements of photosynthetic electron transport rates: An evaluation of active fluorescence-based measurements of photochemistry." Limnology and Oceanography: Methods 13(3): 138-155.
 35. McKay, R. M., O. Prasil, L. Pechar, E. Lawrenz, M. J. Rozmarynowycz and G. S. Bullerjahn (2015). "Freshwater ice as habitat: partitioning of phytoplankton and bacteria between ice and water in central European reservoirs." Environ Microbiol Rep 7(6): 887-898.
 36. Cheregi, O., E. Kotabova, O. Prasil, W. P. Schroder, R. Kana and C. Funk (2015). "Presence of state transitions in the cryptophyte alga Guillardia theta." J Exp Bot 66(20): 6461-6470.
 37. Neale, P. J., C. Sobrino, M. Segovia, J. M. Mercado, P. Leon, M. D. Cortés, P. Tuite, A. Picazo, S. Salles, M. J. Cabrerizo, O. Prasil, V. Montecino, A. Reul and A. Fuentes-Lema (2014). "Effect of CO2, nutrients and light on coastal plankton. I. Abiotic conditions and biological responses." Aquatic Biology 22: 25-41.
 38. Mercado, J. M., C. Sobrino, P. J. Neale, M. Segovia, A. Reul, A. L. Amorim, P. Carrillo, P. Claquin, M. J. Cabrerizo, P. León, M. R. Lorenzo, J. M. Medina-Sánchez, V. Montecino, C. Napoleon, O. Prasil, S. Putzeys, S. Salles and L. Yebra (2014). "Effect of CO2, nutrients and light on coastal plankton. II. Metabolic rates." Aquatic Biology 22: 43-57.
 39. Kotabova, E., J. Jaresova, R. Kana, R. Sobotka, D. Bina and O. Prasil (2014). "Novel type of red-shifted chlorophyll a antenna complex from Chromera velia. I. Physiological relevance and functional connection to photosystems." Biochim Biophys Acta 1837(6): 734-743.
 40. Kong, W., W. Li, I. Romancova, O. Prasil and R. M. Morgan-Kiss (2014). "An integrated study of photochemical function and expression of a key photochemical gene (psbA) in photosynthetic communities of Lake Bonney (McMurdo Dry Valleys, Antarctica)." FEMS Microbiol Ecol 89(2): 293-302.
 41. Kirilovsky, D., R. Kaňa and O. Prášil (2014). Mechanisms Modulating Energy Arriving at Reaction Centers in Cyanobacteria. Book chapter in “Non-Photochemical Quenching and Energy Dissipation in Plants, Algae and Cyanobacteria”. Dordrecht, Springer Science+Business: 471-501.
 42. Kana, R., E. Kotabova, M. Lukes, S. Papacek, C. Matonoha, L. N. Liu, O. Prasil and C. W. Mullineaux (2014). "Phycobilisome Mobility and Its Role in the Regulation of Light Harvesting in Red Algae." Plant Physiol 165(4): 1618-1631.
 43. Bina, D., Z. Gardian, M. Herbstova, E. Kotabova, P. Konik, R. Litvin, O. Prasil, J. Tichy and F. Vacha (2014). "Novel type of red-shifted chlorophyll a antenna complex from Chromera velia: II. Biochemistry and spectroscopy." Biochim Biophys Acta 1837(6): 802-810.
 44. Vredenberg, W. and O. Prasil (2013). "On the polyphasic quenching kinetics of chlorophyll a fluorescence in algae after light pulses of variable length." Photosynth Res 117(1-3): 321-337.
 45. Lawrenz, E., G. Silsbe, E. Capuzzo, P. Ylostalo, R. M. Forster, S. G. Simis, O. Prasil, J. C. Kromkamp, A. E. Hickman, C. M. Moore, M. H. Forget, R. J. Geider and D. J. Suggett (2013). "Predicting the electron requirement for carbon fixation in seas and oceans." PLoS One 8(3): e58137.
 46. Janouskovec, J., R. Sobotka, D. H. Lai, P. Flegontov, P. Konik, J. Komenda, S. Ali, O. Prasil, A. Pain, M. Obornik, J. Lukes and P. J. Keeling (2013). "Split photosystem protein, linear-mapping topology, and growth of structural complexity in the plastid genome of Chromera velia." Mol Biol Evol 30(11): 2447-2462.
 47. Ferimazova, N., K. Felcmanova, E. Setlikova, H. Kuepper, I. Maldener, G. Hauska, B. Sediva and O. Prasil (2013). "Regulation of photosynthesis during heterocyst differentiation in Anabaena sp strain PCC 7120 investigated in vivo at single-cell level by chlorophyll fluorescence kinetic microscopy." Photosynthesis Research 116(1): 79-91.
 48. Vredenberg, W., M. Durchan and O. Prasil (2012). "The analysis of PS II photochemical activity using single and multi-turnover excitations." J Photochem Photobiol B 107: 45-54.
 49. Quigg, A., E. Kotabova, J. Jaresova, R. Kana, J. Setlik, B. Sediva, O. Komarek and O. Prasil (2012). "Photosynthesis in Chromera velia represents a simple system with high efficiency." PLoS One 7(10): e47036.
 50. Obornik, M., D. Modry, M. Lukes, E. Cernotikova-Stribrna, J. Cihlar, M. Tesarova, E. Kotabova, M. Vancova, O. Prasil and J. Lukes (2012). "Morphology, Ultrastructure and Life Cycle of Vitrella brassicaformis n. sp., n. gen., a Novel Chromerid from the Great Barrier Reef." Protist 163(2): 306-323.
 51. Kana, R., E. Kotabova, R. Sobotka and O. Prasil (2012). "Non-Photochemical Quenching in Cryptophyte Alga Rhodomonas salina Is Located in Chlorophyll a/c Antennae." Plos One 7(1).
 52. Kana, R., E. Kotabova, O. Komarek, B. Sediva, G. C. Papageorgiou, Govindjee and O. Prasil (2012). "The slow S to M fluorescence rise in cyanobacteria is due to a state 2 to state 1 transition." Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics 1817(8): 1237-1247.
 53. Hill, R., A. W. D. Larkum, O. Prasil, D. M. Kramer, M. Szabo, V. Kumar and P. J. Ralph (2012). "Light-induced dissociation of antenna complexes in the symbionts of scleractinian corals correlates with sensitivity to coral bleaching." Coral Reefs 31(4): 963-975.
 54. Suggett, D. J., E. Lawrenz, G. Silsbe, E. Capuzzo, P. Ylostalo, R. M. Forster, S. Simis, O. Prasil and J. C. Kromkamp (2011). "Towards Predicting the Minimum Quantum Requirement for Carbon Fixation in European Seas." European Journal of Phycology 46: 54-54.
 55. Kotabova, E., R. Kana, J. Jaresova and O. Prasil (2011). "Non-photochemical fluorescence quenching in Chromera velia is enabled by fast violaxanthin de-epoxidation." FEBS Letters 585(12): 1941-1945.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout