Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

PROGRAM VĚDECKÝCH SEMINÁŘŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017 - 2018

Semináře se konají pravidelně každou středu od 13:00, v období od 12. října 2016 do 29. června 2018 ve velké zasedací místnosti v druhém patře Centra.

06. června 2018  Marko Dachev, Laboratoř anoxygenních fototrofů In vivo phototrophic activity in Gemmatimonas phototrophica

13. června 2018

David Kaftan, Laboratoř anoxygenních fototrofů

Temperature limits of photosynthesis

15. června 2018    PÁTEK, 09:00 Prof. Alexander Ruban, Queen Mary University of London, profesor biofyziky NPQ and the role of the minor LHC components (Přednáška bude přenášena prostřednictvím videokonference do MBÚ Praha)

20. června 2018

Kumar Saurav, Laboratoř řasové biotechnologie

Physiological adaptation and production of lipopeptides puwainaphycins by Cylindrospermum alatosporum CCALA 988
27. června 2018 Marek Pazderník, Laboratoř fotosyntézy Conditional pigment binding on the LHC motif of plant type Ferrochelatase