Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Tomáš Grivalský, Ph.D.
Jméno:Tomáš Grivalský, Ph.D.
Laboratoř řasové biotechnologie
Molekulární biotechnologie
Telefon:+420 384 340 474
E-mail:grivalsky(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Postdoc
Místnost9C Mikrobiologická laboratoř

Hlavní oblasti mého zájmu

 

Kultivace mikroskopických řas, stanovení jejich fyziologického stavu metodami fluorescence chlorofylu; zkušenosti z magisterského a doktorandského studia analýzy mikrobiálních komunit metodami závislými a nezávislými na kultivaci, identifikace bakterií a charakterizace jejich biodegradačních vlastností, izolace nukleových kyselin, hybridizační metody, přípravy metagenomických knihoven a 16S rRNA knihoven.

 

Metody

 

Saturační pulzní analýza fluorescenčního zhášení pro záznam „light-response curves”, kinetiky indukce fluorescence (OJIP test), měření produkce kyslíku / dýchání, techniky molekulární biologie - izolace nukleových kyselin, PCR, identifikace pomocí 16S rRNA, molekulární klonování

 

Vědecká kariéra

 • 2018–dosud    Postdoktorand, Laboratoř řasové biotechnologie, Centrum Algatech, Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň, Česká republika
 • 2016–2017      Výzkumný pracovník, Biologické centrum AV ČR, Ústav půdní biologie, České Budějovice, Česká republika (projekt SOWA, výzkumný program: Půdní organizmy na redoxním gradientu a vliv tohoto gradientu na interakce mezi bezobratlými a mikroorganizmy a projekt GAČR: Tetracyklínový rezistom v půdě: Pohled do sítě vztahů mezi invadujícími a rezidentními bakteriemi a prostředím)

Vzdělání

 • 2012–2016 Doktorské studium na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta Studijní program: Molekulární biologie
 • 2010–2012 Magisterské stadium na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta Studijní program: Molekulární biologie
 • 2007–2010 Bakalářske stadium na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta Studijní program: Biologie

Nejvýznamnější vědecké projekty

 • 2019–2020     Národní centrum kompetence – Biorafinace jako oběhové technologie (BIOCIRTECH) (reg. č. TN01000048) – pracovník projektu
 • 2015–2019     Národní program udržitelnosti I (č. Grantu: LO1416), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - pracovník projektu
 • 2016–2020     EU Horizont 2020 (č. 727874) - Trvale udržitelná biologická produkce řas pro zemědělství a akvakulturu - pracovník projektu
 • 2017–2019     INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, Algenetika (TC15) - pracovník projektu
 • 2017–2019     INTERREG V-A BAVARIA - ČESKÁ REPUBLIKA (č. 41) - pracovník projektu

Konference výběr z nejzajímavějších posterů (celkem 20)

 • Grivalský T., Ranglová K., Manoel JCA., Lakatos G., Saurav K., Masojídek J., Cultivation and Characterisation of Selected Microalgae Strains: From Laboratory to Pilot Scale Cultivation, The 2nd Nordic Algae Symposium 2019 – NAS19, Oslo, Norsko
 • Grivalský T., Ranglová K., Lakatos G., Manoel JCA, Masojídek J., Rapid screening techniques to estimate microalgae cultivation regimes, EABA AlgaEurope 2018, Amsterdam, Nizozemsko
 • Grivalský T., Rýchly J., Pangallo D., Chemiluminescence measurements of biopolymer degradation by bacteria, Biotransformations 2016, Varšava, Polsko
 • Grivalský T., Puškárová A., Bučková M., Kraková L., Pangallo D., Hydrolytic properties of thermophilic bacteria isolated from water-related samples, XVI International biodeterioration and biodegradation symposium, 2014, Lodz, Poland
 • Grivalský T., Šaková N., Puškárová A., Bučková M., Kraková L., Pangallo D., Typization and Identification Methods and Determination of Hydrolytic Properties of Bacteria from Extreme Environment. Interactive Conference of Young Scientists. 2014, Bratislava, Slovensko.

Mezinárodní spolupráce

 

Dr. Gabriel F. Acién (Katedra chemického inženýrství, Univerzity Almería, Španělsko)

Juliane Richter (Fachhochschule Oberösterreich Bioenergie, Wels, Rakousko)
Domenico Pangallo (Laboratoř environmentální a potravinové mikrobiologie, Ústav molekulární biologie, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko)

 

Pedagogická činnost

 • 2012–2015      Výuka Metod molekulární biologie během doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě

Významná ocenění

 • 2016 Člen týmu, který byl oceněn jako nejlepší výzkumný tým Slovenské akademie věd za rok 2016
 • 2015 Cena za celkový přínos a popularizaci vědy na Interaktivní konferenci mladých vědců – PREVEDA 2015
 • 2014 Cena za nejlepší poster v sekci "Buněčný metabolismus, fyziologie, molekulární biologie a genetika" na Interaktivní konferenci mladých vědců – PREVEDA 2014
 • 2013 Cena za nejlepší poster v sekci "Buněčný metabolismus, fyziologie, molekulární biologie a genetika" na interaktivní konferenci mladých vědců – PREVEDA 2013

Další aktivity

 

Obecně mě zajímá věda, sport a hudba.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout