Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Laboratoř řasové biotechnologie 

Biorafinace řas

Základní i aplikovaný výzkum této skupiny je zaměřen na vývoj komplexních postupů zpracování řasové biomasy zahrnující sekvenční extrakci s následnou frakcionaci jednotlivých komponent řasové biomasy. Komplexní zpracování řasové biomasy v současnosti představuje proces označovaný jako biorafinace. Tento proces zahrnuje tři následující oblasti:

 • Klíčové technologie zpracování řasové biomasy. Patří sem výběr vhodné metody sklizně biomasy, metody dezintegrace buněčných stěn a metody dehydratace biomasy.
 • Metody extrakce. Vlastní extrakce klasickou extrakcí kapalina-kapalina nebo pomocí CO2 v superkritickém stavu.
 • Metody separační. Aplikace preparativní kapalinové chromatografie a preparativní protiproudé vytřepávací chromatografie.

Zaměření

 • Sklizeň řasové biomasy pomocí deskové a spirální centrifugace, membránovou filtrací a elektrokoagulací.
 • Sušení biomasy (dewatering) pomocí rozprašovací (sprejové) sušárny a vymražováním (lyofilizací).
 • Narušení buněčné stěny (dezintegrace) mechanickým způsobem (Dyno Mill) a tlakovou metodou (GEA, Niro Soavi Ariete NS 2006).
 • Extrakce biomasy konvenční extrakcí organickými rozpouštědly (LSE) a pomocí CO2 superkritické fluidní extrakce (SFE).
 • Předčištění extraktů řasové biomasy extrakcí na pevné fázi (SPE) za použití neiontové makroretikulární pryskyřice (XAD-7 akrylová pryskyřice a XAD-16 styren-divinylbenzenová pryskyřice).
 • Vývoj, optimalizace a aplikace protiproudé vytřepávací chromatografie pro izolaci a čištění cenných látek z biomasy mikrořas.
 • Vývoj, optimalizace a použití preparativní HPLC/DAD/MS jako finální izolační krok při získávání cenných látek z biomasy mikrořas
 • Komplexní výzkum a vývoj (R&D) získávání cenných látek z biomasy mikrořas.

Nabídka služeb

Naše skupina nabízí možnost provádět zakázkovou separaci a čištění organických molekul z přírodních nebo syntetických komplexních matric jak pro veřejné výzkumné organizace, tak i pro soukromé společnosti. Tato činnost se řídí platnými předpisy stanovenými pro pracoviště Akademie věd ČR.

Pokud máte zájem o některé z uvedených témat, kontaktujte: Ing. Jiří Kopecký, PhD. (kopecky@alga.cz, +420 384 340 465) nebo Dr. Jose Cheel, Ph.D. (jcheel@alga.cz; jcheel@email.cz, +420 384 340 470)

Fotografie: Ukázka přístrojového vybavení laboratoře.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout