Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Zveme Vás na přednášku

Prof. Jiří Chýla, CSc. z Fyzikálného ústavu ústavu Akademie věd České republiky je předním českým odborníkem v oboru částicové a jaderné fyziky. V aule třeboňského gymnázia bude přednášet 13. října 2016 od 17 hodin.

 Číst dál

Nabídka studia

Staňte se součástí výzkumného týmu Centra ALGATECH - excelentního pracoviště AV ČR, které je zaměřeno na základní a aplikovaný výzkum   mikroskopických řas. 

Hledáme doktorandy   v oboru řasové fyziologie nebo biotechnologie.

 Číst dál

ALGATECH – Centrum řasových biotechnologií vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, založené již v roce 1960 v Třeboni. V celé své historii se třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR zaměřovalo na mikroskopické řasy a jejich využití v potravinářském a krmivářském průmyslu a v humánní a veterinární medicíně. V současnosti patří Centrum ALGATECH mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně vývoje řasových biotechnologií a je největším pracovištěm zabývajícím se výzkumem mikroskopických řas v České republice.

Centrum ALGATECH sídlí v historické budově Opatovického mlýna z 18. století, která byla v letech 2011 - 2014 za podpory operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace rekonstruována a rozšířena v moderní výzkumné pracoviště s vynikajícím přístrojovým vybavením. Centrum provozuje unikátní tenkovrstevnou kultivační jednotku pro autotrofní kultivace a biotechnologickou halu pro heterotrofní kultivace mikroskopických řas, včetně vybavení pro zpracování řasové biomasy. Řasové biotechnologie dnes řeší aktuální otázky – využití řas v potravinářství a krmivářství či jako zdroje obnovitelné energie a paliv. Praktický význam mají i různé cenné látky obsažené v řasách a sinicích. Tyto látky, které se v laboratořích Centra ALGATECH izolují, charakterizují a testují na tkáňových kulturách, mají možné využití i v medicíně. Součástí činnosti Centra je i vývoj nových přístrojů, metodických postupů a dalších technologií. Centrum spolupracuje s laboratořemi téměř celého světa a hostuje stále více studentů a vědeckých pracovníků ze zahraničí. Centrum ALGATECH je známo pro svůj excelentní výzkum v oblasti fotosyntézy a buněčných cyklů řas. 

Mezi další činnosti Centra patří organizování vědeckých setkání, konferencí, sympozií, seminářů a workshopů na národní i mezinárodní úrovni, které prezentují vědu široké veřejnosti. Věnujeme se společnému aplikovanému výzkumu, zejména v oblasti biotechnologie řas a poskytujeme infrastrukturu pro výzkum. Vědečtí pracovníci Centra jsou významně zapojeni do výuky a výchovy magisterských a doktorandských studentů a to především na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. 

 

 

 Botryococcus braunii (foto Petr Znachor)      Pleodorina indica (foto Petr Znachor)      Penátní rozsivky rodu Cymbella (foto Petr Znachor)
euoplogo MBULogo OP VKlogo vedro

Adresa

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum ALGATECH
Novohradská 237 – Opatovický mlýn
379 01  Třeboň, Česká republika

Sekretariát:

Telefon: +420 384 340 412
E-mail: info@alga.cz

Kde nás najdete

Zobrazit na mapě 

Napište nám