Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

ALGATECH – Centrum řasových biotechnologií vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, založené již v roce 1960 v Třeboni. V celé své historii se třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR zaměřovalo na mikroskopické řasy a jejich využití v potravinářském a krmivářském průmyslu a v humánní a veterinární medicíně.

V současnosti patří Centrum ALGATECH mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně vývoje řasových biotechnologií. Je největším pracovištěm zabývajícím se výzkumem mikroskopických řas v České republice.

Centrum ALGATECH sídlí v historické budově Opatovického mlýna z 18. století, která byla v nedávné době rekonstruována. Centrum provozuje unikátní tenkovrstevnou kultivační jednotku pro autotrofní kultivace a biotechnologickou halu pro heterotrofní kultivace mikroskopických řas, včetně vybavení pro zpracování řasové biomasy. Řasové biotechnologie dnes řeší aktuální otázky – využití řas v potravinářství a krmivářství či jako zdroje obnovitelné energie a paliv. Praktický význam mají i různé cenné látky obsažené v řasách a sinicích. Tyto látky, které se v laboratořích Centra ALGATECH izolují, charakterizují a testují na tkáňových kulturách, mají možné využití i v medicíně.

Součástí činnosti Centra je i vývoj nových přístrojů a metodických postupů. Centrum spolupracuje s laboratořemi téměř celého světa a přijímá stále více studentů a vědeckých pracovníků ze zahraničí. Centrum je známé pro svůj excelentní výzkum v oblasti fotosyntézy a buněčných cyklů řas.

K dalším činnostem Centra patří organizování vědeckých setkání, konferencí, sympozií, seminářů a workshopů na národní i mezinárodní úrovni a vědecky zaměřených přednášek, které představují vědu veřejnosti. Věnujeme se společnému aplikovanému výzkumu, zejména v oblasti biotechnologie řas a poskytujeme zázemí a analýzy pro výzkum. Vědečtí pracovníci Centra jsou významně zapojeni do výuky a výchovy magisterských a doktorandských studentů a to především na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně.

Cílem Centra ALGATECH je dále sloužit jako centrum excelence v základním a aplikovaném výzkumu  fototrofních mikroorganismů. Naše síla je ve vysoce kvalifikovaných pracovnících,  nashromážděných  zkušenostech a moderním vybavení.

 

 

                   Botryococcus braunii (foto Petr Znachor)      Pleodorina indica (foto Petr Znachor)                         Penátní rozsivky rodu Cymbella (foto Petr Znachor)
euoplogo MBULogo OP VKlogo vedro

Adresa

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum ALGATECH
Novohradská 237 – Opatovický mlýn
379 01  Třeboň, Česká republika

Sekretariát:

Telefon: +420 384 340 412
E-mail: info@alga.cz

Kde nás najdete

Zobrazit na mapě 

Napište nám