Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

PROGRAM VĚDECKÝCH SEMINÁŘŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017 - 2018

Semináře se konají pravidelně každou středu od 13:00, v období od 12. října 2016 do 29. června 2018 ve velké zasedací místnosti v druhém patře Centra.

28. února 2018 Peter Mojzeš, Oddělení fyziky biomolekul, Fyzikální ústav, UK Praha Raman microspectroscopy of algae and cyanobacteria

7. března 2018

Helena Hönig - Mondeková, Lab 131

Photoautotrophy establishment and maintenance in PRC2 mutants

14. března 2018

Amit Srivastava, Lab 131

Role of the BtpA Protein in Regulation of Tetrapyrrole Pathway in Synechocystis sp. PCC 6803
22. března 2018 ! ČTVRTEK! Myriam Canonico, Lab 131 Characterization of thylakoid membrane organization into microdomains during a cell cycle of cyanobacteria (Synechocystis sp. PCC 6803)
28. března 2018 Miroslav Oborník, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR Chromerids: alveolate algae associated with corals