Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.
Jméno:RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Pavla Hrouzka
Telefon:+420 384 340 470
E-mail:hrouzek(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Vedoucí laboratoře

Hlavní oblasti zájmu

 

Na počátku svého vědeckého působení jsem se zabýval výzkumem sinic v širším kontextu (ekofyziologie, diverzita a taxonomie). Po získání Ph.D. se můj vědecký zájem soustředil zejména na sinicové sekundární metabolity a jejich interakci s lidskými buňkami, a to jak z pohledu toxikologického, tak farmakologického. V současnosti se věnuji zejména vyhledávání látek s potenciálním protirakovinným účinkem.

 

Metody

 

Vysoko účinná kapalinová chromatografie s propojením na hmotnostní spektrometrii (HPLC-HRMS/MS), izolace přírodních látek, práce s in vitro buněčnými liniemi.

 

Vědecká kariéra

 • 2016–dosud Vedoucí laboratoře řasové Biotechnologie, Mikrobiologický ústav Akademie věd České Republiky (Centrum Algatech)
 • 2010–2015 Seniorský vědecký pracovník na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České Republiky (Centrum Algatech), permanentní pozice
 • 2005–2010 Juniorský vědecký pracovník na Ústavu fyzikální biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a na Mikrobiálním ústavu Akademie věd České republiky
 • 2002–2004 Technický pracovník, Ústav půdní biologie, Akademie věd České Republiky, zaměstnanec na evropském grantu: „The Conservation of a Vital European Scientific & Biotechnological Resource, Microalgae & Cyanobacteria“

Vzdělání

 • 10’ 2011 Ph.D. se specializací Botanika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, školitel: Dr. Jiří Kopecký
 • 1’ 2005 Mgr. v oboru Biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, školitel: Prof. Jiří Komárek

Nejvýznamnější vědecké projekty

 • 2015–2019 Národní program udržitelnosti (LO1416), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – klíčový vědecký pracovník
 • 2016–2018 Standardní grant Grantové agentury České republiky (16-09381S) – Bioactive lipopeptides: genome mining, detection, and structure-activity – hlavní řešitel
 • 2013–2015 Juniorský grant Grantové agentury České republiky (P50312P614) – Cyanobacterial secondary metabolites as cytotoxins and apoptosis inducers – hlavní řešitel
 • 2011–2014 Evropský projekt ALGALTECH (CZ. 1.05/21.00/03.0110) – juniorský vědecký pracovník

Výběr z nejvýznamnějších přednášek (celkem 14)

 • Hrouzek P, Voracova K. 2017. Screening cyanobacteria for novel compounds with potential anticancer activity. Biotech 2017, Praha, Česká republika.
 • Hrouzek P. 2014. Biosynthesis of cyanobacterial cytotoxic lipopeptides. Trends in Natural Products Research, Olomouc, Česká republika.
 • Hrouzek P, Voracova K, Kapuscik A, Tomek P, Kopecky J. 2013. A broad biological activity of Cyanobacterial lipopeptides as an example of possible ecotoxicological significance of Cyanobacterial cytotoxins. 9th International conference on toxic Cyanobacteria, Pilanesberg National Park, Jižní Afrika.
 • Hrouzek P, Kapuscik A, Voracova K, Tomek P, Kopecky J. 2011. Cyanobacterial cytotoxins as potential pharmaceutic agents and toxins. 8th European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria, Naanthali, Finsko.

Výběr z nějvýznamnějších posterů (celkem 25)

 • Hrouzek P, Voracova K, Kapuscik A, Kucerova P, Hajek J, Kuzma M. 2010. Apoptotic inducers from cyanobacteria: Novel pro-apoptotic metabolite “299” from cyanobacterium Nostoc sp. Cell Death Signaling in Cancer and the Immune System. Guaruja, Sao Paulo, Brazílie.
 • Hrouzek P, Tomek P, Lukesova A, Urban J, Voloshko L, Pushparaj B, Ventura S, Lukavsky J, Stys D, Kopecky J. 2010. Cytotoxicity and secondary metabolites production in terrestrial Nostoc strains, originating from different climatic/geographic regions and habitats: Is their cytotoxicity environmentally dependent? 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Česke Budějovice, Česká republika.
 • Hrouzek P, Kopecky J, Soldati E, Ventura S. 2006. Cytotoxicity and secondary metabolites production in soil cyanobacteria: correlation with geographical origin and phylogeny. 12th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes, Pau, Francie.
 • Hrouzek P, Kopecky J, Marsalek B, Lukesova A. 2004. Cytotoxic effect of Cyanobacterial extracts – induction of necrosis and apoptosis. 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Lucembursko.

Nejvýznamnější spolupráce

 • Dr. David Fewer, Prof. Kaarina Sivonen (Department of Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finsko)
 • Dr. Jan Karlsen, Dr. Ivar Mysterud (School of Pharmacy, University of Oslo, Norsko)
 • Dr. André Mueller (Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vídeň, Rakousko)

Pedagogická činnost

 • 2017–dosud Soustavná pedagogická činnost na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Česká republika (kurz Přírodní bioaktivní látky)
 • 2005–dosud Školitel a konzultant 3 bakalářských, 3 magisterských a 5 doktorandských studentů.

Dokončené studentské práce

 • Vickova K. 2018. The cytostatic effect of the nostatin A and its naturally occurred structural analogues against HeLa cell line. Magisterská práce. Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Mgr. školitel
 • Voracova K. 2017. Screening Cyanobacteria for Apoptosis Induction in Human Cancer Cell Lines: Discovery of a Novel Compound Nocuolin A. Disertační práce. Katedra molekulární biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ph.D. školitel
 • Delawska K. 2016. Toxicological potential in benthic cyanobacteria of order Nostocales. Magisterská práce. Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Mgr. školitel
 • Skacelova K. 2010. Cytotoxicity of benthic and periphyton cyanobacteria. Bakalářská práce. Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Bc. školitel.
 • Tomek P. 2010. Muscotoxins: novel cytotoxic undecapeptides with unique structural elements and mechanism of action, isolated from soil cyanobacterium Nostoc muscorum. Magisterská práce. Katedra molekulární biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Mgr. školitel.
 • Vickova K. 2015. Cytotoxic effect of some cyanobacterial crude extracts and metabolites against selected human cancer lines, especially focusing on pancreatic cancer cell line PaTu. Bakalářská práce. Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Bc. konzultant
 • Tomek P. 2007. Cytotoxicity of the filamentous cyanobacteria in relation to its ecology. Bakalářská práce. Katedra molekulární biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Bc. konzultant
 • Hisem D. 2008. Toxicity of Heterocytous Cyanobacteria to Model Invertebrate Artemia salina. Bakalářská práce. Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Bc. konzultant
 • Hrcková (Mohlova) K. 2005. Biological fixation of molecular nitrogen by selected soil cyanobacteria. Bakalářská práce. Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Bc. konzultant

Rozpracované studentské práce

 • Galica T. Distribution of potentially toxic lipopeptides and methods of their detection. Disertační práce. Katedra biologie ekosystémů. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ph.D. školitel
 • Hájek J. Structural diversity of cyanobacterial lipopeptides with emphasis oon their biosythesis and toxicity. Disertační práce. Katedra molekulární biologie a genetiky. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ph.D. školitel
 • Cincarova D. Metabolomic studies on biotechnologically relavant algae grown in heterotrophic and phototrophic growth. Disertační práce. Katedra experimentální biologie rostlin. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ph.D. školitel
 • Delawska K. Study of cyanobacterial secondary metabolites anticancer effects using rat isogenic WB Neo/Ras cells. Disertační práce. Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ph.D. školitel

Významná ocenění

 • 2016 Prémie Otto Wichterleho, Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Další aktivity

 

Miluji muziku, již 10 let jsem členem alternativní rockové kapely Mons Pubis, rád pořádám různé hudební sešlosti a festivaly. Příležitostně hraji v amatérském divadle.

 

Dobrovolnictví

 

Rád se účastním biologických i environmentálních terénních projektů, které nejsou spojené s mým vědeckým zaměřením.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout