Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

SABANA

Informace o projektu

  • Název: Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture and Aquaculture
  • Registrační číslo: 727874
  • Poskytovatel grantu: EU HORIZON 2020
  • Pro roky: 2017 - 2021
  • Celková dotace (€): 379 750,00

Řešitel projektu

Popis projektu

Cílem projektu SABANA je vyvinout komplexní proces biorafinace řasové biomasy na látky využitelné jako biostimulanty, biopesticidy a krmné doplňky pro akvakultury (high-value products) a zbytek využít jako biohnojivo a krmivo. Zdrojem živin budou odpadní vody (komunální odpady nebo prasečí kejda) a spalinový CO2 z rostlinných zbytků. Voda použitá pro pěstování mikrořas, případně z odpadů bude recyklována pro další použití. Hlavní myšlenkou projektu je dosáhnout procesu s maximálním využitím odpadů jako zdrojů živin a následně zpracování biomasy s nulovým odpadem (zero waste proces) v demonstračním kultivačním zařízení na ploše 5 ha, které budou udržitelné jak z hlediska životního prostředí, tak ekonomicky. Demonstrační centrum této biorafinérie má názorně ukázat technologie, umožnit posuzování provozních charakteristik systému, posuzování dopadů na životní prostředí ve spolupráci s potenciálními uživateli.

“Tento projekt je financován z programu Evropské unie Horizon 2020 Výzkum a Inovace, grantu č. 727874 ”

logo spolufinancováno Ervopskou unií
logo sabanahttp://www.eu-sabana.eu/

 

 

Cílem projektu EU Horizon 2020 SABANA "Sustainable Algae Biorefinery for Agriculture and Aquaculture" (2016-2021) je prakticky předvést udržitelnost komplexní technologie založené na rafinaci biomasy mikrořas pro získávání cenných látek (biostimulanty, biopesticidy, přídavky domiv v akvakulturách) a zbytkových produktů (biohnojiva, krmiva pro ryby), kdy živiny pro kultivaci mikrořas jsou získáváné z odpadních vod (komunální odpadní vody nebo kejda). Náš tým se podílel na výběru a charakterizaci kmenů mikrořas produkujících biostimulanty a biopesticidy pro zemědělské využití, k čemuž byly v Centru Algatech postaveny pokusné kultivační jednotky - tenkovrstvá kaskáda a oběžný náhon umístěné ve sklenících.

 

Průběh projektu

Dvě demonstrační jednotky jsou provozovány v Méridě (2 ha) a Almérii (1 ha) ve Španělsku a jedna další se dokončuje v Hellinu (2 ha). Po validaci kompletní technologii pěstování a zpracování mikrořas v demo provozech má být postaven rozsáhlý komerční závod o rozloze 20 ha. V posledním roce projektu je ověřován provoz rozsáhlé venkovních kultivačních jednotek v Méridě (postavené firmou Aqualia) a Almérii (postavené firmou Biorizon Biotech) z hlediska růstu a stability kultur mikrořas pěstovaných v komunálních odpadních vodách pro využití biomasy v zemědělství jako biostimulanty a biohnojiva. Září 2021.

Foto zleva: Pokusné kultivační jednotky v Centru Algatech (1-3); demonstrační jednotka v Biorizon Alméria; demonstrační jednotka v Aqualia Mérida.