Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

INTERREG Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020

Informace o projektu

  • Název: Společný výzkum přírodních látek ze sinic jako model rozvoje přeshraničního vědeckého partnerství
  • Registrační číslo: 41
  • Pro roky: 2014 - 2020
  • Celková dotace (€): 897 000 011

Řešitel projektu

Popis projektu

Cílem projektu je propojení dvou významných pracovišť výzkumu a inovací, které se nacházejí v dotčeném regionu – Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni a Wissenschaftszentra Straubing v Bavorsku. Obsahem projektu je společný výzkum sinic jako zdroje cenných látek (high value products) při současném využití ostatních částí napěstované biomasy. Česká strana přinese do společného projektu know-how v oblasti masové kultivace vhodných organismů, metody zvyšování produkce a metody extrakce cenných látek, bavorská strana vkládá do projektu své zkušenosti s testováním látek, technologií dalšího zpracování a testováním aplikačního potenciálu. Projekt sestává z navazujících aktivit – screeningu vhodných kmenů, masové kultivace, experimentys ovlivněním produktivity genetickými a fyziologickými postupy, určení metabolických drah jak "high value products" tak "low value products", modifikací biochemických účinků, identifikace vedlejších látek a popsání technologie jejich využití. Součástí výzkumného balíčku jsou i aktivity sledující aplikační potenciál výzkumných výstupů. Vedle experimentální práce dojde k vyměňování odborných pracovníků a vlastního know-how, vzdělávání, sdílení a prezentace výsledků a podobně.

logohttps://www.by-cz.eu

 

Průběh projektu
Ve 2. monitorovacím období dále probíhaly pěstební pokusy s mikrořasou Cylindrospermum CCALA-988, která produkuje cenné látky s potenciálním farmaceutickým využitím. Cílem byla optimalizace růstových proměnných ve fototrofním režimu v objemech od 100 mL do 100 litrů. Kultury připravené v těchto kultivacích byly použity jako násada pro venkovní pilotní kultivace v oběžných náhonech umístěných ve skleníku k získání většího množství biomasy pro analýzy. V pilotních pokusech byly sledovány fyziologické proměnné i fotosyntetické aktivity (růst, fotochemický výtěžek, rychlost transportu elektronů a produkce kyslíku) pro kontrolu kultivačního procesu.

Poslední série pokusů, která byla zahájena v tomto roce, je zaměřena na produkci většího množství sušiny (150 g) sinice Synechocystis jako jednoho z potenciálních zdrojů biomasy pro chemický průmysl (bioplasty). Duben 2019

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout