Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř fotosyntézy 

Laboratoř buněčných cyklů řas 

Skupina Kateřiny Bišové

Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu

Skupina Viléma Zachledera

Biologie a fyziologie regulace buněčného cyklu

Skupina Milady Vítové

Regulace buněčného cyklu externími faktory

Laboratoř řasové biotechnologie 

Laboratoř anoxygenních fototrofů 

Laboratoř buněčných cyklů řas

Laboratoř buněčných cyklů řas se více než 40 let zabývá základním i aplikovaným výzkumem. Základní výzkum je zaměřen na studium násobného buněčného dělení u zelených řas. Aplikovaný výzkum využívá know-how, které jsme získali v základním výzkumu, pro řízené manipulace buněčného cyklu a tedy buněčné fyziologie. Jako modelové organismy používáme zelené řasy Chlamydomonas reinhardtiiScenedesmus quadricauda, Chlorella sp. a mech Physcomitrella patens. Regulaci buněčného cyklu u řas (a mechů) studujeme pomocí metod buněčné biologie, fyziologie, genetiky a molekulární biologie. V rámci výzkumu řešíme poměrně rozsáhlou skupinu vzájemně se překrývajících témat. V současné době zkoumáme především koordinaci růstu a buněčného dělení, akumulaci prvků vzácných zemin řasami a jejich vliv na růst řas a manipulace buněčného cyklu za účelem produkce energetických rezerv. 

Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu - Kateřina Bišová

Regulace buněčného cyklu vnějším prostředím a různými látkami - Milada Vítová

Buněčná biologie a fyziologie regulace buněčného cyklu - Vilém Zachleder