Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR a Učené společnosti ČR. Jako první na světě objevila závislost funkce biologických hodin v mozku savců na délce dne během ročních období. Paní profesorka bude hovořit o synchronizaci našich biologických hodin s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy a jak se případná desynchronizace s vnějším prostředím může stát rizikovým faktorem pro spánková, psychická, metabolická, nádorová i kardiovaskulární onemocnění.V současnosti je členkou vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity, rady FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 byla členkou Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum.

Přednáška se uskuteční 12. dubna 2018 v 17 hodin v aule Gymnázia Třeboň, Na Sadech 308.

 

UPOZORNĚNÍ: KAPACITA SÁLU JE OMEZENA NA 135 OSOB. PŘI NAPLNĚNÍ SÁLU BOHUŽEL NENÍ V NAŠICH SILÁCH VYHOVĚT DALŠÍM ZÁJEMCŮM. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Přednáška je bezplatná.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uskutečněné přednášky v roce 2018


Uskutečněné přednášky v roce 2017

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USKUTEČNĚNÉ PŘEDNÁŠKY V LETECH 2014 a 2015