Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

PROGRAM VĚDECKÝCH SEMINÁŘŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016 - 2017

Semináře se konají pravidelně každé úterý od 13:00, v období od 13. října 2016 do 27. června 2017 ve velké zasedací místnosti v druhém patře Centra.

18. května 2017    ! ČTVRTEK !

Prof. Alexander Ruban, School of Biological and Chemical Sciences at Queen Mary University of London

Mechanisms of photoprotection and light harvesting in photothrophs
23. května 2017

Éva Kiss, Ph.D., Laboratoř fotosyntézy, MBÚ Třeboň

The tetrapyrrole binding Gun4 protein mediates interplay between chlorophyll biosynthesis and nitrogen metabolism in Synechocystis PCC 6803

30. května 2017

Evelyn Lawrenz, Ph.D.,  Laboratoř fotosyntézy, MBÚ Třeboň

Autonomous primary productivity by fast repetition rate fluorometry – prospects and challenges