Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Ing. Petra Urajová, Ph.D.
Jméno:Ing. Petra Urajová, Ph.D.
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Pavla Hrouzka
Telefon:+420 384 340 463
E-mail:urajova(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Vědecký asistent (mateřská d.)

Hlavní oblasti zájmu

Zabývám se vyhledáváním bioaktivních látek zejména v sinicích a řasách. K jejich detekci a izolaci navrhuji vhodné postupy pro využití technik HPLC-HRMS. Pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením navrhuji strukturu bioaktivních látek, zejména pak peptidů a lipopeptidů. V současné době se začínám zabývat metabolomickými studiemi s využití techniky GC-APCI-HRMS.

 

Metody

 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s propojením na hmotnostní spektrometrii (HPLC-HRMS/MS), izolace přírodních látek, interpretace HRMS/MS spekter

 

Vědecká kariéra

 • 2019–dosud  Juniorský vědecký pracovník, Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky (Centrum Algatech)
 • 2016–2018    Rodičovská dovolená
 • 2013–2016    Juniorský vědecký pracovník na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České Republic (Centrum Algatech)

Vzdělání

 • 10’ 2013  Ph.D. se specializací Zemědělská chemie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, školitel: doc. Roman Kubec, Ph.D.
 • 6’ 2009    Ing. v oboru Spotřební chemie, Vysoké učení technické v Brně, školitel prof. Miloslav Pekař, CSC

Nejvýznamnější vědecké projekty

 • 2019 Projekt Strategie AV21, program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, Zdraví a dlouhověkost včel spoluřešitelka
 • 2016 Projekt Strategie AV21, program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, Zdraví včel spoluřešitelka
 • 2012 Grantová agentura Jihočeské Univerzity Nežádoucí senzorické změny během zpracování cibule a česneku (GAJU 060/2012/Z) – hlavní řešitelka
 • 2011 Grantová agentura Jihočeské Univerzity Studium tvorby nežádoucího zbarvení při zpracování česneku a cibule (GAJU 067/2011/Z) – hlavní řešitelka

Konference – výběr z nejvýznamnějších přednášek (celkem 11)

 • Kust, A, Hrouzek, P, Urajová, P, Hájek, J, Saurav, K, Voráčová, K, Mareš, J, Jokela, J, Fewer, DP, Sivonen, K 2017. First record of a putative pederin-type gene cluster and its product in a free-living cyanobacterium Cuspidothrix issatschenkoi. International Summer School on Natural Products, Naples, Itálie

 • Kust A, Mareš J, Hrouzek P, Delawska K, Čapková K, Urajová P, Kozlíková –Zapomělová E, Řeháková K. 2015. Occurrence of the most common toxins vs. cytotoxicity in non-gasvacuolate heterocytous cianobacteria. Second EMBO Conference on Aquatic Microbial Ecology: SAME-14, Uppsala, Švédsko

 • Hrouzek P, Voráčová K, Hájek J, Mareš J, Urajová, P, Kuzma M, Cheel J, Villunger A, Kapuscik A, Bally M, Novák P, Kabeláč M, Krumschnabel G, Lukeš M, Voloshko L, Kopecký, J. 2015. A highly unusual organic scaffold, nocuolin A, produced by cyanobacteria triggers apoptosis and autophagy in human cancer cells. 15th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes. Tübingen, Německo.

 • Voráčová K, Villunger A, Kučerová P, Cheel J, Kapuscik A, Hrouzek P. 2014. Screening for novel bioactive metabolites in cyanobacteria: example of a novel apoptosis and autophagy inductor from cyanobacterium Nostoc sp. CALU 1533. Trends in Natural Products Research. Olomouc.

 • Hajek J, Urajova P, Hrouzek P. 2014. Production of diverse β-amino fatty acid containing lipopeptides by soil cyanobacteria of genus Cylindrospermum. III International Conference on Antimicrobial Research, Madrid, Španělsko.

 • Voráčová K, Hrouzek P, Kučerová P, Kapuscik A, Cheel J, Kopecký J. 2013.Novel apoptosis inductor from Cyanobacterium Nostoc sp. Calu 1533. 4th BCNP Brazilian Conference on Natural Products. Natal-RN/Brasil.

 • Hrouzek P, Kapuscik A, Voracova K, Tomek P, Kopecky J. 2011. Cyanobacterial cytotoxins as potential pharmaceutic agents and toxins. 8th European Workshop on Molecular Biology of Cyanobacteria, Naanthali, Finsko.

Nejvýznamnější spolupráce

 • Dr. David Fewer, Prof. Kaarina Sivonen (Department of Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finsko)