Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

EU H2020 - BBI JU - MultiStr3am

EU H2020 - BBI JU (Bio Based Industry Joint Undertaking)
about BBI JU

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace (tis. €)

Popis projektu

887227

 

2020-2024

 

 

A sustainable multi-strain, multi-method, multi-product microalgae biorefinery integrating industrial side streams to create high value products for food, feed and fragrance

řešitel projektu: Ing. Jiří Kopecký, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie

Laboratoř buněčných cyklů řas 

 

Celkem z EU
€ 698 400

 

 

 

 

Projekt MULTI-STR3AM reaguje na rostoucí poptávku o udržitelné produkty z mikrořas. Jako první evropský projekt vychází z tzv. "MULTI-biorefinery“ přístupu, což znamená integraci více kmenů, více procesů a více produktů do jedné obecně použitelné technologie. Konsorcium řešitelů zahrnuje i dvě firmy - Algae for Future (Portugalsko) a Phycom (Nizozemsko), které budou produkovat biomasu pro přípravu žádaných vysoce kvalitních produktů, jakými jsou lipidy pro krmné a potravinářské aplikace; řasový protein pro aplikace do krmiv a kosmetiky; pigmenty pro potraviny a krmiva a nízkomolekulární organické sloučeniny pro kosmetiku. Projekt zahrnuje sedm pracovních balíčků pokrývajících celý výrobní proces, od produkce biomasy přes integraci jednotlivých technologií do tří hlavních směrů zpracování, až po finální produkty pro tři velké koncové uživatele (For Farmers, International Flavours and Fragrances a  Upfield). Projekt MULTI-STR3AM se zaměřuje pochopitelně i na snížení investičních a provozní náklady pro produkci biomasy mikrořas i downstream procesy. Úlohou týmu Mikrobiologického ústavu AV ČR v projektu je získávání nových kmenů a to i šlechtěním (non GMO), návrhy pěstebních protokolů i využití chromatografie pro izolaci cenných látek.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA