Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Zveme Vás na přednášku

 

RNDr. Antonín Fejfar, CSc. absolvoval v letech 1981–1986 studium fyzikální mikroelektroniky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1991 obhájil kandidátskou dizertační práci v oboru přípravy tenkých vrstev organických polovodičů a poté odešel na studijní pobyt do Japonska na Kjótskou univerzitu (v letech 1991–1993). Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR. V letech 2007–2008 pobýval jako hostující profesor opět na Kjótské univerzitě.

Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Je (spolu)autorem více než 100 publikací, které získaly přes 1295 cizích citací (h-index = 22), 1 mezinárodního patentu a 1 užitného vzoru. Přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích.

Je členem Akademického sněmu AV ČR, vědecké rady CEITEC Nano při VUT v Brně a Komise pro energetiku AV a IUVSTA Nanometer Structures Division. Organizuje mezinárodní letní školy o fyzice nanostruktur. Vedl řadu studentských prací, od doktorských, diplomových až po středoškolské práce v rámci Otevřené vědy. Věnuje se i popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologie.

 

Přednáška se koná 22. června 2017 v 17 hodin v Centru ALGATECH - Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR v Opatovickém mlýně v Třeboni.

 

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI CENTRA JE OMEZENA NA 50 OSOB. PŘI NAPLNĚNÍ MÍSTNOSTI BOHUŽEL NENÍ V NAŠICH SILÁCH VYHOVĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V LETECH 2014 a 2015