Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Mgr. Kateřina Delawská
Jméno:Mgr. Kateřina Delawská
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Pavla Hrouzka
Telefon:+420 384 340 472
E-mail:delawska(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Ph.D. student

Hlavní oblasti zájmu

 

Na začátku studia jsem se zabývala hlavně taxonimií a ekologií sladkovodních řas a sinic a tato záliba mi zůstala do dnes. Účastnila jsem se mnoho terénních odběrů i determinačních kurzů zaměřených na sinice a řasy z různých habitatů. Nyní se zabývám sekundárními metabolity izolovanými ze sinic, jejich testováním na rakoviných liniích in vitro, zjišťováním jejich mechanismu působení a typu buněčné smrti se zaměřením na apoptózu. Mým největším zájmem je momentálně metabolomika a průtoková cytometrie jako nástroj pro zkoumání mechanismu účinku látek a apoptózy. 

 

Metody

 

Taxonomie řas a sinic; tkáňové kultury; buněčné testy (cytotoxicita, viabilita, apoptóza); fluorescenční mikroskopie; příprava metabolických a proteomických vzorků. Okrajově HPLC-HRMS a průtoková cytometrie.

 

Vzdělání

 • 2018–dosud Jihočeská Univerzita v Č. Budějovicích, Česká republika. Přírodovědecká fakulta. Infekční biologie. Doktorandský stupeň. Téma: Studium protirakovinné aktivity sinicových sekundárních metabolitů.
 • 2016–2018 Jihočeská Univerzita v Č. Budějovicích, Česká republika. Přírodovědecká fakulta. Fyziologie a vývojová biologie rostlin. Doktorandský stupeň. Téma: Studium protirakovinné aktivity sinicových sekundárních metabolitů s použitím potkaních jaterních buněk WB transformovaných onkogenem Ras.
 • 2014–2016 Jihočeská Univerzita v Č. Budějovicích, Česká republika. Přírodovědecká fakulta. Bionomie sinic a řas. Magisterský stupeň. Téma: Toxikologický potenciál bentických nostokálních sinic.
 • 2010–2013 Jihočeská Univerzita v Č. Budějovicích, Česká republika. Přírodovědecká fakulta. Biologie. Bakalářský stupeň. Téma: Floristicko-ekologická studie vybraných území České Kanady.
 • 20072010 Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Česká republika. Téma: Krevní paraziti – malárie a spavá nemoc.

Nejvýznamnější spolupráce

 • Dr. André Mueller (Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Vídeň, Rakousko)

Pedagogická činnost

 • 2016–2020 Pedagogická aktivita na Jihočeské Univerzitě v Č. Budějovicích, Česká republika:
  • Terénní praxe I - Algologie
  • Fykologie (Algologie) - cvičení
  • Přírodní bioaktivní látky (cvičení)

Rozpracované studentské práce

 • Brožová V. Porovnání účinku tolytoxinu a jeho strukturní varianty proti rakovinné a primární buněčné linii. Bakalářská práce. Katedra botaniky. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Bc. školitel