Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého 2019

Letošní ročník této popularizační akce pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci zval ná-vštěvníky do fascinujícího světa vědy. Akce se konala v pátek 7. a v sobotu 8. června. Prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení návštěvníci poznávali rozličné aspekty každodenního využití vědy, vyzkoušet si je přišlo více než 3000 návštěvníků. Naše Centrum ALGATECH Mikrobiologického ústavu v Třeboni, zaujalo svou expozicí návštěvníky všech věkových kategorií. Prezentován byl způsob kultivace mikroskopických řas a sinic pomocí kultivátoru se sedmi válci s různými druhy řas a sinic, které také měly různé zbarvení. Návštěvníci tak mohli na první pohled pozorovat, jak vekou diverzitou skupina řas a sinic disponuje. Tisková zpráva zde►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veletrh vědy Akademie věd ČR 2019.

Poprvé se Mikrobiologický ústav AV ČR – Centrum Algatech zúčastnil veletrhu vědy v pražských Letňanech v roce 2016. Tehdy se návštěvnost této akce odhadovala na 8 000 návštěvníků. Po třech letech této reprezentativní akce většiny ústavů Akademie věd se návštěvnost vyšplhala na rekordních 30 000 návštěvníků. Na ploše 8 000 metrů tentokrát od 6. do 8. června vystavovalo více než 100 ústavů AV ČR, univerzit z celé republiky a firem zabývajících se inovacemi. Centrum Algatech ve své expozici prezentovalo svou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu mikroskopických řas a sinic. Tisková zpráva zde►

We would like to invite you

to a lecture by Prof. Carl Johnson, Ph.D., Stevenson Professor of Biological Sciences at Vanderbilt University in Nashville, TN https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_H._Johnson
entitled "As Time Glows By: Circadian Clocks and Biotech in Cyanobacteria". The lecture will take place on Friday 21.6. at 10am in the conference room of Centre Algatech, Novohradská 237 – Opatovický mlýn, second floor. The lecture is free, everyone is welcome. Invitation►

Kvantové tečky a řasy Chlamydomonas Reinhardtii v ekosystému. Kredit: Elzorkany et al. (2019).

Jak si zelené řasy Chlamydomonas poradí s kvantovými tečkami?

Kvantové tečky jsou polovodičové nanokrystaly o rozměrech jednotek až několik desítek nanometrů. Jejich velikost přímo ovlivňuje optické a elektronické vlastnosti, díky nimž jsou dnes velmi populární v nanotechnologiích a objevují se v celé řadě výzkumných projektů i praktických aplikací. Často se využívají v medicíně, průmyslu i v dalších odvětvích. Vzhledem k jejich intenzivnímu uplatnění a také nepatrné velikosti se docela dobře může stát, že se dostanou do vody a následně i do potravinového řetězce vodních organismů. Pokud chceme používat kvantové tečky v každodenních technologiích, tak bychom nejprve měli obstojně znát jejich vliv na životní prostředí, včetně organismů, které tam žijí. Radek Kaňa z Centra Algatech v Třeboni a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a jeho kolegové v mezinárodním výzkumném týmu, zhodnotili vliv kvantových teček na zelenou sladkovodní řasu Chlamydomonas reinhardtii. Tento jednobuněčný fotosyntetický bičíkovec o velikosti asi 10 mikrometrů je oblíbeným modelovým organismem, protože dokáže růst autotrofně na světle i heterotrofně na acetátu jako zdroji uhlíku. Vědci tuto řasu proto hojně používají k výzkumu celé řady problémů buněčné i molekulární biologie fototrofních mikroorganismů a hlavně pro studium fotosyntézy, procesu vytvářejícího bohaté organické sloučeniny (např. cukry) za využití světla. Protože fotosyntetické řasy náležejí k hlavním primárním producentům ve vodním prostředí, představují tím pádem klíčovou složku potravního řetězce ve sladkovodních a v mořských ekosystémech. Během experimentů badatelé sladkovodní řasu rodu Chlamydomonas (česky pláštěnka) vystavili několikadennímu působení nově vytvořených dvouvrstvých kvantových teček CdSe/ZnS (core/shell quantum dots), jejichž ZnS obal byl ještě potažený křemíkem. Takové kvantové tečky jsou přitom již dnes využívané a také slibné pro budoucí aplikace. Mají kulovitý tvar a velikost cca 25 nanometrů. Výsledky experimentů a měření ukazují, že tyto kvantové tečky mají na řasu Chlamydomonas menší toxický vliv, než se předpokládalo a mohou zpočátku spíše urychlovat jejich životní cyklus. Do koncentrace 25 nanogramů na mililitr jsou nanotečky biokompatibilní a buňka si s nimi poradí. Autoři studie navíc pomocí konfokální mikroskopie potvrdili, že zmíněné kvantové tečky jsou řasami aktivně přijímány a vstupují tak do jejich buněk. Vzhledem k tomu se kvantové tečky takto mohou dostat do potravinového řetězce vodních ekosystémů, představují tím pádem hrozbu pro životní prostřední. Výsledky výzkumu ale také ukázaly, že právě zelené řasy (například Chlamydomonas reinhardtii) by se mohly stát základem pro vývoj nových postupů pro bioremediaci kvantových teček, čili jejich odstraňování z prostředí pomocí živých organismů. (Elzorkany, H. E., Farghali, M. A., Hassan, M. A., El-sayed, K., Canonico, M., Konert, G., Farroh, K., Elshoky, H. A., Kaňa, R. 2019. Ecotoxicology impact of silica-coated CdSe/ZnS quantum dots internalized in Chlamydomonas reinhardtii algal cells. Science of The Total Environment 666: 480–489). Text: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých budějovicích.  

Kontakt: Mgr. Radek Kaňa, Ph.D. (kana at alga.cz)

Řasoví biotechnologové se potkali pod Alpami

Každoroční setkání řasových biotechnologů Rakouska, Německa a Švýcarska, „Netzwerk Algen“ hostil v tomto roce Innsbruck. Konference je každý rok zaměřená na jiné téma, loňskou problematiku kontaminace velkoobjemové produkce mikrořas vystřídaly nyní cenné látky a izolace nových kmenů mikrořas. Celý článek zde ►


TEXT: Richard Lhotský
FOTO: Řasa Haematococcus pluvialis v „červeném“ stádiu. Eckhard Völcker (Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

 

Zveme Vás na seminář

Kumar Saurav, Ph.D.: Potential role of microbial metabolites towards the development of disease Alveld.  Seminář se uskuteční v pátek 15. 2. 2019 ve 13:00 v konferenční místnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH v Třeboni. Seminář je financovaný z Operečního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci programu Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků  - MSCA-IF II Reg. č. CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 18_070 / 0010493. Pozvánka►

 

 

 

 

          

Nabízíme pronájem fotobioreaktoru pro pěstování mikrořas s vnitřním LED osvětlením

Ověřovací fotobioreaktor o objemu cca 1000 litrů s vnitřním osvětlením pomocí LED panelů s intenzitou světla 100 W/m2 do 7 cm, s regulací teploty, vzdušnění a s měřením základních veličin potřebných pro růst mikrořas.Možnost nastavení teploty od 15 - 60oC. Kultivační tank z nerezové oceli. Pro více informací pište na lhotsky@alga.cz.

 

 

 

 

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR jednalo o spolupráci s Ománem

Když byl v létě 2017 na měsíční „zkušené“ v Třeboni student Hafid z ománské Sultan Qaboos University, mluvilo se i o možné spolupráci mezi jeho domovskou univerzitou a třeboňským Centrem Algatech v oblasti řasových biotechnologií. Po roce tak třeboňské pracoviště navštívili profesoři Saif Nasser Al-Bahry a Yahya M. Al-Wahaibi s nabídkou konkrétních obrysů vzájemného partnerství. Ománská univerzita bere řasové biotechnologie velmi vážně, založila Výzkumné centrum mořské biotechnologie, smlouvu o spolupráci již podepsala se švédskou společností Swedish Algae Factory na kultivaci místních mořských rozsivek pro produkci látek pro kosmetický průmysl. Swedish Algae Factory vznikla jako spin-off firma göteborgské univerzity. Obdobnou spolupráci navázal Omán s Islandem, společným tématem je využití mořských řas v petrochemickém průmyslu a přínos místním komunitám rybářů v obou zemích. Sklizeň mořských řas je vhodnou ekonomickou alternativou ke klesajícím možnostem rybolovu jak na Islandu, tak v Ománu. Během jednání v Třeboni se obě strany shodly na dvou oblastech spolupráce – na dodání technologie testování autotrofních i heterotrofních mikrořas přímo do Ománu a naopak, testování obsahu cenných látek v mikrořasách z Ománu, ať již sladkovodních, mořských nebo půdních (pouštních). Dá se totiž předpokládat, že mikrořasy rostoucí v extrémních podmínkách budou obsahovat zajímavé látky. V Třeboni by tak proběhly chemické analýzy, testování případných bioaktivních látek na tkáňových kulturách a stanovení růstových parametrů. Foto a text: Richard Lhotský

Český vědec pomohl odhalit, jak vzniká jed v mořských řasách

Od osmdesátých let minulého století se objevovaly případy těžkých otrav lidí i mořských savců způsobených přemnožením mořských řas obsahujících nebezpečný neurotoxin. Vědci se téměř třicet let snažili zjistit, jak tento jed v řasách vzniká. Práce mezinárodního vědeckého týmu nyní vyvrcholila objevem publikovaným v prestižním časopise Science, na němž se podílel i český biolog: Miroslav Oborník z Biologického centra AV ČR a Jihočeské univerzity.

Celý článek zde ►http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cesky-vedec-pomohl-odhalit-jak-vznika-jed-v-morskych-rasach/

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR na základě tiskové zprávy Biologického centra AV ČR 
Ilustrační foto: Biologické centrum AV ČR

Akademie otevřela první Aplikační laboratoř pro využití mikrořas

Nové léky, kosmetické přípravky nebo také využití v neurologii může přinést výzkum mikrořas v třeboňském pracovišti Mikrobiologického ústavu AV ČR. Centrum ALGATECH za tímto účelem 25. září 2018 otevřelo Aplikační laboratoř pro využití mikrořas. První pracoviště svého druhu v České republice chce rychleji přenášet nejnovější poznatky do praxe.

Celý článek zde►

Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

V Třeboni otevřeli první aplikační laboratoř pro využití mikrořas v České republice

Jak využít mikrořasy v neurologii, při výrobě nových léků nebo v kosmetice pomáhá zjišťovat nová aplikační laboratoř v Třeboni. Je první v České republice a Mikrobiologický ústav Akademie věd chce díky ní rychleji přenášet do praxe nejnovější vědecké poznatky v oboru.
https://budejovice.rozhlas.cz/v-treboni-otevreli-prvni-aplikacni-laborator-pro-vyuziti-mikroras-v-ceske-7625341

Foto: Mária Pfeiferová,Český rozhlas

Řasové biotechnologie v Třeboni

V Třeboni se otevřela Aplikační laboratoř řasových biotechnologií. Je to první pracoviště svého druhu v Česku. Po mikroskopických řasách totiž roste poptávka a vědci tak hledají způsob jejich využití pro komerční sféru. Reportáž ČT-Události v regionech,

26. září 2018, ZDE►


 

Aplikační laboratoř řasových biotechnologií v Třeboni - první pracoviště svého druhu v České republice

V Třeboňském Centru ALGATECH byla dnes, 25. září 2018 v 15. hodin, slavnostně otevřena Aplikační laboratoř řasových biotechnologií. První pracoviště svého druhu v republice umožní rychleji přenášet do praxe nejnovější vědecké poznatky ve studiu mikroskopických řas (mikrořas).

Tisková zpráva zde►


 

Objev pro včelaře

Regiony ČT24, 8. 9. 2018

zde►(sledujte od 28:56 minuty)


 

 

Český rozhlas PLUS: Vědci nepřestávají žasnout nad mimořádnými vlastnostmi řasy Chlorelly

Řasa Chlorella má mimořádné vlastnosti. Měla se stát zdrojem potravy pro hladovějící, dnes se s ní setkáte v podobně potravinových doplňků a v budoucnu  by mohla sloužit jako přirozené antibiotikum proti bakteriím.  

Rozhlasová reportáž z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR

zde► (poslouchejte od 25. minuty).

 

Předsedkyně Akademie věd ČR si prohlédla největší české pracoviště pro výzkum mikrořas

Celý článek zde►
 

Na jihu Čech se poprvé objevila subtropická sinice, vědci ji zachytili v rybníce Svět

Celý článek zde► 

 

Napsali o nás

Týdeník Květy , 16. 8. 2018

Celý článek zde►

 

 

Napsali o nás

Ohrožené včely může zachránit řasa. Působí na ně jako životabudič (Zdroj: Česká televize/Věda)

Celý článek zde►
 

Další dílek do "zeleného puzzle" aneb třeboňští vědci odhalili nový článek biosyntézy fotosyntetického aparátu

Práce třeboňských vědců z Laboratoře fotosyntézy Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra ALGATECH  vznikla ve spolupráci s vědci z londýnské Imperial College. Detailně se zabývá strukturou a funkcí bílkoviny, která se označuje jako faktor Ycf48 a která hraje klíčovou úlohu v procesu tvorby fotosyntetických bílkovinných komplexů (fotosystémů) u sinic. Bílkovina Ycf48 je přítomna i u všech ostatních fotosyntetických organismů včetně rostlin, kde je pro funkční fotosyntézu dokonce nepostradatelná. Úlohou Ycf48, která svým tvarem připomíná americkou koblihu, je přispívat k efektivnímu zabudování pigmentu chlorofylu do fotosyntetických komplexů, které jsou pak odpovědné za fotochemickou přeměnu světelné energie a vývoj kyslíku.

Více zde►    Článek zde►          

O Chlorelle a potravinách na ČRo Plus

Poslechněte si dnešní reportáž  Českého rozhlasu z Mikrobologického ústavu AV ČR - Centra ALGATECH 

v Třeboni ►

 

 

 

 

Čeští a evropští studenti se sešli v Třeboni na druhém ročníku Letní školy ALGATECH

V Třeboni začal 9. července druhý ročník Letní školy řasových biotechnologií a výzkumu fotosyntézy pro vysokoškolské studenty. Akci pořádalo Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR a zájem o ni byl velký. Odborní lektoři nakonec vybrali z přihlášených uchazečů jedenáct studentů z České republiky, Chorvatska, Švýcarska, Kanady a Rakouska a rozdělili je do šesti výzkumných skupin.

 

Tisková zpráva►

Hlasujte a vyberte nejlepší vědeckou fotografii!

Projekt Věda fotogenická navrhl spolek Fórum Věda žije! a jeho cílem je každoroční pořádání fotografické soutěže pro zaměstnance Akademie věd ČR a jejích pracovišť. Výstupem projektu bude reprezentativní kalendář sestavený z vybraných snímků a výstava Věda fotogenická, která bude umístěna nejen v Praze, ale také na dalších místech v České republice i ve světě.

Soutěž poslouží k propagaci Akademie věd ČR jako celku a kromě popularizační funkce orientované na veřejnost by měla podpořit identifikaci zaměstnanců se značkou AV ČR. 

Do konce července můžete v galerii hlasovat o nejpopulárnější fotografii (po přihlášení v sekci galerie). Autor(ka) vítězného snímku bude oceněn(a) na slavnostní vernisáži.

Třeboňstí „řasaři“ prezentovali svou práci na světové konferenci v Seattlu

V pořadí již osmou mezinárodní konferenci o řasové biomase, biopalivech a bioproduktech hostil ve dnech 11. – 13. června americký Seattle. Zaměřen byl především na získávání cenných látek z řas a na využití mikrořasové biotechnologie jako doplňkové technologie při čištění vody, sekvestraci CO2, zvyšování úrodnosti půdy.

V Seattlu se představilo rovněž pracoviště Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni. Dr. Cheel z Laboratoře řasové biotechnologie se zabývá vývojem a ověřováním technologie protiproudé chromatografie při izolaci luteinu z řasy Chlorelly. Lutein je velmi cenným karotenoidem a antioxidantem. Je součástí léčebných preparátů proti věkem podmíněné degradaci žluté skvrny v oku. Mikrořasy jsou největším přirozeným producentem luteinu, obsahují jej několikanásobně více, než aksamitník (afrikán), který se pro získávání luteinu využívá. Protiproudá chromatografie umožňuje rovněž přesné rozdělení jednotlivých izomerů luteinu, což může být cenné pro farmaceutické využití.  Dr. Ivanov se v Laboratoři buněčných cyklů zabývá nadměrnou produkcí škrobu u řasových buněk, kterým není umožněno se dělit. Ty jsou pak nuceny ukládat světelnou energii do energetických zásob ve formě škrobu. Nemožnost se dělit je indukována vystavením buněk teplotnímu stresu. Jde o jeden ze způsobů, jak zvýšit produkci cenných látek ovlivněním fyziologických dějů. (Dr. Richard Lhotský, MBÚ Algatech Třeboň). 

Celý článek zde►

 

 

 

Veletrh vědy Akademie věd ČR 2018

Mikrobiologický ústav AV ČR - Centrum ALGATECH Třeboň se ve dnech 7. - 9. června účastnilo Veletrhu vědy Akademi věd ČR v PVA EXPO v pražských Letňanech. Účast návštěvníků byla bezesporu vyšší, než v loňském roce. Naše expozice, kterou reprezentovali vědečtí kolegové z Laboratoře buněčných cyklů řas ( Mária Čížková, Vít Náhlík a Milada Vítová), o výzkumné činnosti v oblasti mikroskopických řas a jejich pěstování, budila velký zájem napříč všemi věkovými kategoriemi. Podívejte se na první den veletrhu na videu Akademie věd►

Fotografie ke shlédnutí zde►

 

Zveme Vás na mimořádný seminář

Prof. Alexander Ruban z Queen Mary University v Londýně bude přednášet na téma ‘NPQ and the role of the minor LHC components’. Tento mimořádný seminář se bude konat v pátek 15. 6. 2018 od 09:00 ve velké zasedací místnosti Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra ALGATECH v Třeboni. Přednáška bude přenášena prostřednictvím videokonference do MBÚ v Praze 4, Vídeňská 1083 – kinosál FGÚ. Každý je vítán.

 

Mladí vědci z celé Evropy se v Třeboni sešli na kurzu „Průmyslové produkce mikrořas“

V Centru řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni probíhá v těchto dnech evropský kurz pro začínající vědce s názvem Průmyslová produkce mikrořas – od teorie k praxi, od masové kultivace k produktu. Čtěte více►

Tisková zpráva zde►

 

Foto a text: Richard Lhotský

 

Seminář Netzwerk Algen D*A*CH 2018 – Kultivační podmínky a kontaminace

24. dubna 2018. Tisková zpráva zde►

 

 

Foto: Seminář Netzwerk Algen v rakouském Tullnu

 

Jak se dělí buňky

RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

 

V další publikaci z třeboňského pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Centra Algatech vysvětluje Kateřina Bišová z Laboratoře buněčných cyklů řas, co se děje při dělení buněk, jaké procesy ho ovlivňují, co je buněčná smrt ale i proč je důležitá pro hojení ran rostlin i živočichů. Samostatnou kapitolou je pohled na dělení buněk při rakovině. A protože se Centrum Algatech zabývá mikroskopickými řasami, patří jedna část publikace i mikroskopickým řasám jako modelovému organismu pro studium dělení buněk. Vydalo nakladatelství Academia v edici "Věda kolem nás". Publikace ke stažení zde (.pdf)►

 

 

 

 

 

 

 

Centrum ALGATECH – MBÚ AV ČR představí své evropské projekty v Českých Budějovicích

První ročník setkání zástupců regionálního výzkumu, vývoje, inovací i komerční sféry – Jihočeský den vědy - se uskuteční ve středu 18. dubna na českobudějovickém výstavišti, které je jinak široce známé díky veletrhu Země živitelka. Jihočeský region je známý poměrně nízkým zastoupením průmyslu a naopak silným zaměřením na zemědělství, potravinářství, lesnictví, výzkum v přírodních vědách, biotechnologie. Českobudějovické Biologické centrum AV ČR soustřeďuje pět přírodovědných výzkumných ústavů Akademie věd, v nedaleké Třeboni sídlí detašovaná pracoviště dalších dvou ústavů. Třeboňské centrum ALGATECH je pobočkou Mikrobiologického ústavu AV ČR a již téměř 60 let se zabývá výzkumem mikrořas a jejich možným využitím v potravinářství, krmivářství, medicíně, energetice, zemědělství. Letos oslavilo i 40 let od projektu Chlorella, jehož součástí byly i experimenty s řasami, které provedl Vladimír Remek ve vesmíru v roce 1978 a které byly navržené a připravené v Třeboni. Centrum ALGATECH – MBÚ představí během Jihočeského dne vědy svůj aplikovaný výzkum a zúčastní se i odborného programu přednáškou „Evropské projekty v řasových biotechnologiích“.

Stánek Centra ALGATECH hledejte v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Text: Richard Lhotský, Foto: třeboňské kultivační jednotky ve španělské Almerii

Hledáme motivované pracovníky na pozici Postdok.

Více ZDE►

 

 

 

Mikrořasy ve vesmíru

V pátek 2. března 2018 jsme si připomněli 40 let od startu prvního českého kosmonauta Vladimíra Remka. Víte, že při svém pobytu ve vesmíru testoval i řasy? Poslechněte si, co o zajímavém experimentu říká prof. Ondřej Prášil z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR. Více ZDE►

 

 

 

 

 

 

Odhalování tajů fotosyntézy

Fotosyntéza je sice jedním z nejzákladnějších procesů na Zemi, přesto stále není do všech detailů známá. Mnoho z jejích tajů však už odhalil a stále odkrývá Josef Komenda z Mikrobiologického ústavu AV ČR se svým týmem.

Profesor Josef Komenda a jeho kolegové konkrétně objasnili molekulární principy, na nichž se zakládá funkčnost fotosyntetického aparátu v buňkách rostlin, řas a sinic. Jeho klíčovou složkou je fotosystém II – složitý komplex bílkovin, pigmentů a dalších faktorů, jehož funkce je spojena s vývojem kyslíku a je tedy zcela zásadní pro udržení života na naší planetě.  Více ZDE►

 

 

ARCHIV

První den Týdne vědy a techniky patřil potravinám budoucnosti

V pondělí 6. listopadu 2017 byl zahájen již sedmnáctý ročník vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. V sídle Akademie věd ČR na Národní třídě se prezentovalo několik výzkumných ústavů AV formou odborných přednášek a zároveň interaktivními expozicemi, které představovaly náplň jejich vědecko - výzkumné činnosti. Mikrobiologický ústav AV ČR - Centrum ALGATECH z Třeboně představil návštěvníkům LED panel s válci naplněnými různými druhy řas a sinic, které se lišily především svým zbarvením, které upoutalo každého příchozího. V rámci expozice byly ke shlédnutí vzorky mikrořas pod mikroskopem a vzorky biologického materiálu pod binární lupou, které nadchly především děti. Výklad o mikroskopických řasách a jejich významu během dne dostaly desítky předškoláků, školáků, studentů i seniorů. Zároveň mohli zájemci ochutnat speciálně připravené čokoládové pralinky a jednohubky, jejichž náplň byla obohacena sušenou biomasou sladkovodní mikrořasy Chlorella, která se v třeboňském pracovišti MBÚ pěstuje na unikátních kultivačních jednotkách. Tento den, věnovaný programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 byl završen závěrečnou panelovou diskuzí, kde na otázky zabývající se budoucností stravování lidstva odpovídali přední odborníci z řad Akademie věd ČR. Celou diskuzi, kterou moderoval Daniel Stach z České televize, můžete shlédnout ZDE►                                          

Přednáška " Řasy - sluneční továrna v jedné buňce" ke shlédnutí ZDE►                             Přednáška " Vyřeší mikroskopické řasy výživu lidstva?" ke shlédnutí ZDE►

Týden s Chlorellou v Bertiných lázních

V restauraci Adéla Bertiných lázní v Třeboni probíhá další, již poslední "Týden s Chlorellou". Přijďte ochutnat speciality šéfkuchaře s přidanou sušenou biomasou sladkovodní řasy Chlorella, vypěstované v Mikrobiologickém ústavu AV ČR - Centru ALGATECH.

 

 

 

Včelařská výstava představuje unikátní řasové krmivo

Mikrobiologický ústav AV ČR - třeboňské pracoviště Centrum ALGATECH se v těchto dnech v rámci projektu ROZE Strategie AV21 prezentuje na výstavě Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s názvem " Letem včelím světem". Výstava potrvá do 21. ledna 2017.

Více k výstavě čtěte ZDE►

 

 

 

 

 

Centrum ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR se umístilo v soutěži o Zelenou střechu roku 2017

V rámci Landscape festivalu Plzeň proběhla ve čtvrtek 14. září 2017 konference Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu. Po skončení konference byla vyhlášena Zelená střecha roku 2017. Akci pořádala odborná sekce Zelené střechy při svazu Zakládání a údržy zeleně. Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centrum ALGATECH se zúčastnilo této soutěže a jeho zelené zahrady na střechách přízemních laboratoří se umístily na krásném druhém místě. 

Čtěte více►

 

 

 

 

Poprvé v historii pořádá Česká republika setkání odborníků na fotosyntézu GAP

GAP není konference, při níž se sedí v sále a přednáší, ale jde opravdu o pracovní setkání odborníků na fotosyntézu. Jak vyrobit ze sinic a řas nové léky nebo jak zabránit důsledkům globálního oteplování. To jsou témata celosvětového setkání odborníků na fotosyntézu GAP. Poprvé v historii se vědci z 24 zemí potkávají v České republice.

Čtěte více►

Český rozhlas►

Foto: Richard Lhotský

Poprvé v historii přijeli do České republiky na setkání GAP špičkoví odborníci z celého světa

Celkem 69 účastníků z 24 zemí celého světa se na sklonku prázdnin sešlo v Centru řasových biotechnologií ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v jihočeské Třeboni, aby se na společném pracovním setkání zabývali primární produkcí ve vodním prostředí, tj. procesu fotosyntézy u řas a sinic.

Čtěte více►

Čtěte více►

Foto: Richard Lhotský        

          

Prémie Otto Wichterleho 2017

Prestižní ocenění Akademie věd ČR z rukou předsedkyně AV ČR profesorky Evy Zažímalové převzalo třiadvacet mladých badatelů. Za MBÚ tuto cenu získal Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D. Za mimořádný vědecký přínos održel od AV ČR prestižní ocenění, Akademickou prémii - Praemium Academiae, doc. RNDr. Petr Baldrian, PhD.. Gratulujeme!

Čtětě více►

Foto: Pavlína Jáchimová

 

Průlom v genetickém inženýrství mikrořas

Čtěte více►

Nannochloropsis gaditana strain CCMP527. Kredit: Provasoli-Guillard National Center for Marine Algae & Microbiota.

 

 

Nové chovné zařízení ÚBO

Prof. Eva Zažímalová slavnostně otevřela nové chovné zařízení Ůstavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.

Čtěte více►

Foto: ÚBO AV ČR

 

Česká účast na EXPU schválena

Výstavbou vlastního pavilonu a technologií na výrobu vody ze vzduchu se bude Česká republika prezentovat na světové výstavě v Dubaji v roce 2020.

Čtěte více►

 Zdroj: euro.cz, čtk

 

Podepsáno memorandum o spolupráci

V pátek 23. června 2017 podepsala Akademie věd ČR a Izraelská akademie věd a umění memorandum o úzké spolupráci obou institucí.

 

Tisková zpráva AV ČR►

 

 

 

Předsedkyně Akademie věd zahájila návštěvy pracovišť

 

Tisková zpráva AV ČR►

Týden s Chlorellou v Třeboni

 

Slatinné lázně Třeboň ve spolupráci s Centrem ALGATECH, třeboňským pracovištěm Mikrobiologického ústavu AV ČR, zahájí 27. května akci Týden s Chlorellou. Tato akce je součástí projektu Potraviny pro budoucnost v rámci Strategie AV21, jejímž cílem je přiblížit práci výzkumných ústavů Akademie věd ČR veřejnosti. V restauraci Adéla v Bertiných lázních budou moci hosté ochutnat několik druhů speciálně připravených pokrmů, obsahujících sladkovodní mikrořasu Chlorellu.Zájemce čekají i dvě poutavé přednášky na téma zdravé výživy a používání řas ve výživě člověka. Akce skončí 3. června 2017. Čtěte více► Restaurace Adéla►

Tvarohová pomazánka s česnekem a Chlorellou.