Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

STRATEGIE AV21 - výzkumný program  POTRAVINY PRO BUDOUCNOST  

 http://www.potravinyav21.cz/

Pro roky

Název projektu Popis projektu

2017

Strategie AV21 

Potraviny pro budoucnost

řešitel projektu: Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.
Laboratoř řasové biotechnologie

Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce. Využívá multidisciplinární přístupy a nejmodernější technologie, které mohou přispět nejen k vyšší efektivitě šlechtění, k lepšímu využití cenných látek či mikrořas, ale v konečném důsledku i k prevenci některých nemocí trávicího traktu, či k omezení plýtvání potravinami. Programu se účastní špičková výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky pomohou například šlechtitelům a využijí je i podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných potravin, státní správa, neziskové či pacientské organizace.

 

Aktivní látky mikrořas ve výživě

Publikace ke stažení zde►

 

Mikrořasy - solární továrna v jedné buňce

Publikace ke stažení zde►