Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Čížková, M, Slavková, M, Vítová, M, Zachleder, V, Bišová, K: Response of the Green Alga Chlamydomonas reinhardtii to the DNA Damaging Agent Zeocin. Cells 8(7), 735, 2019.


2019

Čížková, M, Mezricky, D, Rucki, M, Tóth, TM, Náhlík, V, Lanta, V, Bišová, K, Zachleder, V, Vítová, M: Bio-mining of Lanthanides from Red Mud by Green Microalgae. Molecules 24(7), 1356, 2019.


2019

Vítová, M, Čížková, M, Zachleder, V: Lanthanides and Algae. In: Lanthanides. IntechOpen, 87-111, 2019.


2019

Li, X, Přibyl, P, Bišová, K, Kawano, S, Cepák, V, Zachleder, V, Čížková, M, Brányiková, I, Vítová, M: The microalga Parachlorella kessleri – A novel highly efficient lipid producer. Biotechnology and Bioengineering 110, 97-107, 2013.


2013

Vítová, M, Bišová, K, Hlavová, M, Kawano, S, Zachleder, V, Čížková, M: Chlamydomonas reinhardtii: duration of its cell cycle and phases at growth rates affected by temperature. Planta 234, 599-608, 2011.


2011

Vítová, M, Bišová, K, Umysová, D, Hlavová, M, Kawano, S, Zachleder, V, Čížková, M: Chlamydomonas reinhardtii: duration of its cell cycle and phases at growth rates affected by light intensity. Planta 233, 75-86, 2011.


2011

Vítová, M, Bišová, K, Hlavová, M, Zachleder, V, Rucki, M, Čížková, M: Glutathione peroxidase activity in the selenium-treated alga Scenedesmus quadricauda. Aquatic Toxicology 102, 87-94, 2011.


2011

Hlavová M, Čížková, M, Vítová, M, Bišová, K, Zachleder, V: DNA damage during G2 phase does not affect cell cycle progression of the green alga Scenedesmus quadricauda. PLoS ONE 6(5), e19626.


2011
Umysová, D., Vítová, M., Doušková, I., Bišová, K., Hlavová, M., Čížková, M., Machát, J., Doucha, J., Zachleder, V.: Bioaccumulation and toxicity of selenium compounds in the green alga Scenedesmus quadricauda. – BMC Plant Biology 9, 58, 2009.
2009
Vítová, M., Hendrychová, J., Čížková, M., Cepák, V., Umen, J.G., Zachleder, V., Bišová, K.: Accumulation, activity and localization of cell cycle regulatory proteins and the chloroplast division protein FtsZ in nthe alga Scenedesmus quadricauda under inhibition of nuclear DNA replication. – Plant Cell Physiology 49 (12), 1805-1817, 2008.
2008
Čížková, M., Píchová, A., Vítová, M., Hlavová, M., Hendrychová, J., Umysová D., Gálová, E., Ševčovičová, A., Zachleder, V., Bišová, K.: CDKA and CDKB kinase from Chlamydomonas reinhardtii are able to complement cdc28 temperature-sensitive mutants of Saccharomyces cerevisiae. – Protoplasma 232, 183-191, 2008.
2008