Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Jméno:Mgr. Tomáš Galica
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Pavla Hrouzka
Telefon:+420 384 340 472
E-mail:galica(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Ph.D. student

Hlavní oblasti zájmu

 

V rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia jsem se zabýval membránovou biologií a signalizací pomocí cyklického AMP. Po nástupu do doktorského studia jsem se zaměřil na výzkum sekundárních metabolitů sinic s ohledem na jejich ekofyziologii. V rámci tohoto širšího tématu mě pak zajímá zejména fenomén produkce sideroforů a jejich možné využití jako nástroje konkurenčního boje v železem limitovaných podmínkách.

 

Metody

 

Vysoko účinná kapalinová chromatografie s propojením na hmotnostní spektrometrii (HPLC-HRMS/MS), izolace přírodních látek, bioinformatické vyhledávaní genových oblastí kódujících syntézu sekundárních metabolitů

 

Vědecká kariéra

 • 2013–dosud Ph.D. student v laboratoři řasové Biotechnologie, Mikrobiologický ústav Akademie věd České Republiky (Centrum Algatech)
 • 2009–2012 Technický pracovník, Katedra buněčné biologie, Univerzita Karlova v Praze

Vzdělání

 • 2013dosud Ph.D. v oboru Biologie ekosystémů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, školitel: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.
 • 20102012 Mgr. v oboru Genetika, Molekulární Biologie a Virologie, Univerzita Karlova v Praze, Katedra genetiky; školitel: RNDr, Jan Černý, Ph.D.
 • 20072010 Bc. v oboru Molekulární Biologie a Biochemie Organismů, Univerzita Karlova v Praze, Katedra buněčné biologie; školitel: RNDr, Jan Černý, Ph.D.

Konference

 • Galica T, Řeháková K, Hrouzek P et al. - Response of Microcystis aeruginosa cells to presence of potentially competitive cyanobacteria includes increase of intracellular microcystin concentration. ICTC9 – 9th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Pilanesberg, Jihoafrická republika, přednáška.
 • Galica T, Namsaraev Z and Hrouzek P - The possible role of cyanobacterial lipopeptides in induction of Haff disease. – Ecology and Geochemical Activity of Microorganisms in Extreme Environments, Ulan-Ude, Ruská federace, přednáška.
 • Galica T, Kust A., Saurav K., Mareš J and Hrouzek P - Novel β-hydroxyaspartate containing lipopeptide with iron scavenging potential identified in Rivularia sp. PCC 7116 – ISPP 2018 – 16th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes, Vancouver, Kanada, poster
 • Galica T, Mareš J and Hrouzek P - β-hydroxy aspartate containing lipopeptide produced by Leptolyngbya sp. NIES-3755 is a representative of a novel class of cyanobacterial siderophores - Copenhagen Bioscience Conferences: Natural Products - Discovery, Biosynthesis and Application, Hillerod, Dánsko, poster

Mezinárodní spolupráce

 

Dr. David Fewer, (Department of Food and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finsko)

 

Pedagogická činnost

 • 20162017 výuka jednoduchých fykologických odběrových metod a určování sinic a řas v rámci základních terénních kurzů (Terénní praxe I) organizovaných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 2017 výuka fykologické části praktických cvičení v rámci kurzu Základní kurz z botaniky, fykologie a mykologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích