Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Jméno:MVDr. Jindřiška Paichlová
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Pavla Hrouzka
Telefon:+420 384 340 463
E-mail:paichlova(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Odborný pracovník VaV

Pracovní náplň

 

Pracuji v tkáňové laboratoři. Mám na starosti kultivaci a pasážování všech linií buněk, starám se o chod tkáňové laboratoře – objednávky, sterilizace, příprava médií. Dělám screeningové pokusy na buňkách, MTT testy a jejich vyhodnocování na mikroskopu. Dále se zabývám čištěním kmenů ve sbírce s použitím antibiotik, přípravou agarů a případným typováním heterotrofních kmenů. Zavedla jsem na biotechnologické hale systém kritických kontrolních bodů HACCP (Hazard analysis critical control points), starám se funkčnost HACCP, komunikuji s kontrolními orgány a mám na starosti veškeré dokumenty týkající se HACCP.

 

Obsluhované přístroje

 

Autokláv, laminární box, fluorescenční mikroskop AXIO OBSERVER, spektrofotometr

 

Vzdělání

 

1995 – 2001 VFU Brno, fakulta Veterinární hygieny a ekologie

 

Další aktivity

 

Hraji na housle v Jindřichohradeckém symfonickém orchestru. Ráda tvořím, šiji a maluji na oděvy, mám malou sbírku kaktusů.