Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Knoppová, J, Yu, J, Janouškovec, J, Halada, P, Nixon, PJ, Whitelegge, JP, Komenda, J: The Photosystem II Assembly Factor Ycf48 from the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 Is Lipidated Using an Atypical Lipobox Sequence. International Journal of Molecular Sciences 22(7), 3733, 2021.


2021